“ศรัทธาเป็นผู้นำ”

Answers for everyday life Volume 25
February 24, 2020
“Can gods really help people?”
March 11, 2020

“ศรัทธาเป็นผู้นำ”

ชีวิตเริ่มต้นด้วยความศรัทธามันเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่จะมีความเชื่อมั่นในระดับของการฝึกที่จะเข้าถึงการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณ.คนส่วนใหญ่อาศัยชีวิตของพวกเขาเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง.เพื่อทำบุญก็เลือกเพียงสังเกตุธรรมและถวายสิ่งต่าง ปูทางสู่สวรรค์แต่ทว่าไม่ถึงขันธปรินิพพานเพราะขาดศรัทธาในตนเองและขาดเส้นทางที่ทำให้เชื่อว่าสามารถบรรลุขันธปรินิพพานได้

ชีวิต ไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมะ ต้องมีศรัทธาเป็นแรงผลักดันเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทาง

ในชีวิตของคุณถ้าคุณเชื่อว่าคุณฉลาดพลังของความเชื่อดังกล่าวจะโดดเด่นและบดบังความด้อยกว่าทั้งหมดของคุณทำให้คุณประสบความสำเร็จ

ในทำนองเดียวกัน เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิ ถ้าเริ่มด้วยคำว่า “ไม่สามารถ” คำดังกล่าวจะปราบปรามชีวิตของท่านจนลมหายใจสุดท้ายดังนั้นคุณต้องเริ่มต้นชีวิตของคุณด้วยคำว่า “สามารถ”; ฉันสามารถ.แม้ว่าการฝึกซ้อมของคุณวันนี้จะไม่ดี แต่คุณต้องพยายามอีกครั้งในวันพรุ่งนี้บางครั้งคุณอาจล้มเหลว แต่คุณต้องไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาตลอดไป

เนื่องจากพลังของ Kilesa (สิ่งสกปรก) ที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเรา ผู้คนมักจะเอาสิ่งที่พวกเขาได้รับตัวอย่างเช่นบางคนไม่ชอบอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตนพวกเขาต้องการที่จะอาศัยอยู่ในประเทศอื่นที่พวกเขาคิดว่าจะดีกว่า

ชีวิตมันสั้นเราเกิดมาและมีชีวิตอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่เราจะตายแต่ก่อนตาย เราต้องไม่ใช้ชีวิตที่ไร้ค่าอดทนในการฝึกสมาธิเหมือนชาวพุทธที่แท้จริงปล่อยให้ความดีเป็นมรดกสำหรับตัวเองและคนอื่น ๆ ที่จะรำลึกและเทวดาที่จะสรรเสริญ.อย่าเพิ่งอธิษฐานและขอจากพระพุทธเจ้าอย่าเพิ่งเป็นคำอธิษฐานที่ดี

ชำระคืนพระพุทธศาสนา

แสดงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าและให้โลกเห็นอย่างชัดเจนว่าฉันเป็นพุทธศาสนาร่างกายและจิตใจของฉันเป็นของพุทธศาสนาลมหายใจของฉันจะไม่ไร้ประโยชน์ แต่ทุ่มเทเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา และเคารพศักดิ์ศรีของพระพุทธเจ้าจนถึงลมหายใจสุดท้ายของฉัน

อาจารย์อัชราวดี วงศ์สกลน

ที่มา: บทคัดย่อของ “ศรัทธาเป็นผู้นำ” ใน Techo Blog วันที่ 17 เมษายน 2012

คำพูด

ชีวิตมันสั้นปล่อยให้ความดีเป็นมรดกสำหรับตัวเองและคนอื่น ๆ ที่จะรำลึกและเทวดาที่จะสรรเสริญ.แสดงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าและให้โลกเห็นอย่างชัดเจนว่าฉันเป็นพุทธศาสนาร่างกายและจิตใจของฉันเป็นของพุทธศาสนาลมหายใจของฉันจะไม่ไร้ประโยชน์ แต่ทุ่มเทเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา และเคารพศักดิ์ศรีของพระพุทธเจ้าจนถึงลมหายใจสุดท้ายของฉัน

นักแปล: พิมพ์ชนก ธนิสน์

“ยูนา... พาลย”

ชีวิตเริ่มต้นที่กู้นา 2557 ใครกันคนมีไตน์ต้นภาวนาสำหรับการไลพ้น ้น ้น ้น ้น ้น ้น ้น ด้านโภชนาการ ใช้ชีวิตวนวนวนเวยกับวิถี หากอยากทำกิจูดได้ ชีวิต (ชีวิต) ทั้งโลก หรือธรรม ดูมีไทยเป็นกำลังในพาณา วาชีวิตชีวาในสนามชีวิต หากอุทาย เชื่อว่า ริ้นท์เก่ง คิดวออกมากลบเอา เอา อ อ.

สมุทรภาวนา 25" 25" เสียแล้ว คำ 'นี้ จะดันชีวิตเราไปจนไทย เราเริ่มต้นชีวิตหนังสือด้วยการ “ได้” ทำได้ และวันเนตรยังดี พรุ่งนี้แกปูยใหม่ แพ้บางตัว แต่ทว่าไม่นาน

สัมผัสของกินส์ตัณณหาที่ฝังอยู่ในใจก่อน เมื่อได้มาซึ่งใครจะมา มาเริ่มจะละเลยหรือไปพบกันที่อภัย เหมือนดั่งบางรอกในใจได้ยัดเยา อยากไปอยู่ในที่ว่าวิเศษกว่า

ชีวิตคนเรา มีมากเท่านี้ ชีวิตอยู่ แล้วไฟร์คเกอร์ ชีวิตช่วงสั้นนัก ยังไงเสียด จะอยที อย่าให้ใคร่ย จงฤาษีร์เช่นพุทธแท้ให้ประจักษ์ จงรักรังดีความดีให้บ้านและเจ้าของได้จดจำเทวดาเทวดาเรสฤกตัญัญญูกตเวที ต่อพระศาสดาให้โลกประจักษ์ ว่าตัวอ่อนนี้ทานี้เป็นพุธธธธที่ลมลมมีของชีวิตจะไม่สุลุ แต่เดินตามรอยพระพุทธเจ้าเจ้าเจ้าจะนอนไม่หลับไปสงเคราะห์พระยา และเทิดพระเกียรติ อันมีเกียรติ ของพระศาสดา จวบจนชีวิตจะหาญู

› กุศราวดี แนวสล

มา: Cref สอนจาก “ลี้า... พาลุย” Techoblog 17 เมษายน 2555

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW