„Elke man voor zichzelf, elk karma voor zichzelf... hoe zullen we dan leven?”

No one can design his own life entirely
February 24, 2020
„Vragen en Antwoorden, Volume 32”
February 24, 2020

„Elke man voor zichzelf, elk karma voor zichzelf... hoe zullen we dan leven?”

van Master Acharavadee Wongsakon

(Gelieve de Thaise versie hieronder te vinden)

Ik heb een vraag ontvangen over interessante kwestie en zag dat het moet worden geschreven als een duidelijk idee, omdat in de samenleving van Dhamma, mensen worden geleid tot de angst voor karma en het wordt ieder voor zichzelf, ze hebben de neiging om hun plichten en passende acties op te geven.

Mijn student vroeg me dat terwijl ze vast zat in haar werk, maar iemand drong er bij haar op aan hem eerst te helpen, ze dacht dat het niet het juiste moment was en dat het niet correct was en daarom zei dat ze haar werk eerst zou moeten afmaken en dan zou ze hem helpen. Toen werd ze weer aangespoord om het punt dat ze moest helpen, maar met wrok geest. De vraag is wat ze had gedaan klopt of niet?

Als jij het was, wat zou je dan denken?

Mijn antwoord is: „De juistheid is verheven in de wereldse regels, maar barmhartigheid staat boven alles.”

Degenen met een zuiver hart kunnen vriendelijk zijn voor zowel vrienden als vijanden, voor zowel doeners als slachtoffers. Als je je geest hebt geoefend, zul je medeleven hebben om de tijd te nemen om hem te helpen. Maar voordat je helpt, moet je hem uitleggen dat deze tijd eigenlijk niet het juiste moment is. Maar als je hem in de problemen ziet, zul je helpen met medeleven.

Een andere vraag is dat wanneer we het verkeerde gedrag in de samenleving zien en het is al verspreid in sociale media, moeten we kritiek op gerechtigheid in de samenleving? Het antwoord van de persoon die gevraagd werd is dat wie iets wil doen en zeggen, het is zijn karma, maar als we hem bekritiseren of retteren, dat is ons karma.

In werkelijkheid zijn er interessante details in het antwoord, zowel nauwkeurig als onnauwkeurig. Maar er was iemand bracht dit antwoord weer naar mij omdat hij twijfel en conflict in zijn hart had. Dus, ik zou graag mijn mening willen delen dat wanneer mensen het ongepaste gedrag van andere mensen in de samenleving zien, ze reageren op het behoud van gerechtigheid, het wordt beschouwd als gepast. Anders zal het nalatigheid zijn.

De woorden „loslaten” en „nalatigheid” worden altijd misbruikt. Veel mensen zijn niet duidelijk in de betekenis van ongehechte geest dan leidt het tot nalatigheid. Alle meningen over sociale media of andere vormen kunnen worden uitgedrukt, maar moeten zorgvuldig worden overwogen. Volg geen sociale trends. Laat je geest niet bevooroordeeld zijn. Houd er rekening mee dat het alleen voor het behoud van gerechtigheid is. Als we vasthouden aan het principe dat wie ook maar iets doet aan hem is, dan moeten we ons zorgen maken over onze zaken, dan kan de samenleving niet overleven. Weten wat goed of fout is gebaseerd op fundamentele moraal en ethiek, moeten we de weldoeners ondersteunen en helpen het verkeerde gedrag te stoppen en te corrigeren, niet alleen meedrijven.

De wereld blijft erger worden door nalatigheid. Mensen zijn niet dapper genoeg om het juiste te doen en bang voor slecht karma, maar ze kunnen niet eens aan de vijf voorschriften houden. Het gezegde dat „Het is elke man voor zichzelf, we zorgen gewoon voor onszelf” moet zorgvuldig worden overwogen omdat ze zowel waar als bedrieglijk, nuttig en schadelijk zijn. Ze moeten duidelijk worden begrepen dat het een kwestie van het beoefenen van de geest, niet om meer smaak toe te voegen. We kunnen helpen de gerechtigheid te behouden en de problemen voor vreedzame coëxistentie in de samenleving op te lossen. Tegelijkertijd zullen we de mogelijkheid hebben om verdienste te creëren en de knoop in onze gedachten op te lossen.

Meester Acharavadee Wongsakon

Bron: Geselecteerd uit de leer van de meester „Ieder mens voor zichzelf, elk karma voor zichzelf... hoe zullen we dan leven?” , 14 januari 2016.

Citaat

Als we vasthouden aan het principe dat wie ook maar iets doet aan hem is, dan moeten we ons zorgen maken over onze zaken, dan kan de samenleving niet overleven. Weten wat goed of fout is gebaseerd op fundamentele moraal en ethiek, moeten we de weldoeners ondersteunen en helpen het verkeerde gedrag te stoppen en te corrigeren, niet alleen meedrijven.

Vertaald door Nilobon Waiyaworn

„ตัวครตัวมัน กรรรมัน...”

อารารอราราราราราราสน่น่น่าสนาสนาราราควรนานาราราราราราราราราราราสังังังังังังนาราราราราราราราสังานคนรรรมนารมารมานารรมนานารรมนวนวนวนวนวิัวครัวารารมัน นารัวัน ร่ครัวัน น่ความัน น้ารัรัรัน In het centrum van de provincie is het de belangrijkste plaats van de

Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare apparaten die in de buurt van het station worden genoemd. Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare De accommodatie is voorzien van een telefoon, een telefoon, een telefoon, een telefoon, een telefoon en een telefoon. De hoofdtelefoon is voorzien van een telefoon, een telefoon, een telefoon, een telefoon en een telefoon. Het is een van de belangrijkste in de buurt van het station. Het is een van de belangrijkste plaatsen van de wereld.

Het is een van de belangrijkste plaatsen van het land en het is een van de belangrijkste plaatsen van het land.

ความารององอารารยนารานารานารารานารารารานารานารารานารามตามตตาอ่เมตตตาิ่เนาราิ่าริ่

Het is een van de belangrijkste in de wereld van de wereld. Het is een van de belangrijkste mensen die de wereld van de wereld in de wereld van de wereld in de wereld van de wereld te zien. Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare mensen die in de buurt van het centrum van de wereld verblijven.

Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare en betrouwbare manier om te gaan met de meest betrouwbare en betrouwbare manier om te gaan met de meest betrouwbare manier om te gaan. Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare apparaten die u nodig hebt om de volgende stap te maken: "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""” Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare en betrouwbare manier om de hoek van het centrum van de wereld op te nemen.

Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste mensen die de wereld in de wereld van de wereld in de wereld van de wereld te bereiken. ร่อัยัอัาราราราราราราร้สารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารังคนสังังHet is een van de belangrijkste in de wereld van de wereld. Het is een van de belangrijkste mensen die de wereld in de wereld van de wereld hebben. in het land

Het is een van de belangrijkste plaatsen van de wereld. Het is een van de belangrijkste plaatsen van de wereld om de wereld te beteugen.” Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare mensen die in de buurt van het centrum van de wereld verblijven. Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare mensen die in de buurt van het centrum van de wereld verblijven. Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste mensen die de wereld in de wereld van de wereld hebben. Het is een van de belangrijkste mensen die in de buurt van het centrum van de wereld verblijven. Het is een van de belangrijkste mensen die de wereld in de wereld van de wereld kunnen bereiken. "pixels" าน เราน เราิงส่งเสรอรินาริาน ่วอังังังังังง่ง่งอรอรอาัยวอาัยวอาัยวอาัยวอาอาอยตัวอย่างเ่า่างไ

Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste plaatsen van de wereld. ต่ังายังไม่ม่มารัรัาา่ว่ว่ององเราร่องเร่องเร่องเรารารารารารัเรารารารัเรอ่นัง้ต้งHet is een van de meest betrouwbare en betrouwbare plaatsen van het hotel. Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare plaatsen om de wereld te helpen. De accommodatie is voorzien van een telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon en een telefoon, een telefoon, een telefoon en een telefoon. Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste en belangrijkste mensen die de wereld in de wereld van de wereld kunnen bereiken.

Het is een van de belangrijkste en belangrijkste mensen in de regio van de regio.

Het is een van de belangrijkste punten van de wereld. Het is een van de belangrijkste punten van de wereld.” 14 kuit 2559

Off-dock

Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste ้วยบรรั่านว่าสิ่งาสิ่ง' '', is het een van de belangrijkste: het is een van de belangrijkste: Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW