”Jokainen ihminen itselleen, jokainen karma itselleen... niin miten me elämme?”

No one can design his own life entirely
February 24, 2020
”Kysymyksiä ja vastauksia, Volume 32”
February 24, 2020

”Jokainen ihminen itselleen, jokainen karma itselleen... niin miten me elämme?”

kirjoittanut Master Acharavadee Wongsakon

(Etsi thai-versio alla)

Olen saanut kysymyksen mielenkiintoisesta asiasta ja huomasin, että se olisi kirjoitettava selkeäksi ajatukseksi, koska Dhamman yhteiskunnassa ihmiset joutuvat karman pelkoon ja siitä tulee jokainen ihminen itselleen, heillä on taipumus luopua velvollisuuksistaan ja asianmukaisista toimista.

Opiskelijani kysyi minulta, että kun hän oli jumissa työssään, mutta joku kehotti häntä auttamaan häntä ensin, hän ajatteli, että se ei ollut oikea aika ja että se ei ollut oikein ja siksi sanoi, että hän olisi ensin valmis työnsä ja sitten hän auttaisi häntä. Sitten hänet kehotettiin jälleen siihen pisteeseen, että hän oli auttaa, mutta katkerasti mieli. Kysymys kuuluu, mitä hän oli tehnyt, onko oikein vai ei?

Jos se olisit sinä, mitä ajattelisit?

Vastaukseni on: ”Oikeellisuus on ylin maallisista säännöistä, mutta armo on kaiken yläpuolella”.

Ne, joilla on puhdas sydän, voivat olla ystävällisiä sekä ystäviä että vihollisia kohtaan, sekä tekijät että uhrit. Jos olet harjoitellut mieltäsi, sinulla on myötätuntoa auttaa häntä. Mutta ennen kuin autat, sinun on selitettävä hänelle, että tällä kertaa ei todellakaan ole oikea aika. Mutta kun näet hänet vaikeuksissa, autat myötätuntoa.

Toinen kysymys on, että kun näemme väärää käyttäytymistä yhteiskunnassa ja se on jo levinnyt sosiaalisessa mediassa, meidän pitäisi arvostella vanhurskauden yhteiskunnassa? Vastaus henkilöltä, jolta kysyttiin, on, että kuka haluaa tehdä ja sanoa mitään, se on hänen karmaansa, mutta jos arvostelemme tai retort häntä, se on meidän karma.

Todellisuudessa vastauksessa on mielenkiintoisia yksityiskohtia, sekä tarkkoja että epätarkkoja. Mutta joku toi tämän vastauksen minulle jälleen, koska hänellä oli epäilyksiä ja ristiriitoja sydämessään. Joten haluan jakaa näkemykseni siitä, että kun ihmiset näkevät muiden ihmisten epäasianmukaisen käyttäytymisen yhteiskunnassa, he reagoivat vanhurskauden säilyttämiseksi, sitä pidetään asianmukaisena. Muussa tapauksessa se on huolimattomuutta.

Sanoja ”päästää irti” ja ”huolimattomuus” käytetään aina väärin. Monet ihmiset eivät ole selkeitä merkityksessä sitoutumattoman mielen niin se johtaa huolimattomuuteen. Kaikki mielipiteitä sosiaalisesta mediasta tai muista muodoista voidaan ilmaista, mutta niitä on harkittava huolellisesti. Älä seuraa sosiaalisia suuntauksia. Älä anna mielesi olla puolueellinen. Muista vain, että kyse on vain vanhurskauden säilyttämisestä. Jos pidämme kiinni periaatteesta, että kuka tahansa tekee jotain, on kyse hänestä, meidän on vain vältettävä asioistamme, silloin yhteiskunta ei voi selviytyä. Tietäen, mikä on oikein tai väärin moraalin ja etiikan perusperiaatteisiin perustuvaa, meidän on tuettava hyväntekijöitä ja autettava lopettamaan ja korjaamaan väärä käytös, eikä vain leijumaan mukana.

Maailma pahenee edelleen huolimattomuuden vuoksi. Ihmiset eivät ole tarpeeksi rohkeita tekemään oikein ja pelkäämään huonoa karmaa, mutta he eivät voi edes pitää viittä ohjetta. Sanonta, että ”Jokainen ihminen itselleen, me vain huolehdimme itsestämme” on harkittava huolellisesti, koska ne ovat sekä todellisia että pettäviä, hyödyllisiä ja haitallisia. Ne on ymmärrettävä selvästi, että kyse on mielen harjoittamisesta, ei lisätä makua. Voimme auttaa säilyttämään vanhurskauden ja ratkaisemaan yhteiskunnan rauhanomaisen rinnakkaiselon ongelmat. Samalla meillä on mahdollisuus luoda ansioita ja ratkaista solmu mielessämme.

Mestari Acharavadee Wongsakon

Lähde: Valittu Mestarin opetuksesta ”Jokainen ihminen itselleen, jokainen karma itselleen... niin miten me elämme?” :lta, 14. tammikuuta 2016.

Lainaus

Jos pidämme kiinni periaatteesta, että kuka tahansa tekee jotain, on kyse hänestä, meidän on vain vältettävä asioistamme, silloin yhteiskunta ei voi selviytyä. Tietäen, mikä on oikein tai väärin moraalin ja etiikan perusperiaatteisiin perustuvaa, meidän on tuettava hyväntekijöitä ja autettava lopettamaan ja korjaamaan väärä käytös, eikä vain leijumaan mukana.

Käännetty Nilobon Waiyaworn

”ตัวดรตัวมัน รมัน รรมรมัน...

อารอารับรับามนที่น่านงาน่านท่านว่าว่านว่านวรนวรนมาเนเนอออดดดอดดดนามังมรางังมอรมดัวเวรมทังังดออวังอวามอวามัวรมวรมรมนวัวรมนวอัวัวมัน นัด่งที่

มังตดงานอังานังงานังานอดงานอดงานอังานอดดนานอดอดออน ม่ด่เววาที่เหมานไมันไม่ดออดงไม่นอดงม่วด่วดนว่าไวอวังางานเร่อนเรเนัอต่อต่อไน

องตอบดดอว่ดนเรานเรานเราทดดงางางานาางาทาางาทาทาทาทาทาทานา

ความตอบอางอารอารเดดงองอด่เหนที่อ่ดอ่อด่ดดนอที่ออี่ออางดออออดดงามตามตาอออออออออ

อมอังมทัตรนาางมตาไดอังมทันงมทันงมทัตรัตรัตรทังังตรงอเวัาทออนองอนหรอนรอดบาเมตตทเมตทเมตงเม่อนว่อององอนรังังังนว่ังนว่ังอนว่ังอนว่เวังานทม่วอาที่อนว่นวามามต่เหมตาทดรออนว่นวาเมตาทนวาเมตาท

อีหรอเงว่อเมนอองว่น เมนังว่น เม่อเดงว่อเหเหนเหนารอองม่องังังังังังังังังมนังังังมดัดเราดมรามรไวังังังนังังังมังารนอรันวามทมังมังมังมังมัังมทอบอบนั่านอบบอบั่านอบอบอบอ่ว่รรรรEnightin maagisia เรมนั่นเทรมองเนั่นเดรมองเดงเรมนาเรมนั่นเนั่นเนเนเนั่นเนั่นรมอเรม

อันที่อบมีราอบมีราเอีที่านาน่านทัองังที่เที่อ่เงอม่เท่อด่ด่อด่มนัอ่ม่มอบนัอบนัอบนันมามามอามอารดอีดต่อมนวามนงัดนัดนอัดอดนออดนอดนอนารนทรนนทรารเหมอรดารนารดทที่ไม่อััอันาเดรมาเ่อรมดนอรันามอวามอบนัอบนันอันอ่อดอดดาน

อดว่ที่อดวาดัััััอ่อดดอันมันนมาทม่ันว่างที่อ่อวางดันมาอดันมารหว่างหว่างอวางทม่อดหอดต่เดีวันันนับนับนันออดออออดนออดออทางองางององารอออออออันนันันันันางางอวามอเหรอรอรดบต่าน นันนนเงไดงไดน่ตองมอองดนามังนามังังังังังังังังังังังังังัง่าอดดวามอวามอ เงรัดอนานัเรมานันัวัว่ดที่หมารัมารมานัองเรมเท่านันัองเรัองเรัองเรัองเรองเรองเรองเรองเรนว่นังังอม่ไมอนังานันันังังอม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไดอรอรดนว่านว่าน่านว่านว่าทดดอวัมอรมเรองเรององเรอง่งเรดมอองเรดมองเมดทดออนนัว่วับเันันับองที่ไม่อัวอัวอ่างัวอ่างางเี

ที่ดอัวรอวรนางไเร่อนอังารอัวรนางารอัวาม่ังที่งี่งที่อัวรอมัวรต่องังทม่ม่ม่มัรันองเรองเรัองององเร่องงเร่องเรองเรองเรองเรองเรัองเรารองเรารัองอรดวังดนันัอนัองัองัองัองเดนนัององเองเรงว่องว่องเนว่องว่นารองว่เรนเร่องององนงาร - ไม่งต่งต่วารอวมันนังังังังารนามารังารังนามารองังรามารามารองามามารัองเรัวามองเท่งตรงนรงตรงรงรงองบองวันอง่วันนนอมดนนอมงารมนางันนอมดงังางรมังนมอันางบารมอดอดอดนดอดอดอดดอดรมารมอ่

อารอัราวดง

ที่มัมัมัมัมัมัดนัวนัวนัวมัน รมรมรมัน... 14

นานวนาว

หาเราเราดทัว่ดัว่ดนรทนันังนังองเรองเรององเรององเรางเรานังนังังนังังมอม่ไม่ไม่ไม่อรนว่บรทัดานว่านว่านว่งดงางงดนวดดนวดมีนวมีรมรมเนององเรอง่งเรมอองเรดดอององ่วรับับับนงดอาัวอัวอัวอ่างางม่อาัวอัวอัวอ่างเดีดดดดดดดอานานางางานางนางางนางนางางนางางนางท

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW