”Varje man för sig själv, varje karma för sig själv... hur ska vi leva?”

No one can design his own life entirely
February 24, 2020
”Frågor och svar, Volym 32”
February 24, 2020

”Varje man för sig själv, varje karma för sig själv... hur ska vi leva?”

av Master Acharavadee Wongsakon

(Vänligen hitta Thailändsk version nedan)

Jag har fått en fråga om intressant fråga och såg att det borde skrivas som en klar idé eftersom i samhället i Dhamma, människor leds till rädslan för karma och det blir varje man för sig själv, de tenderar att överge sina uppgifter och lämpliga åtgärder.

Min elev frågade mig att medan hon fastnade i sitt arbete men någon uppmanade henne att hjälpa honom först, tyckte hon att det inte var rätt tidpunkt och att det inte var korrekt och därför sa att hon skulle behöva avsluta sitt arbete först och sedan skulle hon hjälpa honom. Sedan uppmanades hon igen till den grad att hon var tvungen att hjälpa men med förbittring sinne. Frågan är vad hon hade gjort är korrekt eller inte?

Om det var du, vad skulle du tro?

Mitt svar är ”Korrektheten är suprem i de världsliga reglerna, men barmhärtighet är över allt.”

De med rent hjärta kan vara vänliga mot både vänner och fiender, mot både görare och offer. Om du har övat ditt sinne, kommer du att ha medkänsla att ta dig tid att hjälpa honom. Men innan du hjälper måste du förklara för honom att den här gången faktiskt inte är rätt tidpunkt. Men se honom i trubbel, du kommer att hjälpa till med medkänsla.

En annan fråga är att när vi ser fel beteende i samhället och det redan är spridd i sociala medier, bör vi kritisera för rättfärdighet i samhället? Svaret från personen som blev tillfrågad är att den som vill göra och säga något, det är hans karma men om vi kritiserar eller retort honom, det är vår karma.

I sanning finns det intressanta detaljer i svaret, både exakta och felaktiga. Men det var någon som gav mig svaret igen när han hade tvivel och konflikter i sitt hjärta. Så jag skulle vilja dela min åsikt att när människor ser det otillbörliga beteendet hos andra människor i samhället, då de reagerar för att bevara rättfärdighet, anses det lämpligt. Annars kommer det att vara försumlighet.

Orden ”släppa” och ”försumlighet” missbrukas alltid. Många människor är inte tydliga i betydelsen av obundet sinne då leder det till försumlighet. Alla åsikter om sociala medier eller andra former kan uttryckas men måste övervägas noggrant. Följ inte sociala trender. Låt inte ditt sinne vara partisk. Tänk bara på att det bara är för att upprätthålla rättfärdighet. Om vi håller oss till principen att den som gör något handlar om honom, måste vi bara bry oss om våra saker, då kan samhället inte överleva. Att veta vad som är rätt eller fel baserat på grundläggande moral och etik, måste vi stödja de goda och hjälpa till att stoppa och korrigera fel beteende, inte bara flyta längs.

Världen fortsätter att förvärras på grund av vårdslöshet. Människor är inte modiga nog att göra det rätta och rädda för dålig karma, men de kan inte ens hålla de fem föreskrifterna. Det säger att ”Det är varje man för sig själv, vi tar bara hand om oss själva” måste noggrant övervägas eftersom de är både sanna och bedrägliga, användbara och skadliga. De måste förstås tydligt att det handlar om att öva sinnet, för att inte lägga till mer smak. Vi kan hjälpa till att bevara rättfärdigheten och lösa problemen för fredlig samexistens i samhället. Samtidigt kommer vi att ha möjlighet att skapa meriter och lösa knuten i våra sinnen.

Master Acharavadee Wongsakon

Källa: Vald från mästarens undervisning ”Varje man för sig själv, varje karma för sig själv... hur ska vi då leva?” , 14 januari 2016.

Citat

Om vi håller oss till principen att den som gör något handlar om honom, måste vi bara bry oss om våra saker, då kan samhället inte överleva. Att veta vad som är rätt eller fel baserat på grundläggande moral och etik, måste vi stödja de goda och hjälpa till att stoppa och korrigera fel beteende, inte bara flyta längs.

Översatt av Nilobon Waiyaworn

”ตัวครตัวมัน กรรมครกรรรมมัน... - - ล้ว- - อย- ่กันอย่างไ?”

อาารยิ้รับค้รับคามนี่นที่น่าสนี่าสนี่นว่าควรนียนเียนเ้อคิเกรามกราสังความกราsom som har ที่ที่ามรรรมกลายเทีตัวเวรกรรมกลายเทีตัวครัวมัวามัวามัวามล่อยเลาเลาก้าก้าที่ที่ที่ากที่ที่ที่ที่ที่- ล- สิ่งที่งกรท

มีวว่ามว่ามว่ลังตนกี่ตนกลังติงานอ่นอยต่มีคน่งมาคยั้นคยั้นคยอ้่วงานเาก่อาก่ว่ายว่ายงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไาม่่เวลาที่เมาี่เมามันไม่กต้อนเสราก่วาไว่าไว้รอนเสรานเสรก่อนเสก่อนเกก่อล้ว----------Pompanง่กยัยัยัยัยัยัยัยัยัยัยัยัยัยัง้นคยอต่อไ้าามค

ลองตอบิว่ากเรานเราคิยังไ

คตอบองอางอารยค

Det är en del av det som är känt för att det inte är så att det inte är så att det inte är så att det är så att det inte är så att det blir så att det blir så att det blir så att det blir så att det blir så att det blir så att det blir så att det blir så att det blir så att det blir så att det blir så att det blir så att det blir så att det blir så. เวลาทก่อนี้เมตเมตตาตเมตตาต่อก่อริงก่อนี้ก่อนเวลานี้ไม่เวลานี้ไลานี้ไม่เวลานี้ไม่เวลานี้ไ้ไ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่เ่วลาที่ทาย

อีเลมีเีเียีเียีกรีกร้าีกรารกรารกร่ทารกร่ทารกรกร่ที่ไม่กต้องนสังนสังนสังคมลีเีเีเียลีเียลียลีเียลียลีเีเีเียลีเีเีเีเียลียลียลียลีเียลียลียเราสมควรไเราสังคมนสังคมนเรารักาความกต้องนสังคมนเรานเ้มีคมีคมีค้มีค้ากท่านvid vid vid Pompani Det är en av de många som kommer att ha en mycket trevlig och trevlig vistelse i den nordöstra delen av ön. Det är en av de många som har en mycket trevlig och trevlig vistelse i den nordöstra delen av den södra delen av ön.

อันที่ริงคตอบมีรายลเอียที่น่าสนั้งทั้งที่ยงี่เที่ยงลไม่เที่ยงอย่นั้น นั้าาามอบนั้นมาาาาามาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาารยอีกต่อี้วยความสงสัยนี้สัย้งอารย้ารยการยการยนทรรวนทรรวนทรรว่นทรว่าการที่คนที่คนที่คน้นที่คน้คน้คน่คน่คน่คน่คนที่คน่คน้าาคน่คน้าาาาาาาาเการการกรกรที่ไม่าเกรกรักาความีเกรักาความรักาความอบรรมกเที่งที่, อยเการล่เกการล่อเกล่อยเเล่อเเเเเเเเเเเเเเเกาเเเเเเเเเเเกาเเเเเเเเเเเกาเกาMalaga

คว่าเล่งที่อยวากัเล่อยเลกไม่งที่คนนาเ่ร่งที่คนนนไ้ิทันมาิกันมาายกไม่ม่างล่อยวางิตไม่้้ติตไม่้ติติทิทิทิทิทิทิทิทิทไ้ติ้ติติทติ้ติ้ติ้ติท่นกับสับสนียวกันกียวกันกมสับสนทางการปล่องการปล่อยเลียเลากันกัน การสความเลีเีเียลีเเียลีเเียลียลมีเีเเีเีเีเีเีเีเีเีเีเีเีเีเีเีเีเีเีเีเีเียหรอรเกควน อย่าทย่าทไเกรนามกรารารานี่้วน อย่าทไเอย่าทไเอย่ามกรามกรามกรามกรามกรามกราเออเอเอเอเอ ยงเรายรักานั้านั้านั้น เรายรักานั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นักว่ลักว่ลักว่าเร่่องเร่่องเร่่่องเร่องเร่องเร่องเร่องเร่องเรงเรงเร่องเรงเรงเร่องเรงDen här platsen är en av de två huvudstaderna, som är en av de två stora, små och stora, små och stora, små och stora, små och stora, små och stora, små och stora, små och stora, små och stora, små och stora, små och stora, små och stora, små och stora, små och stora, små och stora, små och stora och stora. Det är en av de många som är intresserade av att vara en av de många människor som är intresserade av att ta del av dem. Det är en av de många människor som är intresserade av att vara en av de många människor som är intresserade av att vara en av de många människor som är intresserade av att vara med i en av de flesta av dem.

ที่ลกเลวร้ายลงไเร้ายลงไเรากาการเกาการ้าร้ารี่กยเวรกรัวรกรรกาที่งที่กต้เวเวรกรกรต่วีลห้ายังไม่มีเร่องเารา่องเาร่องเรารัการั่ว่นีเรารั่วนี้ต้องเรารารัก- ารัก- าเรารัการการี่่่่นงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงรวัง่นนั้น นั้น นั้น นั้นี้ององเกาององการานั้น นั้น นีต้องเ้า: ่นเร่่องการกางการกวาง Det är en av de många som vill ha en del av den här delen av landet, och det är en av de många som vill ha en del av den här delen av landet. Det är en av de många som har en mycket trevlig och trevlig, och det finns en mycket trevlig och trevlig vistelse i den här delen av landet. ้เกิทเรากากอง่วยกันก้ไันก้ไงคมงอยาเรากรากากาเรากาเรากางบารม, ลไทก้ไทก้ไทเที่เเเเทเทเอย่ย่ย่่่่่่่าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

อาารยอัราวนาวงสก

ที่มลากคัทากคากคอน ”ตัวครตัวมัน กรรมครกรรรมมัน... 14 For 2559

หากเรายีกว่ลักว่ลักว่าเรทาเร่องเราเร่าเร่าเร่องเรานเรานเรา้าเรานเก้นั้นสั้นสังคมอยท่ไม่ไเม่อร่อร่อร่เม่อราาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา้วยัรรทันว่านว่าสิ่ง้ง้งล- ก้ไม่งที่ไม่่อาศัยวิาลอยตัวอย่างเียีย.

%d
The Buddhist News

FREE
VIEW