Những điều tốt nhất của Loy Kratong Day (Repost)

Where do we go after we die?
February 24, 2020
“Bình thản”
February 24, 2020

Những điều tốt nhất của Loy Kratong Day (Repost)

by Sư Phụ Acharavadee Wongsakon

(Vui lòng tìm phiên bản tiếng Thái dưới đây)

Lễ hội Loy Krathong là một truyền thống đẹp. Nó cho phép con người nuôi dưỡng cảm giác biết ơn đối với thiên nhiên. Trong một số trường hợp, con người đã học được cách tiếp tục cầu xin và tìm kiếm xung quanh rất nhiều phước lành ngay cả các vị thần cũng mệt mỏi với mong muốn không ngừng của họ. Các vị thần hay thiên thần là những người đã làm những điều tốt lành khi họ còn sống và công đức dẫn đến sự sinh ra trên trời sau khi chết. Khi các thiên thần nghe con người thực hiện rất nhiều điều ước và cầu xin nhiều phước lành mà không cần nỗ lực, họ mệt mỏi với những con người đó. Khi họ nhìn thấy một người nào đó kiên trì trong lòng tốt nhưng thiếu sự hỗ trợ, họ sẽ muốn giúp đỡ người đó bằng bất cứ cách nào họ có thể. Đây cũng là cơ hội để họ tiến bộ trong tiến bộ tâm linh.

Mọi người nên có cảm giác biết ơn với thiên nhiên, một trong số đó là dòng sông. Sông là mạch máu vì nước là một phần quan trọng của cơ thể. Chúng tôi sử dụng nước cho tất cả các loại hoạt động: uống rượu, tắm rửa, kiếm sống, vận chuyển, sản xuất điện, chưa kể đến việc bán phá giá chất thải trong đó. Ngày chúng ta hết nước uống, chúng ta sẽ hiểu tầm quan trọng của nó. Vì vậy, chúng ta phải xin lỗi vì đã làm hỏng và gây ô nhiễm sông cũng như cảm ơn vì đã hỗ trợ cuộc sống.

Một khi bạn đã thiết lập tâm trí của bạn theo cách này, những thiên thần chăm sóc dòng sông sẽ rất vui mừng khi thấy lòng biết ơn trong bạn. Sau đó, bạn có thể thực hiện một điều ước nếu bạn muốn.

Đức Phật đã dạy 38 điều thịnh vượng, 25 là một lòng biết ơn đối với bốn nhóm sau đây: lòng biết ơn cha mẹ, những người bảo trợ của chúng ta như giáo viên, những đồ vật mà chúng ta được hưởng từ sách vở, dụng cụ sống, và cuối cùng là Mẹ Thiên Nhiên.

Nếu bạn không ở gần sông, bạn có thể thả nổi Krathong trong bát lớn hoặc container. Đổ đầy nước để bạn có thể liên kết tâm trí của bạn với dòng sông. Tâm là dòng năng lượng và có nước để phục vụ như một cây cầu năng lượng sẽ cho phép tâm trí điều chỉnh dễ dàng.

Ngày Loy Krathong, trong một thuật ngữ khác, là ngày biết ơn thiên nhiên.

Lòng biết ơn luôn đẹp đẽ.

“Bhumi chúng tôi sappurisanang katanyukatawetita” - Lòng biết ơn là cơ sở của những người tốt. Đây là lời của Ðức Phật. Một cựu Thượng Phụ Tối cao của Thái Lan đã tinh chế cụm từ để làm cho nó có vẻ đẹp hơn như sau.

“Nimittang sathupanang katanyukatawethita” - Lòng biết ơn là dấu hiệu của những người tốt.

Lòng biết ơn mang lại sự thịnh vượng lớn cho cuộc sống.

Sư phụ Acharavadee Wongsakon

22 Tháng Mười Một 2018

Điều tốt nhất của Loy Kratong Day.

là cầu xin sự tha thứ và tỏ lòng biết ơn đến dòng sông.

Đừng nhằm mục đích nổi bất hạnh.

Con sông đã có rất nhiều bất hạnh từ con người.

Hãy cầu xin sự tha thứ rồi cầu nguyện cho những điều tốt lành.

Đây là một hành động mang lại sự thịnh vượng cho cuộc sống.

Dịch bởi Nilobon Waiyaworn

“สิ่งที่ดีที่สุดในวันลอยกระทง”

การลอยกระทงเป็นประเพthe ีทีที่งดงาม ทำให้มนุย์มีจิตสำนกกกตัรรมชาต

วิจีบางอย่าง là một công ty điện thoại thông minh và máy tính để điện thoại thông minh, máy tính, máy tính, điện thoại, máy tính, máy tính, điện thoại, máy tính, máy tính, máy tính, điện thoại, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính, điện thoại, máy tính, máy tính, điện thoại, máy tính, máy tính,... อดู้ที่เคยเป็นมนุย์ที่ลมือทำคุามความดี จนบุศลส่งนเด้ยินเด้มีภูเทววดา เมื่อเทวดาได้ยเสีสี่รำร่พาราราราวววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววพรของมนุย์ทู้ไม่ได้บำเพ็ความดี เอาแต่ขอพร ท่านก็เบื่อหน่าย แต่หากมนุย์ไหนมีศีทีทีทีทีทีทีทีทีวทีทีทีทีทีวทีวทีวารารทีทีทีทีทีวทีววววววววีววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววามดี เทวดาที่ดาที่ดีก็อยาก็อยากำลังันี่อยู่ในวิสัยที่วิสัยที่จะเกื้อหนุนได้ก็อยากททำห่ราะเราราะเรารารเรารเรารารารารเรเรารารารเรารารเรารารารารารารารเราราราราราราราราราราราราราราราราราราร้างบารมีของการนามกำลังตัวเอง

ทุกคนพthe งมีจิตสำนกตัน่อธรรมชาต่งมชาต่นั้นคือแม่น้นเป็นเส้นเลือดนเลือดให่น้น้นน้น้นอ้น้นอ้น้น้น้น้น้น้นอราราราราร้นราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราำเป็นส่วนสำคั้งร่างกาย เราช้แม่น้ำุกรูปแบิั้งร่างกาทั้งอนการดำรดำรงชีารทำมาหากิการคาการคาคาการคานานนนานากินนากากากากากากากากากทนนนนนนนนนนนนนนนนนนเเเเเป็นเเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็่นกระแสไท้า แล้วยังทิ้งสิ่งประแม่น้า วัน้ำดน้ำดน้ำดน้ำดือไม่ม่มีน้ำอาบแล้รู้สำคัสำความัสำคัสัสำนาวัมามามามามาวนกรานามาวนกวนามามาวนกวนากราวนกราวนกราวนกราวนกราวนกราวนกรากราวนกรากราวนกรย các sản phẩm có giá cả hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng...

เมื่อตั้งจิตดังนี้ เทวาที่ดูแลแม่น้ำจะมีความปลื้มื้มนจิตสำนเที่ดี่ดีงามของบุคลนั้นั้นวั้นวันวนวงวงวววววววววววววววววววววววววววาวววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววานอื่นมะพุทนงค์ทรงสอนมคลชีวิน 38 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 These ese ูต่อบุพการี ต่อดู้มีพระคุเช่นครูบาอาจารย์ ต่อสิ่งของที่เราได้ในประโยช่นหนหนังสื่ม่ม่อม่ม่ม่ม่ม่อม่อม่อม่อม่อม่อ่อมเเเเเเเเด่อ่อเเเเด่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อด่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ อทำมาหากม่ไม่ไมชาต่ไม่ได้อยู่ได้อยู่น้แม่น้แม่นกระททงกระทงนอ่างก็ได้น้เตม้มอม้ม้มอม้มาม้ม้มาม้มามามามามามาาาาาาาาาาาาาาาาวววววววววววววาาาาวววววววววววววววววาววววววววววววววาวววววววววแม่น้ำได้ง่าย จิตเป็นกระแสพลังงานหากมีสะพานเชื่อมจิยังจิห้น้น้อมได้ง่าย

วันลอยกระทง อีกนัยหนthe ่งคือ วันแสดงความกต่อธรมชาตารแสดงความกตันแสดงความกตันั้น ดงามเสมอ

“Hàng thủ công” “Hàng thủ công”, “Hàng thủ công”, “Hàng thủ công”, “Hàng thủ công”, “Hàng thủ công”, “Hàng thủ công”, “Hàng thủ công”, “Hàng thủ công”, “Hàng thủ công”, “Hàng thủ công”, “Hàng thủ công”, “Hàng thủ công”, “Hàng thủ công”, “Hàng thủ công”, “Hàng thủ công”. เทว) ก็ได้แต่งสำนวนข้นมาพเราะมากข้นว่า

“Các sản phẩm của chúng tôi có thể được sử dụng cho các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các sản phẩm của chúng tôi”

อาจารย์อัจีราวดี วงศ์สก

22 ngày cho ngày mai 2018

เพจยินดีให้แชร์

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW