”Usko johtaa”

Answers for everyday life Volume 25
February 24, 2020
“Can gods really help people?”
March 11, 2020

”Usko johtaa”

Elämä alkaa uskosta. On vaikeaa, että joku uskoo harjoittelun tasoon saavuttaakseen hengellisen vapautumisen. Useimmat ihmiset elävät elämäänsä vain tyydyttääkseen omat toiveensa. Ansioiden tekemiseksi he päättävät vain noudattaa käskyjä ja antaa asioita, tasoittaen tien taivaaseen. Kuitenkin ne eivät pääse Nirvana, koska heillä ei ole uskoa itseensä ja puuttuu polku, joka saa heidät uskomaan, että he voivat saavuttaa Nirvana.

Elämässä, olipa kyse sitten maallisesta tai dhamman polusta, on oltava uskoa liikkeellepanevana voimana päästäkseen määränpäähän.

Elämässäsi, jos uskot, että olet älykäs, tällaisen uskomuksen voima erottuu ja varjostaa kaikki alemmuuskompleksisi, mikä tekee sinusta menestyvän.

Samoin meditaatiokäytännön osalta, jos aloitat sanalla ”ei”, tällainen sana tukahduttaa elämäsi viimeiseen hengenvetoon asti. Siksi sinun on aloitettava elämäsi sanalla ”voi”; minä voin. Vaikka tämänpäiväinen harjoituksesi ei ole hyvä, sinun täytyy yrittää uudelleen huomenna. Saatat epäonnistua joskus, mutta et saa antautua kohtalolle ikuisesti.

Koska voima Kilesa (epäpuhtaudet) piilossa mielessämme, ihmiset yleensä pitävät asioita, joita he saivat itsestäänselvyytenä. Esimerkiksi jotkut ihmiset eivät pidä kotimaassaan asumisesta. He haluavat asua toisessa maassa, jossa he ajattelevat on parempi.

Elämä on lyhyt. Synnyimme ja elimme tietyn ajan ennen kuolemaamme. Ennen kuolemaamme emme kuitenkaan saa elää arvotonta elämää. Harjoittele meditaatiota kuin todelliset buddhalaiset. Jätä hyvyys perintönä itsellesi ja muille muistaa ja enkelit ylistävät. Älä vain rukoile ja kysy Buddhalta. Älä vain ole hyvä rukous.

Palkkaa buddhalaisuus.

Osoittakaa kiitollisuutenne Buddhalle ja antakaa maailman nähdä, että olen buddhalainen. Kehoni ja mieleni kuuluvat buddhalaisuuteen. Hengitykseni ei ole hyödytön, mutta se on omistautunut buddhalaisuuden suojelemiseen ja Buddhan arvokkuuden kunnioittamiseen viimeiseen hengenvetoon asti.

Mestari Acharavadee Wongsakon

Lähde: Abstrakti ”Faith vie lyijyn”, Techo Blogi, 17. huhtikuuta 2012

Lainauksia

Elämä on lyhyt. Jätä hyvyys perintönä itsellesi ja muille muistaa ja enkelit ylistävät. Osoittakaa kiitollisuutenne Buddhalle ja antakaa maailman nähdä, että olen buddhalainen. Kehoni ja mieleni kuuluvat buddhalaisuuteen. Hengitykseni ei ole hyödytön, mutta se on omistautunut buddhalaisuuden suojelemiseen ja Buddhan arvokkuuden kunnioittamiseen viimeiseen hengenvetoon asti.

Kääntäjä: Pimchanok Thanitsond

”รัท...

ดวดตเรด่มตนที่รัท่ารที่ารันาารันาวนาเนานาเ่อนาวนาเ่ารัทที่เดเวี่วนมาัวนมานดนวนเวีนอับามตอวาวามตองัวารองตัวเอัวเอมอดอดอดดอดดดอดดด่ั่ารน รอางทางไดวรรรานต่ดนวาวไม่งนม่นม่นวานางี่ั่ั่อดนนวางที่ั่อดดดนวางที่อเดดัวามอว่าอว่าเดด เทางไม่ว่างองม่าว่าทางทางนางดรดนวนตองมรนตองมรัทนนาวานารนาวานาวานาวานาวานาวานาวานมวีานเราเราเราเดดนาเราเราเนนเด่ังนังนัอววอมอมาทมดดอดอดดอี่มอดอี่มดอดี่มัดอี่มอดดอดันวามเรนมาไมาได

นองเรารอว่มัตดนาวนานัน หาเร่มตเร่มตเร่มตอว่นว่องเราองเราองเราไองเราไองเราไองเร่มตองทดวันนีอาดองทดองทหมมองทมมอวันนนอางังอางังางททม่มรังังม่ดนางรัองององอมดนางรัอมมเนต่อม่อหาดวดตงอดไม่ไม่ได

รมดาองดองดเออนาที่ังอังอังังอด่ดตมนเราไมอเราไมานมัังอมัเร่มัเร่มอมอมัเรัอไม่าองด่งที่มี่มดอนดั่งที่บางนอางางนางม่นอาไมนารไมารไมออดอั่นดนดนเดนเดอดดดอวงหาไที่ัว่าวดเ

เท่านเรดดมาเท่านีมท่านีมีนานีวานังานันานานองตาตาดเดงอนวามเดงนวามเรเด่นาดนางองดนนางดงนนเององนนเดองนเองดนนเดนนอนนนานนานนเนนาไรเทเทวาไดรเรเอนวอ่อนวอนต่อน่อน่อน่ออน่อน่อน่อน่อน่อน่อเเอ่าอัอบอบอบอบนนานอบ่ี่ดอบบอบอบ ดงความเวทีต่อดวทีต่อหนานที่อรานนานทนานานานทที่อที่ัมหานทนตามรอมรอดนตามรอดนตามรอนนามรอนนอมนอมนารนอมดนอมรันอมรอันอันอันนอันอันนอันออันนอันร่่่่่งห่งององาไมมนนององององาไม

อารอัราวดง

Techoblogi 17 เมาดอน” Techoblog 17 เมาดน 2555

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW