“ได้โปรดให้ความเห็นอกเห็นใจ”

“Old Karma…….New Karma”
March 11, 2020
ในความทะเยอทะยานทางโลก
March 11, 2020

“ได้โปรดให้ความเห็นอกเห็นใจ”

(โปรดดูเวอร์ชั่นภาษาไทยด้านล่าง)

เราทุกคนมีอดีตไม่มีใครไม่มีอดีตเราทุกคนมาจากอดีต แต่เราสามารถเป็นอิสระจากมันด้วยปัจจุบันจงทำสิ่งที่ดีที่สุดของปัจจุบันและจงมีอดีตเป็นข้อตักเตือน

อย่ามองหาความผิดพลาดในคนอื่น ๆ เพียงเพราะพวกเขาเคยมีอดีตที่ไม่ดี.ถ้าคุณตัดสินชีวิตของคนอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับ แต่เพียงผู้เดียวในอดีตของพวกเขา, มันหมายความว่าคุณจะขาดความเห็นอกเห็นใจและด้วยเหตุนี้คุณปิดประตูสำหรับพวกเขาที่จะได้รับการแก้ไข.

ยิ่งเราต้องการให้คนอื่นมีความเห็นอกเห็นใจต่อเรา ยิ่งเราควรมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นถ้าหัวใจของเราร้องไห้ ก็เช่นกันมีความเมตตาต่อทุกคนที่มีมิตรภาพที่แท้จริง เพราะพวกเขาเป็นเพื่อนที่ติดอยู่ในวัฏจักรเดียวกันของความทุกข์ซึ่งจบลงที่เมรุศพทำไมเราต้องมองลงมา หรือใช้ประโยชน์จากกันและกัน?ทำไมเราต้องปล่อยให้หัวใจของเราขมขื่นหรือเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อกันและกัน?

ได้โปรดให้ความเห็นอกเห็นใจ

ขอให้ทุกคนตอบคำอธิษฐานได้ความเห็นอกเห็นใจนำความสุขและสันติภาพ

อาจารย์อัชราวดี วงศ์สกลน

ที่มา: คำจากปริญญาโท, “บังคับภายในบังคับ” 3 พฤศจิกายน 2013.

คำคมบนภาพ:

ยิ่งเราต้องการให้คนอื่นมีความเห็นอกเห็นใจต่อเรา

นอกจากนี้เรายังต้องมีความเห็นอกเห็นใจต่อคนอื่น ๆ.

ถ้าหัวใจเราร้องไห้ได้

มีความเห็นอกเห็นใจสำหรับทุกคนที่มีมิตรภาพที่แท้จริง,

สำหรับพวกเขาเป็นเพื่อนที่ติดอยู่ในวงจรเดียวกันของความทุกข์ทรมาน

ซึ่งจบลงที่เมรุศพ

ทำไมเราต้องมองลงมา หรือใช้ประโยชน์จากกันและกัน?

ทำไมเราต้องปล่อยให้หัวใจของเราขมขื่นหรือเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อกันและกัน?

นักแปล: วาสนา ศะกุล

“เมเมเมต่า”

เราเกิดใครกันเลยเช่นกันว่า เราดูจากดีดดเราบันทึกกันด้วยใครจงจัดงาน ให้ดีมีดี้นเป็นเครื่องบันทึกใจ

จงใจเพ่งเลินไท เพราะมีดีเสมอกัน หากเริคอร์เมือง เพียงการมองแคอดีต และประสิบ โดยปิดปากเขาได้รับการแก้ไขหากอยากมีคนเมเมทาต่อเรส 288 คนต้องอุเมต้าต่อมากเสมอกัน หากใจร้าง้าง้าง้าง้าง้าง้าง้าง้าง้าง้าง้าง้างานนเพื่อนอย่างเดียว เพื่อนที่ศรีวนวนเวียน ในวัฏวล์ มีจุดจบเชิงนงงงงงงงงงอน แล้วหูด เบยเบานกัน หูปล่อยใจให้กอราษังและซึ่งกันเล่า

เมเมเมเมา

ให้คนได้สมทบในชีวิต

ความเยือน นำความสุขมาให้

› กุศราวดี แนวสล

มา: Cref จากถ้อยคำจากท่านอาจารย์ “พลัง” 3 กันยายน 2556

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW