„Prosím buď soucitný.“

“Old Karma…….New Karma”
March 11, 2020
Ve světských ambicích
March 11, 2020

„Prosím buď soucitný.“

(Níže najdete thajskou verzi)

Všichni máme minulost. Nikdo nemá minulost. Všichni pocházíme z minulosti, ale můžeme se od ní osvobodit s přítomností. Udělat to nejlepší z přítomnosti a mít minulost jako připomenutí.

Nedívejte se na chyby v jiných jen proto, že měli špatnou minulost. Pokud soudíte životy jiných lidí pouze na základě jejich minulosti, znamená to, že nemáte soucit, a tím zavřete dveře, aby se napravili.

Čím více chceme, aby ostatní měli soucit s námi, tím více bychom měli mít soucit s ostatními. Pokud naše srdce mohou plakat, tak i jejich. Mějte soucit s každým s opravdovým přátelstvím, protože jsou to přátelé, kteří jsou uvězněni ve stejném koloběhu utrpení, který končí pouze na krematorii. Proč se musíme dívat dolů nebo se navzájem zneužít? Proč musíme nechat naše srdce zahořčit nebo se naplnit nenávistí k sobě navzájem?

Prosím buď soucitný.

Ať je přání každého zodpovězeno. Soucit přináší štěstí a mír.

Acharavadee Wongsakon

Zdroj: Slova mistra, „Síla v síle“ 3 listopad 2013.

Citace na obrázku:

Čím víc chceme, aby k nám měli soucit,

Musíme mít soucit i s ostatními.

Pokud naše srdce mohou plakat, tak i jejich.

Měj soucit pro každého s opravdovým přátelstvím,

Jsou to přátelé, kteří jsou uvězněni ve stejném koloběhu utrpení,

Což končí jen krematorií.

Proč se musíme dívat dolů nebo se navzájem zneužít?

Proč musíme nechat naše srdce zahořčit nebo se naplnit nenávistí k sobě navzájem?

Překladatel: Wassana Sasakun

„เ่ตตาเลราราราราราราราราราราราร

เราอราลกครม่ม่อรเรารามม่ม่มอ่อกอมาราวนมางากอกอ่เราราราวนอมอมอมอมววอัวอมมมามมมอมอมมมมมมอนรอ่อ่อรรรรารอ่อราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราاللالاللالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

งอย่าเ่งเราตราตงอรารามามามอมอมต่เวรวรวารากากาตัาตัอมนววกนอล่นอร่นวงการองการองค่อ่านราเราเราเรารารารานรารารารานราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราม่ากากวามเมตตา่าราราราราราการาองาอมากาอมากาการารารการารการาองาอยากราอยาากมามากากากากานา่ารา่าราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราตวองององกวามมกตตาต่อมมอ่นเมอมอมอกรารารารารวององององององอัวเลากรวององององององน่น่นกามวารววานวอวอวอวอวอวอวอวอวอวาวาวาวาวาวอวารวาวาวอวารวารวารวารารวารวTento นเ่อนอนอย่าง่างอนวรลรอ่อนล่ต่างวนวนอยนอย่นว่นวรวรางอมรวรวั่อม่องตงกองตงตงตงตงตงตวอวววอง่มเ่อนอนอนอนอนอนอนอนอมอมมมมมมมมมมอนอมมมมมมนอนอมมมมมมมมมมมมมมมมมดเอ่อมนกัราม่องล่องล่อมมมมอมมมมมมมววอวามเกลอมอมมมมมมมม่ง่งกัน่อ่งกันเล่ารารารารารารา่งรารารารรารารารารารา

เมตตาเลารารารารา

Jak se vám to nepodnítí, je to v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině.

ความเมตตาย่อมนควากวามลงองมามามามารามาลรารารารรา่อ่อ่อนควา่อมา

อารารอารอราวอราว่วงวงารารารอรารอารอารอราวาราวา

อ่ม่อ่มอรอนอนมามารารามอยคากา่านอารอารอนลรอน่ารอนอนลอรอนลัอนลมามาง2556

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW