اکثر مردم، تعداد کمی از مردم

«ظاهرا داستانی»
February 24, 2020
«جنگ سالار بزرگ»
February 24, 2020

اکثر مردم، تعداد کمی از مردم

توسط استاد اکراوادی ونگساکون

(لطفا نسخه تایلندی زیر را پیدا کنید)

بیشتر مردم برای دوست داشتن به دنیا آمده اند.

تعداد کمی از مردم برای عشق ورزیدن به دیگران متولد شدند.

اکثر مردم به عنوان گیرنده به دنیا آمده اند.

تعداد کمی از مردم به خاطر دهنده‌ها به دنیا آمدند.

اکثر مردم فاقد پشتکار هستند اما می خواهند موفق شوند.

تعداد کمی از مردم تا زمانی که موفق شوند، استقامت می کنند.

این جهان پر از افرادی است که برای چیزهای غیر ارزشمند رقابت می کنند.

به همین دلیل است که مردم خوب می خواهند خود را در جنگل جدا کنند.

اما اگر همه ما این کار را بکنیم، چطور این دنیا زنده خواهد ماند؟

مردم خوب باید برای خیر قوی باشند.

از آدم خوبي بودن دلسرد نشو.

از اينکه آدم خوبي باشي خسته نشو

حتي با وجود اينکه تو آخرين آدم خوبي هستي که ايستاده

قوي باش که براي خوبي بميري.

استاد اکراوادي ونگساکون

منبع: آموزش کارشناسی ارشد «اکثر مردم، تعداد کمی از مردم»

۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ش

ترجمه: Napassakornoveerawong و Kittitouch Tavichaiyuth

دبر, دبار, دبار, دبار, دبار, دبار, دبار,,,,,

Samo, Pao,,,,,,,,,,,,,,

دسیو، سومپانو، سومپانو، سومپانو، سومپانیسیو، سومپانیسیو، سومپانیسیو، سومپانیسیو، سونگرا،

,

,

۱۴ مهر ۱۳۹۴

The Buddhist News

FREE
VIEW