«Tro tar ledelsen»

Answers for everyday life Volume 25
February 24, 2020
“Can gods really help people?”
March 11, 2020

«Tro tar ledelsen»

Livet begynner med tro. Det er vanskelig for noen å ha tro på nivået av å praktisere for å nå åndelig frigjøring. De fleste lever sine liv bare for å tilfredsstille sine egne ønsker. For å gjøre fortjeneste, velger de å bare observere forskriftene og gi ting, banet vei til himmelen. Men de klarer ikke å nå Nirvana fordi de mangler tro på seg selv og mangler veien som får dem til å tro at de kan nå Nirvana.

Livet, enten verdslig eller Dhamma vei, må ha tro som en drivkraft for å nå målet.

I livet ditt, hvis du tror at du er smart, vil kraften i en slik tro skille seg ut og overskygge alle dine inferioritetskomplekser, noe som gjør deg vellykket.

På samme måte, når det gjelder meditasjonspraksis, hvis du begynner med ordet «ikke kan», slik ordet vil undertrykke livet ditt til ditt siste åndedrag. Derfor må du begynne livet ditt med ordet «kan»; jeg kan. Selv om treningen din ikke er bra, må du fortsette å prøve igjen i morgen. Du kan mislykkes noen ganger, men du må ikke overgi deg til skjebnen for alltid.

På grunn av kraften i Kilesa (urenheter) skjult i våre sinn, har folk en tendens til å ta ting de fikk for gitt. For eksempel liker noen mennesker ikke å bo i hjemlandet. De ønsker å bo i et annet land der de tror er bedre.

Livet er kort. Vi ble født og lever i en viss periode før vi dør. Men før vi dør, må vi ikke leve et verdiløst liv. Persevere i å praktisere meditasjon som sanne buddhister. La godhet være en arv for deg selv og andre å huske og for engler å prise. Ikke bare be og spør fra Buddha. Ikke vær en god bønn.

Gjengjeld buddhismen.

Vis din takknemlighet til Buddha og la verden tydeligvis se at jeg er buddhist. Min kropp og sinn tilhører buddhismen. Pusten min vil ikke være ubrukelig, men er dedikert til å beskytte buddhismen og ære Buddhas verdighet til mitt siste åndedrag.

Master Acharavadee Wongsakon

Kilde: Et abstrakt av «Tro tar ledelsen», på Techo Blog, 17 april 2012

Sitater

Livet er kort. La godhet være en arv for deg selv og andre å huske og for engler å prise. Vis din takknemlighet til Buddha og la verden tydeligvis se at jeg er buddhist. Min kropp og sinn tilhører buddhismen. Pusten min vil ikke være ubrukelig, men er dedikert til å beskytte buddhismen og ære Buddhas verdighet til mitt siste åndedrag.

Oversetter: Pimchanok Thanitsond

«รัท... กาลุ»

Serien er en av de mest attraktive og attraktive. Det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente. ยาคนส่วนมาก้ีวนเวียนอยนอยลับความต้องราร, องตัวเอง หากอยากทยากทลาคากาลาคอยลค่การ' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' น สร้างทางไสวรรคม แต่ก้าวไม่, นิกาน เกรา,,,, านตัวเอง านตัวเอง าลวทางที่ลอก้เกความเกว่อว่า, ้ส คทางไคม อทางรม ล้วน้องม่าทางโลกหรม อทางน้วนต้องมีรัท, าเนลังนนลังนนการนารนาวานาวนตไ, ั่ง วนากเราเราเ่อห้ไค้ว่าเราเนคนเก่ง ลังนั้นายแวอมาลบทลบทลบทุมม้อยที่มีอยที่มีอย้, บควเาเเเเเเร้นมาไคม

«นการิบัตนาวนาลลัน หาลัน หากเริ่มต้นน้วยคม ว่« ไม่ไลาาค, เสียแล้นคนีวนเราไ, นตา้องเราต้องรเราตมตมตราคราคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคา้นีวิตล้วยคว่« ไก» ต้องทไม้วันนี้อายังท, ไ้ไม่ม่นรุ่งนนี้ต้องล้องล้องลุยม้เนบางครั้ง อยอยออยอยอยอยอยอยอยอยอยอยอยอยอยอยอยอยอยอาาาาาาาาาาาาาแส้ต่อตาีวนตลอลอลไม่ไม่ไม

Det er ikke så enkelt at du kan bruke det til å gjøre det. Det er ikke så enkelt at du kan bruke det til å gjøre det. องสิ่งที่มีอยเหมอนลั่งที่บางคนอาไม่แ,,,, นลารไค้มีวน้มีวิตอย่นนกนนเลนเกแสวงหาไ' อยลวววววทววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววาคาว่าวิเกว่

Serien er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente og kjente. ตายเล่งแสกงความเกียรเ่นกุทแท้ห้ร, ักงทิ้งความความีไว้ตนเองนเองนเองแล่นบเททวรเรเรเรเรเรเรเรเรเรเรเรเรเรเรเรเรเรเรเรเรเรเาาาาาาาาาาาาาสริอย่าทเกียงแค่สวลมนตุอ้อนวอนต่อแ่อกราอย่าอย่าอย่าอย่าอยลานอง้ที่มีแต่งรักาสาสาสาสาส แสลงความกตัเวทีต่อกราสลาว้โลกร, ักว่าตัว้านีานีกายควคม อกุายคม ายคม วราย, แห่งีตาไไไไาาาาาาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาคาสเล่แต่เลนตามรอยกรุทเ้น้อน้อม, ิตไเการลารลารลาราคม ้องรคาสนลเทกียรติอันสงยแ่งห่งองคม ราสคคม วบนีวิตหาไม

อาารยอัราวนาวลาคม วง

Kuttelier: คัคม สอน' า' '' ',' s 's' Techoblog '2555

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW