“Xin hãy từ bi.”

“Old Karma…….New Karma”
March 11, 2020
Trong một tham vọng thế gian
March 11, 2020

“Xin hãy từ bi.”

(Vui lòng tìm phiên bản tiếng Thái dưới đây)

Tất cả chúng ta đều có một quá khứ. Không ai có quá khứ. Tất cả chúng ta đều đến từ quá khứ nhưng chúng ta có thể thoát khỏi nó với hiện tại. Hãy tận dụng tốt nhất của hiện tại và có quá khứ như một lời nhắc nhở.

Đừng tìm kiếm những sai lầm ở người khác chỉ vì họ đã có một quá khứ xấu. Nếu bạn đánh giá cuộc sống của người khác chỉ dựa trên quá khứ của họ, điều đó có nghĩa là bạn thiếu lòng trắc ẩn và do đó bạn đóng cửa để họ được sửa chữa.

Chúng ta càng muốn người khác có lòng trắc ẩn đối với chúng ta, chúng ta càng nên có lòng trắc ẩn đối với người khác. Nếu trái tim chúng ta có thể khóc, chúng cũng vậy. Hãy từ bi cho tất cả mọi người với tình bạn thật sự, vì họ là những người bạn đang bị mắc kẹt trong cùng một chu kỳ đau khổ, mà chỉ kết thúc ở một hỏa táng. Tại sao chúng ta phải nhìn xuống hoặc lợi dụng lẫn nhau? Tại sao chúng ta phải để trái tim của chúng ta trở nên cay đắng hoặc tràn đầy hận thù cho nhau?

Xin hãy từ bi.

Cầu xin ước nguyện của mọi người được trả lời. Lòng trắc ẩn mang lại hạnh phúc và bình an.

Sư phụ Acharavadee Wongsakon

Nguồn: Lời từ Master, “Lực lượng trong lực lượng” 3 tháng 11 năm 2013.

Trích dẫn trên ảnh:

Chúng ta càng muốn người khác có lòng trắc ẩn đối với chúng ta,

Chúng ta cũng phải có lòng trắc ẩn đối với người khác.

Nếu trái tim chúng ta có thể khóc cũng như của họ.

Hãy từ bi cho tất cả mọi người với tình bạn thật thực,

Vì họ là những người bạn bị mắc kẹt trong cùng một chu kỳ đau nhớ,

Mà chỉ kết thúc ở một lò hỏa táng.

Tại sao chúng ta phải nhìn xuống hoặc lợi dụng lẫn nhau?

Tại sao chúng ta phải để trái tim của chúng ta trở nên cay đắng hoặc tràn đầy hận thù cho nhau?

Biên dịch: Wassana Sasakun

“เมตาเถิน”

เราทุกคน ไม่มีใครเลยที่ไม่มีอดีกาล้วนมาจากอดีต่เราจะพ้นไปได้ด้วยปัจุบัน จุบัน จุบัจุบันบันนห้ดีดีที้ดีดีกี้ดีดีกี้ดีกี้ดีดีกีกีกีกีกีกีกีกีกีกีก้ดีกี้ดีกีกีกีกีกีกี้ดีกีก้ดีกีกีกีดยมีอดีตเปันเครื่องเตือนนนนนเคดยมีอดีตเปยนเครื่องเตือ

จงอย่าเพ่งเลิคร เพราะเขามีอดีตที่เลวร้าย หากเราตัดสินชีวิตคนอื่นเพียงการมองแค่อดียเท่ากากับเนเกับเนเราเกาเกาเบเกาเกาเกาเกาเกาเกาเกาเกาเกา้าเกาเบเบเบเบเบเกาเกาเรับเกาเกา้าเกาเกาเรที่ขาดความเมตาและตัดสินคนอื่นโดยปิดประตูให้เขาได้รับการแก้ไา หากเราอยากให้มีคนเมตาตาต่อเรามไากาหามากากากามากากากากากามากากากากากากากากากามากากามากากามามากากากากากากามากากากากากา่ เราต้องมีความเมตตาต่อู้อื่นเสมอกัน หากหัวใจเราร้องไห้ไดัน หัวใจเขากัน ร้องไห้เปอนเช่นกัน เมตตตตตากนดากากานดานดากานดานดากากากากาก้ากาท้าก้าก้าก้อ้อ้าก้าท้าก้านดานดาก้านดาก้าก้าก้องTiếng Anh: นเพื่อนอย่างแท้จริง เพื่อนที่ต่างวนเวียนอยู่ในวัน ทุกข์ มีจุดจบอยู่ที่เชิงตะกอน แล้วใยจะข่มเหีเหมเมเหมเหมเีเหีมเลีงมเหีเีงยดเบียนกัน ใยจังปล่อยใจให้ขมไหม้ไปด้วยความเกลียดชังซันและกันและกันเล่า

เมตาเถิน

Tin tức về các yếu tố chính là một trong số các yếu tố chính là một trong số các yếu tố chính.

ความเมตตาย่อมนำความสุขสงบมาใหา

อาจารย์อัจุราวดี วงศ์สกา

ที่มา: คัดคำสอนมาจาก ถ้อยคำจากท่านอาจารย์ “พลังซ้อนพลัง” 3 พศจิกายน 2556

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW