“Lãnh chúa vĩ đại”

Hầu hết mọi người, ít người
February 24, 2020
“Chánh niệm” là những gì chúng ta được cho là giữ trong từng khoảnh khắc.
February 24, 2020

“Lãnh chúa vĩ đại”

by Sư Phụ Acharavadee Wongsakon

(Vui lòng tìm phiên bản tiếng Thái dưới đây)

Hành trình đến giác ngộ không phải là dễ dàng. Đó không phải là một chuyến đi để chọn một số bông hoa cảm thấy đẹp và mịn màng trong khi nhắm mắt lại một cách mơ mộng. Điều thực sự là một cuộc chiến với những tạp chất và tệ nạn bên trong tâm trí của bạn. Tâm bạn phải tỉnh thức với lòng dũng cảm, chánh niệm và ý thức.

Nếu bạn tự hỏi tại sao tôi thường dùng nhiều từ về chiến tranh, hãy nhớ lại thời gian chúng ta chiến đấu với bóng tối bên trong chính mình, với ghen tị, giận dữ, tham lam. Khi chúng ta đang trong một cuộc kéo co giữa việc làm điều đúng đắn và đi với sự cám dỗ, chống lại những điểm yếu của chính mình... không phải là một cuộc chiến nội bộ sao? Và nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ tích lũy được bao nhiêu nghiệp chướng mặc dù không có máu? Nghiệp chướng có thể kéo dài nhiều kiếp, đôi khi trong khoảng thời gian trước khi một vị Phật khác đến với thế giới. Bao nhiêu lần sinh và cái chết bạn sẽ phải trải qua?

Đức Phật nói rằng hàng trăm chiến thắng không phải là một vị tướng vĩ đại. Đó là người có thể chinh phục chính mình mà có thể được gọi là như vậy. Một chiến thắng với một vũ khí chỉ là trong đời này, nhưng nếu anh ta vượt qua những tạp chất trong tâm trí của mình, đó là một chiến thắng vĩnh cửu.

Một đoạn trích từ “Lời của Sư Phụ Acharavadee Wongsakon”

3 Tháng Mười Hai 2017

Phiên dịch bởi Wisuwat Sutthakorn

“ยอดขุนพ...”

อาจารย์อัจีราวดี วงศ์สก

การเดินทางมุ่งสู่นิพาน ไม่ใช่การเดินทางเก็บดอกไม้ ที่จะมีแต่ความรื่นวยหรื่วยหรูนันั่งวนาหลับตร้าราราราวาวววววาวาวาวววววววาววววววาววววววาวาวววววววววววววววววววววววววววววววววาววววววววววงจริงมันคือการอกศกสงครามสู้กับกิเลสชั่วร้ายที่ครอบงำจิติตใจต้องององององอา่นรู่มีสติรู่าทีสที่าทีกี่าาที่วววววว่ววววววาาาาวววววาวววววาาาาวววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววื่อ

หากใครสงสัยว่า ทำไมอาจารย์จางใช้คำเกี่ยวกับศthe กสงครามเสมอ ก็จงนกย้อนคิดูว่า เวลาที่เราต้สูกักันอนันอนอนอออออนอนอออออนออออออออนอนอนอนอนอนอาาานอนอนานออออนากากากากววววากากากากากากววววววววืดในู้กับความรินยา สู้พลังความโกรวามโลนุดยื้อระหว่างการทำรทำดีลกับการัการัการักม้กักับี่าอ่อแอ่าอ่อ่อ่อ่นว่นดนดนว่นว่าาาานดนวววาาาววววาาาาาวววววววววววววววววววววววววววววาววววววววววววนี่คือสงคราม้ไม่ม่ และหากเราแพ้สงครามนี้ แม้ไม่มีเลือดสาดให้เห้เห้เห็ีสะสะสมรมายพียเียี่เี่สี่สายี่ว่สเวว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่วว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ววววว่ว่วววววววววว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ (Tiếng Việt) (Tiếng Việt) (Tiếng Việt) (Tiếng Việt) (Tiếng Việt) (Tiếng Việt) (Tiếng Việt)) (Tiếng Việt) (Tiếng Việt) (Tiếng Việt) (Tiếng Việt) (Tiếng Việt) (Tiếng Việt) (Tiếng Việt) ดเพื่อไปเป็นศพอีกี่ภพกี่ชาต

พระพุทธองค์จthe ัสว่า แม้จะรบชนะสงครามสักร้อยครั้ง ก็ไม่ชื่อว่าเป็นยอดขุนพ่ที่ที่ชนะตนต่านหอหยวนากานานวววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววอดขุนพเพราะการชนะสงครามด้วยศาสตรา มันชนะแค่ชั่วเวลาหนเวลาหนี้ แต่หากชนะกิเลสในี่คอชัวชันอชันอชันอชันันอวันันันอวันันันอวันันันอวันอวนอวันวันันอวนววันอวอวันวอววววววววววววันวันันันวันพนันตกาน

คัดจากาน “ต่าง นานา” ุ้อยคำจากท่านอาจารย์

2560 (Tiếng Việt)

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW