กิจกรรมวันลอยกระทง (Repost)

Where do we go after we die?
February 24, 2020
“ความใจกว้าง”
February 24, 2020

กิจกรรมวันลอยกระทง (Repost)

โดย อาจารย์อัชรวดี วงศ์สกล์

(กรุณาดูเวอร์ชั่นภาษาไทยด้านล่าง)

เทศกาลลอยกระทงเป็นประเพณีที่สวยงามมันช่วยให้เรามนุษย์ที่จะปลูกฝังความรู้สึกของความกตัญญูต่อธรรมชาติภายใต้สถานการณ์บางอย่างมนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะเพียงแค่ให้ถามและแสวงหาพระพรรอบจำนวนมากดังนั้นแม้เทพเติบโตเหนื่อยกับความปรารถนาไม่หยุดหย่อนของพวกเขาเทพหรือเทวดาในความเป็นจริงมนุษย์ที่ทำสิ่งที่ดีเมื่อพวกเขามีชีวิตอยู่และบุญผลในการเกิดสวรรค์ของพวกเขาหลังจากความตายเมื่อเทวดาได้ยินมนุษย์ทำคำอธิษฐานมากมายและขอพรมากมายโดยไม่ต้องพยายามใด ๆ พวกเขาก็เบื่อกับมนุษย์เหล่านั้นเมื่อพวกเขาเห็นคนที่มีความเพียรในความดี แต่ขาดการสนับสนุนพวกเขาจะต้องการที่จะช่วยให้บุคคลนั้นในทางใดทางหนึ่งที่พวกเขาสามารถนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสของพวกเขาที่จะก้าวหน้าในความคืบหน้าทางจิตวิญญาณ.

ทุกคนควรจะมีความรู้สึกของความกตัญญูต่อธรรมชาติ หนึ่งในนั้นคือแม่น้ำแม่น้ำเป็น lifeblood เพราะน้ำเป็นส่วนสำคัญของร่างกายเราใช้น้ำสำหรับทุกประเภทของกิจกรรม: การดื่ม, การอาบน้ำ, การดำเนินชีวิต, การขนส่ง, การผลิตไฟฟ้า, ไม่ต้องพูดถึงการทิ้งขยะในนั้นวันที่เราหมดน้ำดื่มเราจะเข้าใจความสำคัญของมันดังนั้น เราต้องขอโทษที่ทำลายและก่อมลพิษในแม่น้ำ รวมทั้งขอบคุณที่สนับสนุนชีวิต

เมื่อคุณได้ตั้งใจของคุณด้วยวิธีนี้ เทวดาเหล่านั้นที่ดูแลแม่น้ำจะยินดีที่ได้เห็นความกตัญญูในตัวคุณจากนั้นคุณสามารถอธิษฐานถ้าคุณต้องการ.

พระพุทธรูปทรงสอนความเจริญรุ่งเรือง 38 สิ่ง ลำดับที่ 25 เป็นความกตัญญูสำหรับสี่กลุ่มต่อไปนี้: ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ต่อผู้อุปถัมภ์ของเรา เช่น ครู วัตถุที่เราได้รับประโยชน์ เช่น หนังสือ เครื่องมือชีวิต และในที่สุดก็ต่อพระแม่ธรรมชาติ

ถ้าคุณไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ำ คุณสามารถลอยกระทงลงในชามหรือภาชนะขนาดใหญ่ได้เติมน้ำเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงความคิดของคุณกับแม่น้ำ.จิตใจเป็นกระแสพลังงานและมีน้ำที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานพลังงานจะช่วยให้จิตใจสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย

วันลอยกระทงอีกวาระหนึ่งคือวันแห่งความกตัญญูต่อธรรมชาติ

ความกตัญญูเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ

“Bhumi เรา sappurisanang katanyukatawetita” - ความกตัญญูเป็นพื้นฐานของคนดีนี่คือพระวจนะของพระพุทธเจ้าอดีตพระสังฆราชแห่งประเทศไทยได้กลั่นวลีเพื่อให้เสียงที่สวยงามมากขึ้นดังดังต่อไปนี้

“นิมิตตัง สาธุพานางกาตยูกาทเวทิตา” - ความกตัญญูเป็นสัญลักษณ์ของคนดี

ความกตัญญูนำความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ไปสู่ชีวิต

อาจารย์อัชรวดี วงศ์สกล์

22 พฤศจิกายน 2018

สิ่งที่ดีที่สุดในวันลอยกระทง

คือการขอการให้อภัยและแสดงความกตัญญูต่อแม่น้ำ

ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะลอยโชคร้าย.

แม่น้ำมีอยู่แล้วมากมายของความโชคร้ายจากมนุษย์

ขอให้อภัย แล้วอธิษฐานขอสิ่งที่ดี

นี่คือการกระทำที่นำความมั่งคั่งไปสู่ชีวิต

แปลโดย นิโลบอน ไวยาแวร

“การันลีลีลีด”

การคลอดลูกลูกเป็นประเพณีที่โลก ทำคนมีก็กูต่อต่อกัน

ครีมบำรุงผิว ครีมบำรุงผิว ชนิดของ ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม ครีม-ไม่กำลังใจ เทวดาดีก็กำลังส่งใจ อันอันอยู่ในใจเกี้ยวหนึ่ง

พระวจนะมีใจกภาคภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ. พร้อมน้ำส้วมหลักแห่งน้ำ น้ำ-น้ำ-ลิดิคเควอีเวนของน้ำ คือ นินนนนนนนนคต่อน้ำ และขอบคุณที่เก็ยลชีวิต

เมื่อการปฐมนิเทศ เทพเทวาที่ดูแลริเย่ปลื้มใจ ในจิตสำนึกดีงามไพ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ลูกาอทำมาหากิน และกกสตัูต่อความไม่สนใจ หากไม่สนใจก็เรียนในอ่างได้ให้เต็มก็ก็ต่อนน้อมน้อย

วันลายกง มีหลักหนึ่ง วันคือ วันพระพุทธกตัก รูปตัก การแสดงกตัก

“ภูมิ Sai สัปปุริัง กตัญ์ตูกาเทิตา” กตัณณณณูของคณะเป็นดี คือพุทธวัจนะ (สา ปุสเทวะ) ก็สำนวนให้ไพไพ่

“นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัณณณหีตติตา” กตัณณณณณูเป็นจายดี ซึ่งกตัณหา นำคลมงมาสู่ชีวิต

อาจารย์วดี วงศ์คล

22 พฤศจิกายน 2018

เพจยินดีแชร์

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW