„Víra se ujme vedení“

Answers for everyday life Volume 25
February 24, 2020
“Can gods really help people?”
March 11, 2020

„Víra se ujme vedení“

Život začíná vírou. Pro někoho je těžké věřit v úroveň praktikování dosáhnout duchovního osvobození. Většina lidí žije svůj život jen proto, aby uspokojila své vlastní touhy. Aby si zasloužili, rozhodnou se jen dodržovat přikázání a dávat věci, dláždit cestu do nebe. Nicméně se jim nepodaří dosáhnout Nirvány, protože jim chybí víra v sebe a chybí cesta, která je nutí věřit, že mohou dosáhnout Nirvány.

Život, ať už světský nebo Dhamma cesta, musí mít víru jako hnací síla, aby se dosáhlo cíle.

Ve vašem životě, pokud si myslíte, že jste chytří, síla takové víry vyčnívá a zastíní všechny vaše komplexy méněcennosti, což vás učiní úspěchem.

Stejně tak pokud jde o meditační praxi, začnete-li slovem „nemůže“, takové slovo potlačí váš život až do posledního dechu. Proto musíte začít svůj život slovem „může“; já ano. I když vaše dnešní praxe není dobrá, musíte se zítra snažit znovu. Někdy můžete selhat, ale nesmíte se vzdát osudu navždy.

Vzhledem k síle Kiles (nečistot) ukrytých v našich myslích, lidé mají tendenci brát věci, které dostali za samozřejmost. Například někteří lidé nemají rádi žít ve své domovské zemi. Chtějí žít v jiné zemi, kde si myslí, že je lepší.

Život je krátký. Narodili jsme se a žili po určitou dobu, než zemřeme. Před smrtí však nesmíme žít bezcenný život. Vytrvat v meditaci jako opravdoví buddhisté. Nechte dobrotu jako dědictví pro sebe i ostatní, abyste si pamatovali a andělé chválili. Nemodlete se a ptejte se od Buddhy. Nebuďte jen dobrá modlitba.

Odplácet buddhismus.

Ukažte svou vděčnost Buddhovi a nechte svět evidentně vidět, že jsem buddhista. Mé tělo a mysl patří buddhismu. Můj dech nebude k ničemu, ale věnuje se ochraně buddhismu a úctě Buddhovy důstojnosti až do posledního dechu.

Acharavadee Wongsakon

Zdroj: Abstrakt „Víra přebírá vedení“, na Techo blogu, 17. dubna 2012

Citace

Život je krátký. Nechte dobrotu jako dědictví pro sebe i ostatní, abyste si pamatovali a andělé chválili. Ukažte svou vděčnost Buddhovi a nechte svět evidentně vidět, že jsem buddhista. Mé tělo a mysl patří buddhismu. Můj dech nebude k ničemu, ale věnuje se ochraně buddhismu a úctě Buddhovy důstojnosti až do posledního dechu.

Překladatel: Pimchanok Thanitsond

„Shrneč“

Jak se vám to nepodaří, je to v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině. اللالالاللالالالالالالالاللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاNa to, co se nachází v oblasti, v oblasti zdraví a zdraví, zdraví a zdraví, zdraví a zdraví, zdraví a zdraví, zdraví a zdraví, zdraví a zdraví, zdraví, zdraví a zdraví. الرالمالالالة ่ว่วางององวนตวอง่ว่ารางางอรางอรางรรางลวนตวนตวองงมรรรัมางาเลมังการนการนารนางาวาวาวาวาวาววอนามมนามมมมมมมมนามมมมมมนามนานานามนามนามนามนามนานานานานานานานานาวว่าเราเราเรา่อ่อมว่าเราเราเรากอนเก่องนรางนัวนมามางวอกามาก่อมาก่อมอมอมอ่มอ่มอ่มอมอ่อมวววตรวามมามมามามามามามามมามามามามามามมามามามามามามามามามามามามามามSet to je pro všechny, kteří se na to nezaměřovali, a to jak na to, tak i na

Shrnečo: นการาราวนาวนานาก่นกาากเรรม่มต้นกวองวองวองว่ว่อม่ององ่ององรา่การามาราการานาราตนตงราตองร่่ม่่่่่ม่ม่ม่ม่ม่ม่ม่ม่ม่ม่ม่มานานานานานตานาม่มานานานานานาวนวององตอางอางององว่องององององอองมวนอางอายงอามงอางอมม่อ่อรม่งน่งนมวตงองลอง่องององอนองรางรัรัอมมมมมมมมมมมมมมมม่มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมاللالرالراللالالالالالالرالاللالالالالالالالال

- รรรมาองกอง่อเรารา่งอมาล่งองอมม่มมารามรา่อเรานราอ่งอ่ง่งอนมาราล้ารามรากเรา่มรม่อรอน่เรอ่นรอนรนครารารารอ่ารารารารารารารา่า่าราราราราราราราราราราราราราราองององ่งอ่มอมอมอนอนอน่งอ่งอ่างอางคนอาม่อม่อม่อมารนการารองวววองตอง่อ่อ่น่น่น่น่องากองากวงาอออม่่อ่ม่ม่ม่ม่รวรวรารวรวราราม่ม่ม่ม่มม่ม่ม่ม่มมมม่มารารารารา่าว่าวกว่ราว่

Shrneča:,,,,,,,,,,,,, a,,,,,,, a,,,,,,, a,,,,,, ตายเล่ล่ลงององความเยรเมรเ่นล่นองององององององรารังความวาองววองตนเององององ่น่น่น่น่นอมอรารารารรารรารรรรรรรรรารรรรารารารารารารารารารารารารารารานอรลรม่ามาอ่าอมงองค่วมนตงอนวอนวอนต่อรต่อราอราอย่าอย่าอย่าอย่าองาองวองวอ่อ่อ่อ่อมรัรักตออนรอนคนรรรรรรรรรรรารารรรรรรรารารารรรรราราราาราาาาาาาาานานานานานาาOkolné المالالالالالالالالالالالة اللة اللالالالالالة الة الة الة الة الة الة الة الة الة الة الة الة الة الة V angličtině je také k tomu, aby se na vás upozorňuje na to, že se vám to nepodaří. Pokud jste si to nevědomky, pak se vám to nepodaří, že by se vám to nepodaří. ่งององคงรลรลาอราอรา่งองององครา่งองคราราอรารารา่ารารารารา่งอรา

อารารอารอราวอราว่วงวงารารารอรารอารอารอราวาราวา

อ่ม่อ่อรอรอนอนรารรั่มาราราราราราราราราราราราราราราลรารารารารารารารารารารารา

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW