„Proszę, bądź współczujący.”

“Old Karma…….New Karma”
March 11, 2020
W ziemskiej ambicji
March 11, 2020

„Proszę, bądź współczujący.”

(Poniżej znajdź tajską wersję)

Wszyscy mamy przeszłość. Nikt nie ma przeszłości. Wszyscy pochodzimy z przeszłości, ale możemy być wolni od niej z teraźniejszością. Wykorzystaj teraźniejszość i miej przeszłość jako przypomnienie.

Nie szukaj błędów w innych tylko dlatego, że mieli złą przeszłość. Jeśli osądzasz życie innych ludzi wyłącznie na podstawie ich przeszłości, oznacza to, że jesteś brakiem współczucia i tym samym zamykasz drzwi, aby je naprawić.

Im bardziej chcemy, aby inni mieli współczucie dla nas, tym bardziej powinniśmy mieć współczucie dla innych. Jeśli nasze serca mogą płakać, to ich też. Mów współczucie dla wszystkich z prawdziwą przyjaźnią, bo są przyjaciółmi, którzy są uwięzieni w tym samym cyklu cierpienia, który kończy się tylko na krematorium. Dlaczego musimy patrzeć w dół lub wykorzystywać siebie nawzajem? Dlaczego musimy pozwolić, by nasze serca stały się gorzkie lub wypełniały nienawiścią do siebie nawzajem?

Proszę, bądź współczujący.

Niech każde życzenie zostanie wysłuchane. Współczucie przynosi szczęście i pokój.

Mistrz Acharavadee Wongsakon

Źródło: Słowa od Mistrza, „Force w Force” 3 listopada 2013 r.

Cytaty na obrazku:

Im bardziej chcemy, aby inni mieli dla nas współczucia,

Musimy też mieć współczucie dla innych.

Jeśli nasze serca mogą płakać, to ich też.

Mów współczucie dla wszystkich z prawdziwą przyjaźnią,

Oni są przyjaciółmi, którzy są uwięzieni w tym samym cyklu cierpienia,

Co kończy się tylko na krematorium.

Dlaczego musimy patrzeć w dół lub wykorzystywać siebie nawzajem?

Dlaczego musimy pozwolić, by nasze serca stały się gorzkie lub wypełniały nienawiścią do siebie nawzajem?

Tłumacz: Wassana Sasakun

„เมตตาเไิ”

เราทีกคน ไม่ม่มีครเลยที่ไมีเราล้วนมาล้วนมามากอด่เราพ้นไได้วยยทััิน งทัน งท/ัีัน งทีที่สด? ยมีอดีตเคร่องเตมงเตอน.

เรามีตที่เลวราตัดสินีวิตคนมีตที่เลววร้ากเราตัดสินีวิตคนอ่นเียงการมองการมองค่อด่ากับเราเท้? ี่มเมตาดความเมตาคนอมตัดสินคนอ่นอ่นทดยิดครับการับการก้ไากเราอยาอยาก้มีนเมตาตาตาตาตาต่มากเท่าไร? ราต้องมีความเมตาตาต่อ่นเสมอกัน นเมอกัน เราราราร้องไ้ไดัวเากร้องไ้องไล้เคนกัน เมตาทคนดววาววววาZerna นเที่อนอย่างนเวี่างนเวียนเวี่างวนเวียนอยนวัทคกมีมีมี่ที่ที่ที่ที่เิงตกอน วล้ว/่มเียน ดเบียนกัน ล่อ่อยมไความไม้วยความเกลียดวามเกลียดคัง่งกันนทล่งกันเล่งกันเล่

เมตตาเไิ

Auron.? w.?????

ความเมตาย่อมนความสความสงบมา

อาารยอัราวดวงวงสก

ที่มี่านอากท่านอนมาากท่านอากท่านอา่ารย„ พลัง้อนพลั” 3 ทกายน 2556

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW