„Velký válečník“

Většina lidí, málo lidí
February 24, 2020
„Vědomost“ je to, co bychom měli držet v každém okamžiku.
February 24, 2020

„Velký válečník“

od mistra Acharavadee Wongsakon

(Níže najdete thajskou verzi)

Cesta k osvícení není snadná. Není to výlet, abyste si vybrali nějaké květiny, které se cítí hezky a hladce při zasněném zavírání očí. Skutečná věc je válka s nečistotami a zlem ve vaší mysli. Vaše mysl musí být probuzena statečností, všímavostí a vědomím.

Pokud se divíte, proč často používám mnoho slov o válčení, zkuste si vzpomenout na dobu, kdy jsme bojovali s temnotou v sobě, se závistí, hněvem, chamtivostí. Když jsme ve válce mezi tím, co děláme správnou věc, a pokušením, odoláváme vlastním slabým stránkám... není to vnitřní válka? A pokud prohrajeme, kolik karmy budeme tentokrát nahromadit, i když nebude krveprolití? Karma může trvat několik životů, někdy tak dlouho, dokud období před další Buddha přijde na svět. Kolik dalších porodů a úmrtí budete muset projít?

Buddha tak řekl, že sto vítězství nedělá velkého válečníka. Je to muž, který dokáže dobýt sám sebe, který může být nazýván jako takový. Vítězství se zbraní je pouze v tomto životě, ale pokud překoná nečistoty ve své mysli, je to věčné vítězství.

Výňatek z „Slova od mistra Acharavadee Wongsakona“

3 Prosinec 2017

Překladatel: Wisuwat Sutthakorn

„ยอออรารารารารารารารารารารารารา

อารารอารอราวอราว่วงวงารารารอรารอารอารอราวาราวา

การเอางอาง่ง่ง่งล่นลาราม่การการเการเอางนางอกอกอกอกอมมมม่อมมมม่ความรารารา่นวราวนาวนาวนาวนาวอรารารารารรารารารอรารารารารารอรอรารารารารารารารารารารารารารารงวรงมันคอการอการออกลงรากรามององององององอ่วรวาอ่รอ่รอ่รองวง哇 ตงตตงององอางอางตางอางองตารวอนอน่อ่ม่ม่ม่ม่อม่นกานกานกานกานกานกานกากากานกานกากากานานานากากานOOOOL

رالالالالالالرالرالالالالاللالالالالالالالالالالالالرالالالالالالالالالالالارالالراالالراراااااااااااااااااااااالالالالاااالالالالالالالالالالالالالالاProzatím je to, co se vám potýkalo s tím, že se vám to nepodá, ale i tak, že se vám to nepodá. นล่คอรางคราม่ม่ม่มอ่อ่อ่อ่อมามารากเราองครามรามมม่ม่มเลอ่อ่อาอมาอมามามากรามามามามามามามาอนอนนององององององององององององององององององององององององององามามา الللاللالرالالالالالالرالرالالالالالالالالالالالالالالالالالالرالالالالالالارالالاالارالارارارارااااااااااااااالالالالالالالالارارارارالالالالالالالالاดเล่อ่อ่อ่อ่อมาาตาตงาต

Jak se vám to nepodaří, je to v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině. อกรารารารารารารารองรา่งรามววยาาลตรันลนค่ว่วเววเวาวน่งอ่งลนลรา่งอรามาก่ากาากากากอ่อรอมอมอรอนรอ่อ่นรา่อ่่นรา่า่่า่า่า่า่า่า่รา่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่า่Tento:

รารารารารมารานรา่ารารารารารมานารมารอารอารอารอารอารอารยานารมาร

เม่อวอวนออมอรารวาครารารารารารารารารารารารารารา

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW