Đức Phật

Tượng Phật nằm khổng lồ ở phía tây nam Nhật Bản sạch sẽ một lần nữa
January 8, 2020

Đức Phật

Lựa chọn Wikipedia

Đức Phật

Phật ngồi, từ triều đại nhà Đường Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc, ca 650 CE. Phật giáo ở Trung Quốc có truyền thống Đại Thừa, với các trường phổ biến ngày nay là Đất Tinh Khiết và Thiền.

Trong Phật Giáo, một vị Phật (tiếng Phạn बुद्) là bất cứ vị nào đã thức tỉnh trọn vẹn (giác ngộ), đã vĩnh viễn vượt qua tham, ghét và vô minh, và hoàn toàn giải thoát khỏi khổ đau. Phật tử coi giác ngộ, còn gọi là niết bàn (Pali nibbana), dạng hạnh phúc cao nhất. Siddhartha Gautama (Pali Siddhattha Gautama), người sáng lập lịch sử của Phật giáo, thường được gọi là “Đức Phật”, hay “Đức Phật”. Từ Phật nghĩa đen có nghĩa là “thức tỉnh” hoặc “cái đã trở nên nhận thức”. Nó là phân từ quá khứ của budh gốc Phạn, có nghĩa là “đánh thức”, “biết”, hoặc “nhận thức”. Đức Phật như một tiêu đề có thể được dịch là “Vị Thức Tỉnh”.

Những lời dạy của Đức Phật được gọi là Chánh pháp (Pali: Dhamma). Chánh pháp dạy rằng tất cả đau khổ phát sinh từ sự gắn bó, đặc biệt là sự gắn bó với dục vọng của thế gian. Niết bàn đạt được bằng cách học để đạt được sự an tâm bằng cách vượt qua sự gắn bó của người ta đối với các đối tượng vật chất khác nhau cũng như những ham muốn tình cảm như ghen tị, tham lam, dục vọng, và kiêu hãnh.

Một quan niệm sai lầm phổ biến coi Đức Phật là đối tác Phật giáo với “Thiên Chúa”; tuy nhiên Phật giáo là phi thần (tức là, nói chung nó không dạy sự tồn tại của một vị thần sáng tạo tối cao (xem Thiên Chúa trong Phật giáo) hoặc phụ thuộc vào bất kỳ vị thần tối cao nào để khai ngộ; Đức Phật là người dẫn đường và giáo viên chỉ đường cho niết bàn). Định nghĩa thường được chấp nhận của thuật ngữ “Thiên Chúa” mô tả một con người không chỉ có quy tắc nhưng thực sự tạo ra vũ trụ (xem nguồn gốc niềm tin). Những ý tưởng và khái niệm như vậy đang tranh cãi bởi Đức Phật và Phật tử trong nhiều bài giảng Phật giáo. Trong Phật giáo, nguồn gốc tối cao và tác giả của vũ trụ không phải là một vị thần, mà là Avidya (sự thiếu hiểu biết). Phật tử cố gắng xua tan bóng tối này thông qua thực hành liên tục, từ bi và trí tuệ (gọi là prajna).

Trong Pali Canon, thuật ngữ “Phật” ám chỉ đến bất cứ ai đã được giác ngộ (tức là, thức tỉnh chân lý, hay Chánh pháp) một mình, không có thầy dạy chỉ ra Chánh pháp, trong một thời gian mà những lời dạy về Tứ Diệu hay Bát Chánh pháp không tồn tại trên thế giới.

Nói chung, Phật tử không coi Siddhartha Gautama là vị Phật duy nhất. Canon Pali đề cập đến Đức Phật Đức Cồ Đàm ít nhất một lần là Đức Phật thứ 28 (xem Danh sách 29 Phật). Một niềm tin chung của Phật giáo là Đức Phật tiếp theo sẽ là một trong những tên gọi Maitreya (Pali: Metteyya).

Phật giáo dạy rằng bất cứ ai có thể trở nên thức tỉnh và kinh nghiệm niết bàn. Phật Giáo Theravada dạy rằng người ta không cần phải trở thành một vị Phật để thức tỉnh và kinh nghiệm niết bàn, vì một vị A La Hán (tiếng Phạn: A La Hán) cũng có những phẩm chất đó. Một số văn bản Phật giáo (ví dụ như Kinh Hoa Sen) ngụ ý rằng tất cả chúng sinh sẽ trở thành Phật vào một thời điểm nào đó.

Các loại Phật

Trong Pali Canon, có hai loại Phật: samyaksambuddhas (Pali: sammasambuddhas) và pratyekabuddhas (Pali: paccekabuddhas).

1. Samyaksambuddhas đạt được vị Phật, sau đó quyết định dạy người khác sự thật mà họ đã khám phá ra. Họ dẫn dắt người khác thức tỉnh bằng cách dạy Chánh pháp trong một thời gian hay thế giới mà nó đã bị lãng quên hoặc chưa từng được dạy trước đây. Siddhartha Gautama được coi là một samyaksambuddha. (Xem thêm Danh sách 28 Phật (tất cả đều là samyaksambuddhas).)

2. Pratyekabuddhas, đôi khi được gọi là “Phật im lặng”) tương tự như samyaksambuddhas ở chỗ họ đạt được niết bàn và có được những quyền lực tương tự như một samyaksambuddha, nhưng chọn không dạy những gì họ đã khám phá. Họ được coi là thứ hai đối với samyaksambuddhas trong sự phát triển tâm linh. Họ làm cho người khác; lời khuyên của họ chỉ liên quan đến hành vi thiện và đúng đắn (abhisamācārikasikkhā). Trong một số văn bản, các pratyekabuddhas được mô tả là những người hiểu Chánh pháp qua nỗ lực của chính mình, nhưng không có được sự toàn diện cũng không làm chủ được “quả” (phalesu vasībhāvam).

Vị đệ tử của vị Phật samyaksambuddha được gọi là saaka (“người nghe” hoặc “người theo”) hoặc, một khi đã khai ngộ, một vị A La Hán. Những thuật ngữ này có ý nghĩa hơi khác nhau nhưng tất cả đều có thể được sử dụng để mô tả môn đệ giác ngộ. Anubuddha là một thuật ngữ hiếm khi được sử dụng, nhưng được Đức Phật sử dụng ở Khuddakapatha để chỉ những người trở thành Phật sau khi được giảng dạy. Các đệ tử giác ngộ đạt được niết bàn và parinirvana như hai loại Đức Phật làm. A La Hán là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi nhất cho họ.

Một bài bình luận của Theravadin thế kỷ 12 sử dụng thuật ngữ 'savakabuddha' để mô tả vị đệ tử giác ngộ. Theo Kinh Thánh này có ba loại Phật. Tuy nhiên, trong trường hợp này, định nghĩa chung về ý nghĩa của từ Phật (là người phát hiện ra Chánh pháp không có giáo viên) không còn áp dụng nữa. Kinh Thánh chính thống Theravadin và Mahayana không nhận ra thuật ngữ này và nói rằng chỉ có hai loại Phật.

Đặc điểm của một vị Phật

Chín đặc điểm

Phật tử thiền định (hoặc suy ngẫm) Đức Phật có chín đặc điểm:

“Thế Tôn là:

một người xứng đáng

hoàn toàn tự giác ngộ

ở lại trong kiến thức hoàn hảo

cũng biến mất

người biết thế giới vượt trội

lãnh đạo vượt trội của người được thuần hóa

giáo viên của các vị thần và con người

Thế Tôn Ngộ Không

Ðức Thế Tôn hay là người may mắn.

Những đặc điểm này thường được đề cập ở Pali Canon, và được tụng kinh hàng ngày tại nhiều tu viện Phật giáo.

Sự nhận thức tinh thần

Tất cả các truyền thống Phật giáo cho rằng một Đức Phật đã hoàn toàn thanh tịnh tâm trí của Ngài về tham lam, ác cảm và vô minh, và Ngài không còn bị trói buộc bởi Samsara nữa. Đức Phật đã hoàn toàn thức tỉnh và đã nhận ra chân lý tối hậu, bản chất phi song đạo của cuộc sống, và do đó kết thúc (cho chính mình) sự đau khổ mà con người không thức tỉnh cảm nhận trong cuộc sống.

Bản chất của Đức Phật

Các trường Phật giáo khác nhau tổ chức một số cách diễn giải khác nhau về bản chất của Đức Phật (xem bên dưới).

Pali Canon: Đức Phật là con người

Từ Pali Canon nổi lên quan điểm rằng Đức Phật là con người, được ban cho những quyền lực tâm linh vĩ đại nhất (Kevatta Sutta). Thân và tâm (năm uẩn) của Đức Phật là vô thường và thay đổi, giống như thân và tâm của những người bình thường. Tuy nhiên, một Đức Phật nhận ra bản chất không thay đổi của Chánh pháp, đó là một nguyên tắc vĩnh cửu và một hiện tượng vô điều kiện và vô tận. Quan điểm này là phổ biến ở trường Theravada, và các trường Phật giáo đầu tiên khác.

Đức Phật vĩnh cửu trong Phật giáo Mahayana

Một số trường Phật Giáo Đại Thừa tin rằng Đức Phật không còn là một con người mà đã trở thành một con người hoàn toàn khác biệt và rằng, trong chế độ “thân thể” siêu việt của ông là Dharmakaya, ông có cuộc sống vĩnh cửu và vô hạn và sở hữu những phẩm chất vĩ đại và vô lượng. Trong Kinh Mahaparinirvana, Đức Phật tuyên bố: “Niết bàn được tuyên bố là vĩnh viễn tuân thủ. Như vậy, Tathagata [Ðức Phật] cũng như vậy, vĩnh viễn bền vững, không thay đổi.” Ðó là một học thuyết siêu hình và soteriological đặc biệt quan trọng trong Kinh Hoa Sen và Tathagatagarbha Sutras. Theo Tathagatagarbha Sutras, thất bại trong việc nhận ra sự vĩnh cửu của Đức Phật và thậm chí tệ hơn - từ chối hoàn toàn sự vĩnh cửu đó, được coi là một trở ngại lớn cho việc đạt được sự thức tỉnh hoàn toàn (bodhi).

Phật thường được đại diện dưới hình thức tượng và tranh vẽ. Các thiết kế thường thấy bao gồm:

Đức Phật ngồi

Đức Phật nằm ngả

Phật thường trực

Hotei, Phật cười, béo phì, thường thấy ở Trung Quốc (Con số này được cho là một đại diện của một nhà sư Trung Hoa thời trung cổ gắn liền với Maitreya, Phật tương lai, và do đó về mặt kỹ thuật không phải là một hình ảnh Phật.)

Đức Phật Emaciated Buddhartha Gautama, trong đó cho thấy Siddhartha Gautama trong thực hành khổ hạnh cực đoan của ông về nạn đói.

Tượng Phật kêu gọi mưa là một tư thế phổ biến ở Lào.

Dấu hiệu

Hầu hết các mô tả của Đức Phật có chứa một số dấu hiệu nhất định, được coi là dấu hiệu của sự giác ngộ của ông. Những dấu hiệu này thay đổi theo khu vực, nhưng hai là phổ biến:

a protuberance trên đỉnh đầu (biểu thị tinh thần tuyệt vời)

tai thùy dài (biểu thị nhận thức tuyệt vời)

Trong Pali Canon, thường xuyên đề cập đến danh sách 32 dấu hiệu vật lý của Đức Phật.

Cử chỉ bằng tay

Các tư thế và cử chỉ tay của những bức tượng này, được gọi là asana và mudras, rất quan trọng đối với ý nghĩa tổng thể của chúng. Sự phổ biến của bất kỳ mudra hoặc asana cụ thể có xu hướng cụ thể trong khu vực, chẳng hạn như Mudra Vajra (hoặc Chi Ken-in), được phổ biến ở Nhật Bản và Hàn Quốc nhưng hiếm khi được thấy ở Ấn Độ. Những người khác thì phổ biến hơn; ví dụ, Mudra Varada (Wish Grting) là phổ biến giữa các bức tượng đứng của Đức Phật, đặc biệt là khi kết hợp với Mudra Abhaya (Fearlessness and Protection).

29 tên Phật

Tên Pāli [15] [16] [17]

Tên tiếng Phạn

đẳng cấp [16] [17]

Nơi sinh [16] [17]

Phụ huynh [16] [17]

Bodhirukka (cây giác ngộ) [16] [17] [18]

Nhập thể của Đức Cồ Đàm [17]

1

Tāṇhaṅkara

Tṇaṃkara

Kshatriya

Popphavadi

Vua Sunandha, và Nữ hoàng Sunandhaa

Rukkaththana

2

Medhaṅkara

Medhaṃkara

Yaghara

Sudheva, và Yasodhara

Kaela

3

Saraṇaṅkara

Śaraṇaṃkara

Vipula

Sumangala và Yasawathi

Pulila

4

Dīpaṃkara

Dīpaṃkara

Bà La Môn

Rammawatinagara

Sudheva, và Sumedhaya

Pipphala

Sumedha (cũng Sumati hoặc Megha Mānava, một Brahman giàu) [19]

5

Koṇ, añña

Kauṇhira

Kshatriya

Rammawatinagara

Sunanda và Sujata

Salakalyana

Vijitawi (một Chakravarti ở Chandawatinagara của Majjhimadesa)

6

Maṅgala

Maṃgala

Brahmin [20]

Uttaranagara (Majhimmadesa)

Uttara, và Uttara

a naga

Suruchi (trong Siribrahmano)

7

Sumana

Sumanas

Kshatriya [20]

Mekhalanagara

Supassana và Sirima

a naga

Vua Atulo, một Naga

8

Revata [21]

Rauvata

Brahmin [20]

Sudhannawatinagara

Vipala và Vipula

a naga

Một Bà-la-môn có kinh nghiệm

9

Sobhita

Śobhita

Kshatriya [20]

Sudhammanagara

Sudhammanagara (cha) và Sudhammanagara (mẹ)

a naga

Sujata, một Brahman (trong Rammavati)

10

Anomadassi

Anavamadarśin

Brahmin [20]

Chandawatinagara

Yasava và Yasodara

ajjuna

Vua Yaksha

11

Paduma [22]

Padma

Kshatriya [20]

Champayanagara

A-sama và A-sama

salala

Một con sư tử

12

Nārada

Nārada

Dhammawatinagara

Vua Sudheva và Anoopama

Sonaka

một tapaso ở Himalayas

13

Badumuttara [23]

Padmottara

Kshatriya

Hansawatinagara

Anurula, và Sujata

salala

Jatilo một khổ hạnh

14

Sumedha

Sumedha

Kshatriya

Sudasanagara

Sumedha (cha), và Sumedha (mẹ)

Nipa

Native of Uttaro

15

Sujāta

Sujāta

Sumangalanagara

Uggata, và Pabbavati

Welu

a chakravarti

16

Piyadassi [24]

Priyadarśin

Sudannanagara

Sudata, và Suaddha

Kakudha

Kassapa, một Brahmin (tại Siriwattanagara)

17

Atthadassi

Arthadarśin

Kshatriya

Sonanagara

Sagara và Supassana

Champa

Susino, một Brahman

18

Dhammadassī

Dharmadarśin

Kshatriya

Surananagara

Suranamaha, và Sunanada

bimbajala

Indra, lãnh đạo của các vị thần (chư thiên)

19

Siddhattha

Siddhārtha

Vibharanagara

Udeni, và Suphasa

Kanihani

Mangal, một Brahman

20

Tissa

Tikiya

Khemanagara

Janasando, và Paduma

assana

Vua Sujata của Yasawatinagara

21

Phussa [25]

Puya

Kshatriya

Kāśi

Jayasena, và Siremaya

Amalaka

Vijitavi

22

Vipassī

Vipaśyin

Kshatriya

Bandhuvatinagara

Vipassi (cha), và Vipassi (mẹ)

pāṭalī (Các ca tử)

Vua Atula

23

Sikhī

Śikhin

Kshatriya

Arunavattinagara

A-runavatti, và Pha-phavatti

puṇhay arīka (Mangifera indica)

Arindamo (tại Paribhuttanagara)

24

Vessabhū

Viśvabhū

Kshatriya

Anupamanagara

Suppalittha, và Yashavati

sāla (Sāla)

Sadassana (ở Sarabhavatinagara)

25

Kakusandha

Krakucchanda

Bà La Môn

Khemavatinagara

Aggidatta purohita Brahman của vua Khema, và Visakha

sirīsa (Albizia lebbeck)

Vua Khema [26]

26

Koṇāgamana

Kanakamuni

Brahmin [27]

Sobhavatinagara

Yaññadatta Bà-la-môn, và Uttara

udumbara (Ficus racemosa)

Vua Pabbata của một khu vực miền núi ở Mithila

27

Kassapa [28]

Kāśyapa

Bà La Môn

Baranasinagara

Brahmadatta là Brahman, và Dhanavati

nigrodha (Ficus benghalensis)

Jotipala (tại Vappulla)

28

Gotama (dòng điện)

Đức Cồ Đàm (hiện tại)

Kshatriya

Lumbini

Vua Suddhodana, và Māyā

assattha (Vụ án)

Đức Cồ Đàm, Đức Phật

29

Metteyya

Maitreya

Brahmin [29]

Ketumati [30]

Subrahma và Brahmavati [30]

nāga (Phà phà)

The Buddhist News

FREE
VIEW