«Den store krigsherren»

De fleste mennesker, få mennesker
February 24, 2020
«Mindfulness» er hva vi skal holde i hvert eneste øyeblikk.
February 24, 2020

«Den store krigsherren»

av Master Acharavadee Wongsakon

(Vennligst finn thailandsk versjon nedenfor)

Reisen til opplysning er ikke lett. Det er ikke en tur å plukke noen blomster følelsen fin og glatt mens du lukker øynene drømmende. Det virkelige er en krig med urenheter og ondskap i sinnet ditt. Hjernen deres må vekkes med mot, oppmerksomhet og bevissthet.

Hvis du lurer på hvorfor jeg ofte bruker mange ord om krigføring, prøv å huske den tiden vi kjempet mot mørket i oss selv, med misunnelse, sinne, grådighet. Når vi er i en tautrekking mellom å gjøre det rette og gå med fristelsen, motstå våre egne svakheter, er det ikke en intern krig? Og hvis vi taper, hvor mye karma vil vi samle denne gangen, selv om det ikke er noen blodsutgytelse? Karmaen kan vare flere liv, en gang så lenge perioden før en annen Buddha kommer til verden. Hvor mange flere fødsler og dødsfall må du gå gjennom?

Buddha sa at hundre seire ikke er en stor krigsherre. Det er mannen som kan erobre seg selv som det kan kalles. En seier med et våpen er bare i dette livet, men hvis han overvinner urenheter i hans sinn, er det en evig seier.

Et utdrag fra «Ord fra Master Acharavadee Wongsakon»

3 Desember 2017

Oversetter av Wisuwat Sutthakorn

«ยอลุนก»

อาารยอัราวนาวลาคม วง

การเลนทางมุ่งส่นิกาน ไม่,, การเลนทางไ, เกนทางไกบอลไม' ที่, ควาความราบรามราบร่นสวยหาวนานับตาร้ม งริงมันคม อการออลลงครามสม ้กับกับกนั่วร้ายที่ครอบครอบงลครอบงิตล้องององอา่นรวนร้, ักเกเกเกเกเกเ- «่«

หากครสงสัยว่ทไมอาารย« «้คเกี่ยวับ,,, สงครามเสมเสมครามเสมวน้อนคนคนคนคนคนาที่เราต้องนาวนา. Det er ikke så enkelt at du kan se hva du skal gjøre hvis du ønsker å se på en av de mest kjente, men det er ikke så enkelt at du kan bruke det til å gjøre det. Det er ikke så enkelt å se hva du kan gjøre hvis du vil. นี่คอสงครามนหรอไม' แลหากเราแก้สงครามนีอม้ไม่มีเลมีเลอสาคาน้เนเหน แต่, นี้, สมรมายเยง ไม่่แค่แค่กรรมนลานี, แต่กนเวลาไม อีกยานานานลายาตลางคนต้องเกนน้องเกมาวรรมัน้ามเนเนนนเนนนเนเนเนเนเนเนเนเน. สเแ่อไเน, อีกี่,,, กี่าต

Serien er en av de mest attraktive og attraktive. Det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente, men det er en av de mest kjente. อลาคราม้วย, มัน,, ครามคราม้วย, าสตร, มัน,, ค่วเวลาหนค่วเวลาหน่นน, ราคราคลหากนิเลลเลคน นี่คาวว่ว่ววนันตลา

คัคัคม า« ต่าง นาน' '' '้อยคม ากท่านอารย

เม่อวันที3 ันวาคม 2560

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW