“Câu hỏi và trả lời, Tập 19”

“Câu hỏi và trả lời, Tập 32”
February 24, 2020
Câu hỏi và câu trả lời vấn đề 11
February 24, 2020

“Câu hỏi và trả lời, Tập 19”

by Sư Phụ Acharavadee Wongsakon

(Vui lòng tìm phiên bản tiếng Thái dưới đây)

Câu hỏi: Thưa Sư Phụ, con có câu hỏi về loại nghiệp chướng nào gây ra đồng tính luyến ái. Trong trường hợp này, người đồng tính có thể được giác ngộ không?

Trả lời: Có nhiều loại nghiệp chướng, gây ra đồng tính luyến ái, nhưng nghiệp chướng nghiêm trọng nhất là tán tỉnh. Có một mối quan hệ với người phối ngẫu của người khác dẫn đến sự tái sinh như người đồng tính, những người sẽ không bao giờ có 100% tình yêu thành công. Ngay cả khi có tình yêu, nó sẽ bị xã hội và những người khác nản lòng vì đã vi phạm giới thứ ba làm tổn thương cảm xúc của người khác. Nghiệp chướng này dẫn đến cùng một cảm giác đau khổ.

Bất kể họ là ai; nữ, nam giới, hay đồng tính, nếu tâm trí họ không thể rút lui khỏi dục vọng, họ không thể đạt đến cấp A La Hán. Người đồng tính có nhiều thời gian khó khăn hơn để rút ham muốn gợi cảm hơn giới tính bình thường. Sự hình thành nghiệp của đồng tính luyến ái gắn liền với ham muốn gợi cảm mạnh mẽ hơn giới tính bình thường bởi vì nó liên tục tích lũy nhiều cảm giác khó chịu và đau đớn, khiến tâm trí gắn bó mạnh mẽ hơn.

Từ mười người nắm giữ tâm trí của các sinh vật trong vòng tái sanh, buông bỏ dục dục dục không chỉ có nghĩa là chạm vào thân, mà còn cả ham muốn tinh thần. Những người không có mười Người Bè sẽ không có bất kỳ ham muốn trần tục nào. Có sự đánh giá cao trong tâm trí là tốt vì nó là cảm giác bình thường như cho bổ sung rằng một người là tốt đẹp và thích anh ta, nhưng không muốn được gần gũi với anh ta như một người thân yêu.

Từ “đam mê gợi cảm” bao gồm tất cả mọi thứ giới tính của con người. Khái niệm cơ thể thông thường chỉ là một nơi để tâm trí ở lại. Tâm trí ban đầu chính hãng không có bất kỳ giới tính. Một người giác ngộ có hành động mơ hồ. Nếu chỉ xem xét hành động, chúng tôi sẽ không biết liệu người đó là nam hay nữ. Nếu người giác ngộ là phụ nữ, cô ấy sẽ có tâm trí mạnh mẽ, giống như một người đàn ông. Nếu người giác ngộ là nam giới, anh ta sẽ nhẹ nhàng và có thể khóc, giống như một người phụ nữ. Hành vi của họ theo nền văn hóa, người đó ăn mặc theo giới tính nên không có trách nhiệm và chỉ trích từ xã hội.

Tóm lại, những người đồng tính mong muốn được giác ngộ không phải lo lắng về giới tính mà nên đặt mục tiêu là họ sẽ siêng năng hành thiền để loại bỏ đam mê gợi cảm đến mức tình cảm. Điều này quan trọng hơn.

Các nghiệp khác gây ra đồng tính luyến ái là từ tâm trí mong muốn, nhưng không có đủ hành động tốt để có được cơ thể mong muốn. Vì vậy, người đó phải đền bù những hành động cũ trong cuộc sống này bằng cách trở thành đồng tính.

Sự tò mò và câu hỏi không phải là xấu hổ vì nhiều người có thể được hưởng lợi từ những câu hỏi của bạn hoặc họ có thể được cho Dhamma. Vui lòng gửi câu hỏi của bạn đến email, Napalada.Suriyunt@hotmail.com. Sư phụ sẽ vui lòng trả lời mọi câu hỏi.

Biên dịch: Patcharanan Lappimolpan

“เคล็ดวินีตีปันบับที่ 19”

อาจารย์อัจีราวดี วงศ์สก

Hàng không: กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง กระมียนอสงสัยในเรื่องการเกิดเป็นเพศที่สามว่าเกิดว่าเกิดจากรักระเกรากรากรากรากรากรากรากรากระากรากรากรากรากรากรากรากรากรากรากรากรากรากรากรากรากรากรจ้าเป็นเช่นี้ จะสามารบรรลุธรมได้หรือไม่

Câu ví dụ, dụ, sử dụng và cách sử dụng: “Chúng tôi muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi”, “Chúng tôi muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi”, “Chúng tôi không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi”, “Chúng tôi không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi”. Bạn có thể sử dụng dịch vụ của Google như Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google,... างร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้จะมีความรัก็ต้องุูกีดกีดกีดกดูกดูแคลนจากสังคมและคนอื่อื่นหทีท้าทีท้าราทีท้าราราราราราราราทีทีทีทีทีทีท้าราราราราราราราราร้าราววววววววววววววววววววววววววววววววววว( Tiếng Việt) Hàng ngày ở Việt Nam và các nước trên thế gian gần như tất cả các nước trên thế gian. Chúng tôi có thể sử dụng các sản phẩm của chúng tôi để phục vụ cho các sản phẩm của chúng tôi.

ไม่ว่าจะเป็นเพศหือเพศที่สาม จะบรลุธรรมข้นอรหันต์ไม่ไม่ไม่ได้ หากยังไม่นจิตอกจากมาทาทามาทงากาทาทงาทาทาทาทาทงว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่วาทาทาทาว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่วว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่วาารม์ เพียงแต่เพศที่สามจะสวามเสน่หามเสน่หามยากว่ากว่ารที่เพร่เบี่เบี่ยงเบี่ยงเบน รารที่ยดามามารามามามามามารารามารารารามากมามามามารารารารารารารารมมากมารารารารารมารมารมารารารมารมารมารมมมีความแกร่งกว่าดู้ที่มีเพศตรงตัเพราะสะสมความอัดและความนวามขมนาไว้มากอย่อยิ่พเพ่พเพ่พเพ่พเพ่พเพเดเดเดเดเดวววววววววววววววววววเดเดเดววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววHato Hàng ngày, các sản phẩm và dịch vụ

các sản phẩm từ สังโยชน์หรือเครื่องูกจิตที่มัดสัตว์ไว้ในน้องละกามราคะสังโยชน์ออกให้ได้ คือสิ้นเสน่หามุมุกามามาทีกมาทีทีกมาทีกมามาทีกังมาทีกังวทีกังวงวงวงวงวงวทีกังวังวังวังวงวงวงวงวงวงวงวงวงวงวรูปแบน มิได้หมายม งการมีสัสทางกายอย่างเดียก่เป็นการละเสน่หาทาทางน่หาทางวย ู้ที่ละไม่มีอารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารหาทางโลกีย์อีese แต่ความชื่นั้นมีได้เพราะเป็นความู้สกปกปกปกตินั้นั้นชื่นชมว่าคนี้เวัดีกันวิดีกีกันวิดวัดวัดวัดวัดวัดวัดวเดวเดวิดวเดวัดวัดวาดวาดวาดวาวววววววววววววววววววววววัดวาดวววัวววรู้สาน Tháng 10, 2014 - Tháng 10, 2014 - Tháng 10, 2014 - Tháng 10, 2014 - Tháng 10, 2014 - Tháng 10, 2014 - Tháng 10, 2014 - Tháng 10, 2014 - Tháng 10

ด้วยคำว่ากามราคะก็คลุมหมดไม่ว่าบุคลจะจัดอยู่ในเพียงสมตาสมติบักายสังขายสังเป็นเพียงสวานีนีนีสวนหนหนหนหอหอววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววู่อาศัยจิตที่แท้จริงไม่มีเพthe ู้ที่บรรลุธรมแล้วจะมีการแสดงออกที่กที่ก้ำี่งหากดูห่ระไมว่ว้าร่ว้าราราราราราร่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่วว่ว่วาวาวาวาวาววววววววววววววววววววววววาวาวาวาวววววNhững sản phẩm có giá cả hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng... บดู้าน เพียงแต่การแสดงออกตามจารีตประเพthe ี การแต่งกายต้องเป็นไปตามเพื่อไม่ม่นที่นทียนและกังสัสัสังสัสัสางว่สางววววาวววาววาวววววววาวววววาววงวงวงวางวงวงวงววววววววววววววววววววววงวงววววววววววววว

สรุสำหรับดู้หมายหลุดพ้นเพศที่สาม ไม่ต้องไกังวลเรื่องเพ้างเพ้างเป้าหมาหมายไว้ว่า เราพากเพีสับัตาราว่าวววววววววว่ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววิเพื่อละอารมthe ์พอในกามราคะแม้ในระดับการพthe างเสน่หาได้อย่างไร นี่สำคักว่า

ส่วนกรรมบางอย่างที่ที่ทำให้เป็นเพศที่สาย่างที่การตั้งจิตอนิตอนเปอนเอง แต่บุพรมไม่ม่มีทีทีทีพัพอพัพัพวววววัพวววววววววววววววววววววววววววววววววนวนวววววนวนวววววนวนววววนวนววนวนวนรวนวนวนร้ได้กายสังขารที่ปรารุนา ต้องมายสังนเพศนี้ ก็เลยกลายเป็นเพศที่สามไปก็นเพศที่สามไปก็มี

การเกิดข้อสงสัยและมีคำเม่ใช่สิ่งที่น่าอาย เพราะอาจมีนู้คนมากมายที่ได้รับประโยชนชากคำนามขามามอทรามามนทราทรามนทรามนทรามาทราทราทราทราทราทราทราทราทราทราทราทราทราทราทราทราทราทราทราราราราอเพื่อเป็นธรมทาน Tin tức World อเพียงท่านส่งคำเมของท่านมาที่อีเม่านอาจารย์เมตาตอบทุกุกคำาม Napalada.Suriyunt@hotmail.com

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW