”Tro tar ledningen”

Answers for everyday life Volume 25
February 24, 2020
“Can gods really help people?”
March 11, 2020

”Tro tar ledningen”

Livet börjar med tro. Det är svårt för någon att tro på graden av praktik för att nå andlig frigörelse. De flesta människor lever sina liv bara för att tillfredsställa sina egna önskningar. För att göra meriter väljer de att bara följa föreskrifter och ge saker och banar väg till himlen. Men de når inte Nirvana eftersom de saknar tro på sig själva och saknar den väg som får dem att tro att de kan nå Nirvana.

Livet, vare sig det är världsligt eller Dhamma väg, måste ha tro som en drivkraft för att nå destinationen.

I ditt liv, om du tror att du är smart, kommer kraften i en sådan tro att sticka ut och överskugga alla dina mindervärdeskomplex, vilket gör dig framgångsrik.

Likaså, när det gäller meditationspraxis, om du börjar med ordet ”kan”, kommer detta ord att undertrycka ditt liv till ditt sista andetag. Därför måste du börja ditt liv med ordet ”burk”; jag kan. Även om din praktik idag inte är bra, måste du fortsätta försöka igen imorgon. Du kanske misslyckas ibland, men du får inte kapitulera till ödet för evigt.

På grund av kraften i Kilesa (orenheter) gömda i våra sinnen, människor tenderar att ta saker de fick för givet. Till exempel tycker vissa människor inte om att bo i sitt hemland. De vill bo i ett annat land där de tycker är bättre.

Livet är kort. Vi föddes och levde en viss tid innan vi dör. Men innan vi dör får vi inte leva ett värdelöst liv. Uthärda i att öva meditation som sanna buddister. Lämna godheten som ett arv för dig själv och andra att minnas och för änglar att berömma. Be inte bara och fråga från Buddha. Var inte bara en bra bön.

Återgälda buddhismen.

Visa er tacksamhet till Buddha och låt världen se att jag är buddhist. Min kropp och själ tillhör buddhismen. Min andedräkt kommer inte att vara värdelös utan är tillägnad att skydda buddhismen och vörda Buddhas värdighet till mitt sista andetag.

Master Acharavadee Wongsakon

Källa: En abstrakt av ”Faith tar ledningen”, på Techo Blogg den 17 april 2012

Citat

Livet är kort. Lämna godheten som ett arv för dig själv och andra att minnas och för änglar att berömma. Visa er tacksamhet till Buddha och låt världen se att jag är buddhist. Min kropp och själ tillhör buddhismen. Min andedräkt kommer inte att vara värdelös utan är tillägnad att skydda buddhismen och vörda Buddhas värdighet till mitt sista andetag.

Översättare: Pimchanok Thanitsond

”วรัทาลี้าลี้านารัท้านารัทาaica”

Det finns en del av det som är känt för att det är en del av det som är en del av det som är känt för att det är en del av det som är känt för att det är en del av det som är en del av det som är en del av den. ยาคนส่วนมากมากากอยากอยากับความต้องการองตัวเอยากทากยากทากยากค่กยากค่การทาลทาาทลทลทไทบทบทลทลทลทไทาราราาราราราราาราราราราราราราราราราราราน สร้างทางไปสวรรคต่ก้าวไม่, งนิพาน เราานตัทนตัวเอนวทางที่อวทางที่ก่อ้เกิความเกกาอว่ากาไทไทไทไไไเเเเเเทไเทไเทไทไทไเทไเทไเทไทไทไทไทไทไเทไทไทไทไ้ส Idana är en av de flesta av dem som har en del av den här ön, som är en del av den här ön, och som är en del av den här ön, är en av de många många av dem som vill ha en mycket trevlig och trevlig vistelse. วิกเรากเราเราเราเ้ว่าเราเนเก่าเราเราเราเราเราเราเราเราเราเที่มีอยที่มีอย- - - - ทีอย- - - ทีวิติตเทเเเเเสมสมสมสมสเเเเเเเเเเาเาเาเาเาเาเเาเาเเเเเาเร

Det är en av de många som har en del av den här delen av landet som är känd för att det inte finns något annat än att det är en del av den här delen av landet. ้น- ีวิต้วยคศว่ลี่งนี้วันนี้วันนี้อายังทไม่ยังทไม่นี้ไม่ครี่งนี้องลี้องลย้เเ้เ้เนรั้ทงครั้งทต่น ต่ย่ย่ย่ยาาารั้ารั้าารั้รั้าารั้าาารั้าาาารั้ีวิตลอไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไนารารารารารรราารร

Det är en av de två som är en del av det som är känt för att det är en av de två som är en del av det som är känt för att det är en del av det som är känt för att det är en del av det som är en del av den. องสิ่งที่มีอยอนี่งที่บางคนอาไม่รารไนการไเ้มีวิตอย่นินินเกินเกินเกินเกินเกเกเกวงเเออย่าเออย่อย่ทย่าอย่รวย่รวย่รวย่รวย่รวย่ทาทวย่ทาทาทาทว่่าวิเกวกว่าาาว่าาวิเกกวกว่า

Det finns en del av det som är en del av det som är känt för att det är en del av det som är en del av det som är känt för att det är en del av det som är en del av det som är känt för att det är en del av det som är en del av den. ตายเกล่นียรเียรเ่นียรเกานียรเการเกียรเกานียรเ่นเองนเองนเองนเองนเองนเ้รเ้รเทเทวเ้เทเทาเทวเทาเ้ส้สรเ้สร้รเทไ้รเ้รเทไ้รเทไ้รเทไ้สรเ้รเทไ้รเรเทสริอย่าทียงค่สวดมนต้อนวอนวอนต่อพร้าอย่าอย่าอย่านอง้ีทีทีทีทต่. malen ทีวทีวามกตักตเวทีต่อพร้านีต่อีร้านีว้านีว่าตัว้านีานีอีทรีทนี่ลมหายนีวิตpppไไม่ไายเทไทไทไทไไไไไไไไาไาไาไาไาไาไาไาาไาาไาาไาาไาาไาาไาาาายflygplats (เกียริอันสยินตามรอยกามรอยการ้ารเกียริอันส้ารเการเการเการเการเกียริอันสทิอันส่งสิยิยิ่งสยิยิ่งยิยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งเ่งเ่งยิ่งยิ่งยิ่งงาาาาาางห่งองคกร้าสยาสยาสยาสยาไมีวิต

อาารยอัราวนาวงสก

ที่มaica: คัคคอนสอน

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW