“Karma/Bir onurlu ve zarif yapmak Eylemler.”

“Can gods really help people?”
March 11, 2020
“Examination of Self”
March 11, 2020

“Karma/Bir onurlu ve zarif yapmak Eylemler.”

Usta Acharavadee Wongsakon

Fiziksel durumumuz, şekillerimizi ve şekillerimizi oluşturmak için karıştırma ve pişirme işlemlerimizin bir sonucudur.

“Zarif ya da onurlu” kelimesi, kişinin geçmişte yaptığı büyük fedakarlığın sonucudur. Fedakarlık ne kadar ciddi olursa, kişi o kadar zarif olur.

Zarif olmak güzel olmaktan farklıdır. Güzel ya da yakışıklı olan, ancak zarif ve onurlu olmayan birçok insan var. Bir kişi güzel ya da yakışıklıdır çünkü geçmişte kişi başkalarına zarar vermedi; o emirleri ve ahlaki değerleri tutar. Bir kişinin dinine bakılmaksızın; Budist ya da değil, eğer kişi geçmişteki işlerinde başkalarına zarar vermezse, güzellik kazanacaktır.

Bununla birlikte, zarif ve onurlu olmak, iyi karmanın fedakarlık eylemleriyle yapılmasının sonucudur. Zihin bir şeye tutunmaz ve halka yardımcı olduğunda, bu zihin insanın yeni bir statü edinilen bir kez, sonuç ne derece olarak, çoğunluk arasında haysiyet, popülerlik ve saygı sahip biri olarak gösterecektir, bir yapmış geçmiş iyi işler gücüne bağlıdır. Örneğin, bir kişinin feda ettiği iş sadece daha dar bir kapsamı etkiliyorsa, sonuçları bir ulusu veya bir dini bir bütün olarak etkileyen çalışmalardan daha az olacaktır.

Bu zarafet ve haysiyet, bu şekilde hissetmemizin neden böyle hissettiğimize dair hiçbir açıklama bulunmayacak şekilde hissedilecek ya da hissedilecektir. Bunun nedeni, o kişinin zihin akımının “aura” dediğimiz enerjiden dışarı sızması ve bakıcıların duygularına dokunması, böylece onun zarafetini ve haysiyetini hissetmesi. Saygınlığın kişinin ne kadar uzun olduğuyla hiçbir ilgisi yok. Birçok uzun boylu insan onurlu görünmüyor. Bazıları aktörler, aktrisler ve modeller gibi, giydikleri aksesuarlarla onurlu görünebilirler, ancak bu kıyafetleri ve aksesuarları çıkardıklarında, haysiyet yok olur. Onur da güzellik değildir. Birçok güzel/yakışıklı insanın zarafeti yoktur. Bir ayakkabının topuklarının ne kadar yüksek olduğuna bakılmaksızın, zarafet ondan sızmaz, oysa birinin geçmişteki iyi işlerinden gelen lütuf, kıyafetlerden, aksesuarlardan veya sıralama madalyasından bağımsız olarak başkalarının duygularına dokunmak için parlar. Bu, gerçek fedakarlığın oluşturduğu gerçek lütuf ve saygınlıktır.

Lord Buda'nın feda milyonlarca yıl milyonlarca ve milyonlarca onu en büyük, en tamamlanmış ve en hayran karakteri bir vücuda sahip neden olur. Bu bütünlük Buda'nın büyük erdemlerini gösterir. Vücudu ışıldayan ve o kadar parıldıyordu ki ona pirinç sütünü veren Bayan Suchada bile kendisini bir melek sanıyordu, insan değil.

Karma veya kişinin şekline ve şekline neden olan eylemler sadece ebeveynlerinin DNA'sından gelmekle kalmaz. DNA izi fiziksel bir parçasıdır, ancak iyi işler biriktiren zihin kısmı, insanın figürünü, bilgeliğini ve statüsünü farklı şekilde etkileyen önemli bir faktördür. İnsan bu hayatı ahlaki değerlerle yaşarsa, hayatı daha iyi olur. Biri 'karanlığa gelip karanlığı terk et' ya da 'parlak gel ama karanlığı terk et' olarak değil, 'parlak gel ve parlak bırak 'ya da 'karanlık gel ama parlak bırak' olarak kabul edilir. Ve eğer kişi halk için fedakarlık yapıyorsa, parlaklık daha da parlayacak ve daha zarif ve onurlu olacak.

Biri feda ederek nihai Damma hedefine ulaşacak. Eğer bir kişinin hayatını kendi mutluluğu için harcar ve kendi mutluluğuna ve ailesine hizmet etmek için yalnızca kendi mutluluğuna ve ailesine hizmet etmek için tutunursa, kimse erdem ve ihtişamı kazanmaz. Damma yüksek düzeyde başarı uzak olacaktır çünkü Damma yüksek düzeyde kurban.

Her şey Buda'nın öğrettiklerine tutunmamız için değildir.

Usta Acharavadee Wongsakon

Kaynak: Yüksek Lisans Öğretimi Seçilen “Karma/Bir onurlu ve zarif kılan Eylemler.” Techo Blog 29 Eylül 2016

Çeviri: Kanokros Phalakornkul

“กรรรัรัรันนรรรันนนารรรรันารารันนารารันรากร

กากรมางารเองางรากรากรรังังนเองราังารารากรากรากรังนเรามราราราราราราเรารามางางางารารารารา่บา่บา่่บ่บ่บ่่บ่่่่่่่่่บ่่าร่าร่า่่่่่่่่าร่่บารารา่Bu tür bir sorun yaşar.Bir kaç ay içinde

นวานั้นต่างามกับควานั้นต่างกัน นัางกัน, นมรารการการมร่นั้นานั้นั้นัการมาการมรารนมาราอนัออนไไอออออออออออออSİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİSİRİSİRİSİRİSİSİRİSİSİSİSİSİSİSİSİRİSİSİSİRİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSSeri ve bu da çok iyi bir iş. Bu da bir kaç dakika içinde.

นการนการนการนการบ่งการบ่งกรนกรันกรรมกาการเกรนการเรนการนการารนการนการนการนการารนอนอนอรรวนBu tür bir sorun yaşarak, น กานอกับกางนกังบังบกนางบนังบานกัน บางนกัน บางนังนังบนังานังานไ่เร่นักากังนไ่เนเนเนเนเนออออออออนออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออนาบรนันันาบนาบา ่างั่าการเกก่อกว่าการเรเกรเรเรนกรเรนรเกาก่อเกวามเอวามเรรนอรารนอรนอรรอออรนอรันอนอ

นรามรานกานบ้เอานมร่งม่านรานรารอารับไอาวามรรวามรรมรรอามรอาราอาม่อาตรรรนันันัานั้นั่นั่นา่นา่นกรารารกรรรรรารากว่อร่าอร่าอกาอกั่นกรนกรนกรนกราอร่าอกนไกรนไกรนไกรนไานรอาอกรรรออออออออนอกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรนอกงรารนตัรนตัรนรานตาม่นตัม่ารมาราอรนนตัมาร่าไม่าไม่ไนาร่ไราร่วนมากมากมามาม่มร่ร่างางร่างร่ร่ร่ร่ร่ไ่ไ่ไ่ไร่ไ่ไ่ไ่ไ่ไ่ไ่ไ่ไ่ไ่ไ่ไ่ไ่ไ่ไ่าร่ไร่ไ่บง่1.3- นบางนบางกาอนนาง่าไบ้กนั้นเนั้น่งกาอรนนั้นเรนั้นเนั้น่น นารอนารอนารอนางนางนางนางนางอนอนอรอนอนอนอนอนอนนอนอนอนอนอนอนอนอนอนนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนSİSSİDDİSİSİSİSİSİSİSİSİSİDİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİBu da bir sorun. Bu da bir sorun. Bu da bir sorun. นda, bu da bir araya getirilirken, bu da bir araya getirilemedi. กไเกกกรกรกรมนาอวาเกรากากากกรกรกรมา่ัอ่างมาอร่างมาอ่างมาอรารอร่างมาอ่างมาอรรอรอ

นวานับนับอรการกานับอนับองไรององององององององององององนับักนัก, องององององององององอนักบบบรรรรรบบบบบบบบรรรบรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร้อนบารมามานรามั่งนบารันบารนบารัรัมาารััันอง, อง, องนบานบารมามามััััััััััันอออรการกาน่นนนนนนนนนนน่างานานานานางนางนางนานานานานานานานานานางององังน, กว่รงเังารงเังนังนเังนัรงเัง

กรรันรันรรางบนรร่างบนรร่างบอนนร่างบอนนเอเอรรรากรนรรรรรางากนเอม่นเอนเอม่บรรรากอน่อนอนอน่นอนอาาาาาาานอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนั่นเน่วนมางกามกรมกรมกรารันเรนอง, ัตวัองรตวอรรรรมกรรรมกรรารนเรรไวอองัอนัม่มาาออออนอนออออออLütfen bir araya getirilme, bir araya getirilme, bir araya getirilme, bir araya getirilme, bir araya getirilme, bir araya getirilme, bir araya getirilme, bir araya getirilme, bir araya getirilme, bir araya getirilme, bir araya getirilme, bir araya getirilme, bir araya getirilme, bir araya getirme, bir araya getirme ve bu, bir çok daha kolay ve bu, bir araya getirme - 0- Süzülemedi ve bu da bir araya getirilemedi. งนบารั่งามร่งบ่องบว่าอนบารันบารัรันมนง่ามง่าองนไ่าอรนบารนบารั่งงารนไรรั่งนไdeneyin

SüzüLLLİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİSİRİSİRİSİRİSİSİSİRİRİSİSİRİSİSİSİSİSİSİRİRİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİรัมบัตัตัตว้วอรามรามรรามรารารนอรนเรอบรนเิรรอรรักก่ตนอรอบครอบรัอบรันเรอบ่รักบ่ง่งันเอเกอนเกอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอกรานอกราอกรอนอนอนอกรอกรอนเกรนอนบารวนรวนรวนบารารั้นบารนรนรวนรว่าง, รั้นรั้นรางนบารารนรั้นนนนรรั้นมไก่านไก่าอนไอรรัอนอรรออรรรรออออรอรอรอรรอออรรรรรอรอรรรรรรรอออรรรรรรรรรรรรรอนการบกรนรกา “น “

Seri bir kaç dakika içinde, bir kaç dakika içinde, bir kaç dakika içinde, bir dakika içinde, bir kaç ay, bir de, bir dakika içinde, bir kaç ay, bir de...

อาารอันราวนราวราวงารารนารอารนนารนาราวราราวง

“กรันอน 2559 “Techo Blog 29 กันอน “

The Buddhist News

FREE
VIEW