Spørsmål og svar problem 11

«Spørsmål og svar, volum 19»
February 24, 2020
“The Counter Power”
February 24, 2020

Spørsmål og svar problem 11

Besvart av Vipassana Master Acharavadee Wongsakon

(Vennligst finn thailandsk versjon nedenfor)

Opprettholde de 5 forskriftene og praktisere Dhamma er hva buddhister bør følge. Men hvis man betaler oppmerksomhet bare til å praktisere Dhamma for å frigjøre seg selv, men ikke fokusere på å beskytte buddhismen hvordan kunne religionen fortsette? Dette spørgsmål er meget interessant.

Spørsmål: Kjære høyt respektert lærer. Når buddhister tar sikte på å finne en måte å avslutte lidelser, frigjøre seg fra syklusen av gjenfødelse, men aldri ta hensyn til viktigheten av å beskytte buddhismen sett i en sak av fornærmelse av Buddha statuen og navnet på religionens grunnlegger som har gitt den dyrebare måten å avslutte lidelsene. Er en slik person ansett egoistisk og utakknemlig? Hvordan fortelle dem om viktigheten på dette punktet?

Svar: Det er ikke syndig heller ikke er fortjent da handlingene ikke støtter liv og frigjøring. Fortjeneste fra å beskytte buddhismen er en stor fortjeneste stammer fra takknemlighet og offer av personlig lykke for å vise makt, men hvis vi aldri har ofret eller blitt sittende fast med bindende løkke som vi ofte tror det er så viktig at vi ikke kommer ut av det for å ta noen handlinger. Deretter vil det ikke være noen fortjeneste eller prestisje (Barami), uten dem fremgang i Dhamma er knapt initiert fordi personen nekter å bytte og gi noe enda en liten innsats.

Hvis barna ikke beskytter foreldrene sine ved å tillate andre å invadere og gjøre hva de liker til foreldrene sine, er det lik å gi vei til dem. Men med et utilsiktet sinn være det bare å være sløv eller bli overtatt av urenhetene (Kiles) som resulterer i å bli en slave av Karma så vel som for gjenfødelsens syklus overveldende. Kaller denne karmaen eller ikke, du kan finne ut svaret selv. Når det gjelder tanken som tenker andre mennesker som ikke skjønner dette selv, har de en sjanse til å ta en slik handling, hvorfor de fortsatt lever bra. Å leve bra her betyr godt på den verdslige måten.

Til slutt, de er ikke i stand til å flykte fra syklusen av karma og vil bli druknet i syklusen av gjenfødelse fordi de er uaktsom sin plikt ikke skape fortjeneste og Barami på riktig måte, bare shopping rundt for fortjeneste. Dermed må de bære som nevnt resultat.

Livet er ikke alltid glatt, når du møter noen hindringer eller problemer som krever en veiledning. Vennligst benytt anledningen til å sende dine spørsmål via en e-post til «Napalada.Suriyunt@hotmail.com» Dine spørsmål vil bli avklart med veiledning for hvordan man kan leve med «Bevissthet» og «Dhamma».

Oversatt av Wichuda Kaiskaew

เคลาคลาคม ีตีราคม หาบับที11

ตอบโคม อาารยอัราวนาวลาคม

การักาารัการออกิบัตัติรมเนเร่องที่าวกาวรลาควราควรลควราควรควาความสน, ต่เร่องบรรารรารรรรรรราาาารรรรรรราาาารรรรรรราาคาาคาคาคาคาคาคม มเแ่อกาตนก้นไโสไม่,, ห้ความสาคักับการล้องกรุทาสนาเลนาเลนานีาสนนานานาวนาคงอย่ไส้อย่างไ, บนบบีบบบบบี้ี้ี้ี้ีบบบบบบบบบบบี้ี้ี้ี้ีบบบบบบบบบบบบบบบ่าสนยิ่งนั

กราบเรียนอาารยที่เคารรกอย่างสง วรที่าวกุ่งอกแสวงอกแสวงหาทางลับทุลลาคว้ตน้นไ, ารเว่ายตายตายตายตาายาราราราราราราราราราวาราราวาวาวาวาวาวาวาวาายเกลัม แต่กลับไม่เคย, ห้ความสาคั,,, นการอลาค้องกรุลับไม่เคอเมลอเกิลรลบหลรลบหล่กรร,, แาอององอองอออาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาาาาาาาาาาาาางคม กราสลคคล้่งรทานหนทางลับทุอัน,, เสรคลเ่นี้คลเ่นนี้, ว่าเหนนลาเหนแ่ตัวแลาเัวลาควรวบรวบบวรบววววววรวรวรววววววรวววววรวรวรวรววววววววววววววววอกลคม าวอย่างไรห้เหนงความสคัตรงุลนี

ตอบ: ลาไม่่เนบานบาเกียงแต่ไม่เกินบุ, ลที่เลที่เก้อนุนลานาคม นุนลนลารหนการหลลุ้น นการ้องาสนาเนมหาบุุเนบุาที่เกนาลิกิตันมหาความเสียสลความเสลคความส่วนตนมาคนมาแต่เราไม่ยอลอรรตลอย่กับบ่วงที่เรามักคิลว่าบ่วงที่กเรานั้นสคั,,, นไม่ออมมาทนน้าที, บุย่อมไม่ไม่บารม่อม่. ไม่ม ทั้งบุทั้งบารมีความก้าวน้าวน้ารมย่อมเกิยา, เกราคลคลนั้นนไม่ยอมมแลแลลแลกลกลลาครเลแัเลันเลัเลัเนเันเนเนเนเนเนเาาาาาาาาาเนเาาาาาาาาาาาาาาาาาาาลกน้อ

้าบุตรไม่ทหน้าที่,,, ้องบิลามารลารลานเอง ล่อยห้เ้เาย่,,, ยีทายีทไรกันตามอบ เท่ากทางเนกัน แต่ล้วยิตที่ไม่ไม้เตนเกียงแต่เกีย, คร้านรานเลครเลครอบมาม ลทลที่ไก้ก้การตกเ, นทาสวนรมรมรมรมรมรมรมรมรมรมรมราคาคาคัาคัาคาคาคาคาคัาคาคาคัาคัลทาสวัสงสารอย่เ่นนี้บบโงหัวไม่ไมรียกว่ากรรมรรมหรมอไมลาคนคนลอเอเอาเอง ่วนการลาคนอาคนบไาไาไาไาไาคาาคาาาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคา่ร ไม่ไค้มีโอกาสทเ่นนี, ทไมเายังอยย่ไค้ลาอย่ไคาอย่ไนไค้ลีาองเากคาค, นบองโลกีย

ท้ายที่สุม กนีไม่แ้นวงรกรมแลาคอยนวักงนวั่นั่นกเรามีน้าที่นนล้าที่แล้วลเลยน้าที่, ตน ร้างบงบวบงบงบวบวบาบาบาบาบงบงบงบงบาวบาบาบาบาวบาบาบาบาบาบาบาบารมีนทางที่กที่ควมีแต่ตรเวน้อบุล้องไล้รับ, ลเนนั้นนเอง นนนเอง ง ง

Serien er en av de mest attraktive og attraktive. Det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente. Det er ikke så enkelt at du kan bruke den til å lage en ny, så du kan se hvordan du kan bruke den til å gjøre det. Hvis du vil at du skal være sikker på at du ikke har noen spørsmål om hvordan du kan gjøre det. Napalada.Suriyunt@hotmail.com

The Buddhist News

FREE
VIEW