„Oorzaak van Karma”

„Niet alleen in de tempel, dhamma en levensstijl is hetzelfde.”
October 2, 2019
Over
October 2, 2019

„Oorzaak van Karma”

(Zie hieronder Thais)

Tijdens het lesgeven van mijn Vipassana vond ik veel karma's in mijn studenten. Veel van deze zijn interessant om te delen als Dhamma Dāna (een gave van Dhamma).

Voordat we het over karma hebben, laten we eens kijken naar dat de mens uit de vijf aggregaten bestaat. Ze zijn één fysieke vorm en de andere vier mentale vormen: Vijñāna is bewustzijn, een bewustzijn van een object en discriminatie van de componenten en aspecten ervan. Sa''jñā is perceptie of cognitie deel. Het kan worden gedefinieerd als grijpen bij de onderscheidende kenmerken of kenmerken. Vedanā is gevoel of sensatie deel. Saṅkhāra is mentale formaties die gedachten en gevoelens bewaren die zijn gevormd of gekookt. Zijn functie is Karma Data opslaan die als een Database van een computer.

Als karma is opgeslagen in onze mentale database, geeft deze karmische code onze karmische consequentie in de toekomst aan. Mind is een energiestroom, vergelijkbaar met magnetische golf. Wanneer de verdienste macht verzwakt, zal de trillingskracht van het geaccumuleerde karma in de geest een centrifugale kracht worden die de karmische consequentie zal oogsten als onze karmische schuld aan ons. Dit is de reden waarom karmische schuldeiser uit verschillende wereld in staat is om iemand te ontdekken die hem kwaad heeft gedaan, ongeacht plaats of rijk die ene zal zijn. Dit is een wetenschappelijke verklaring.

Dus, karmische schuldeiser, die ons verzoek om vervallen karma niet accepteert, is in staat om ons te ontmoeten, zelfs als de karmische actie duizenden jaren of meer geleden plaatsvond. Een spirituele straf moet worden gedaan in gruwelijk karma, hoewel karmische schuldeiser ons vergaf omdat de heerschappij van het moreel moet worden bewaard en een les moet worden geleerd.

De meeste mensen zouden willen ontsnappen aan het terugbetalen van hun eigen karma-schuld aan wie ze schade hebben toegebracht. Ze proberen een manier of een helper te zoeken om hen te laten ontsnappen aan hun karmische consequentie in plaats van hun geest te herstellen door ijverige inspanning om de wedergeboorte cyclus te beëindigen.

Voor sommige karma, karmische schuldeiser zou willen dat karmische doeners leren en begrijpen het lijden of om de bitterheid te proeven die karmische schuldeiser ervaren. Daarom wordt het vragen om gratie door een eenvoudige handeling niet geaccepteerd.

Sommige mensen oefenen een meditatie in de hoop dat dit hun ziekte kan genezen. Hun geest is vol verlangen en ze zijn zo bezig met hun eigen probleem. Als je in Samsara gelooft en blijft mediteren om de wet van Karma te begrijpen, zul je eindelijk begrijpen waarom anderen niet ziek worden zoals jij... waarom een arts je niet kan helpen herstellen. Je denkt misschien aan iemand die je in het verleden zwaar hebt gekwetst. Ook al herinner je je hem vaag, je bent nog steeds medelevend en voelt zijn lijden. Je tedere geest zal mededogen krijgen van vijandschap. Maar als je de pijn van anderen negeert, zal niemand je medeleven geven. Als je je fout herinnert en volhardt om terug te betalen voor wat je hebt gedaan door het beoefenen van bemiddeling, zullen je vijanden je vergeven en je gezondheid niet verpesten.

Als je goede daden doet om weg te lopen van ziekte of om de hemel te bereiken, zul je niet de zee van lijden oversteken. Je mag je hoofd één keer boven water houden. Jij, vastgebonden met onheilligheden, zinkt dan weer in de zee.

Wie Dhamma volledig kan kennen, zal verdienste zijn zonder te verlangen naar het resultaat van verdienste. Hij zal goede daden doen voor zichzelf en andere mensen omwille van het doen. Dan zal de kracht van deugd enorm escaleren. Zoals je kunt zien, zal iemand die er niet om vraagt ontvangen.

Als u moeilijkheden ondervindt, moet u uw fouten accepteren en verder gaan. We maken allemaal fouten. Blunders zijn lessen, we moeten onszelf leren.

Ik wou dat je huidige verval de laatste fout van je leven was. Blijf oefenen van deugden met Vipassana meditatie om jezelf permanent te veroveren en deze Samsara te beëindigen.

Meester Acharavadee Wongsakon

Citaat op foto

Als je goede daden doet om weg te lopen van ziekte of te bereiken

de hemel,

Je zult de zee van lijden niet oversteken.

Wie Dhamma volledig kan kennen, zal verdienste maken zonder te verlangen

voor het resultaat van verdienste.

Hij zal goede daden doen voor zichzelf en andere mensen alleen voor de

Omwille van het doen.

Dan zal de kracht van deugd enorm escaleren.

Zoals je kunt zien, zal iemand die er niet om vraagt ontvangen.

Vertaald door Chotika Rujirachun, Wichuda Kaiskaew

„Het is een van de belangrijkste „

Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste en belangrijkste mensen die de wereld in de wereld van de wereld hebben. าน ก่อนาร่อรารานความรารารารารารารารานารานานารานารานังว่านเรานัรานั้นานานานั้นารานานาราราร่างกา1 ส่วน 4 ส่วนเนาารังังังังาาา

วิาคอส่วนรับรนรับราคอส่วนไารารานานานานารนานานารานาราราร้สารารารารารารารารนเการารารารารIn de buurt van het station, waar u kunt genieten van een aantal van de belangrijkste winkel- en winkelketels. Het is een van de belangrijkste เคร่องบ่งังเราต้องรานอนาคนาคารงารงารงารงารงารงารารงารารารังารารังันารัง่นารัง่น่น่นารารัารารารารารารารารารารารารารานานารารานารารารานานารานสงส Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste plaatsen van de wereld. Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste en belangrijkste mensen die de wereld in de wereld van de wereld kunnen bereiken. รร

Het is een van de belangrijkste in het centrum van de regio. Het is een van de belangrijkste Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare en betrouwbare apparaten die u kunt bereiken in de nabijheid van het centrum van de wereld. Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare Dom van de

คนส่วนนสารับานสารารับรานารัรัน่ไนไัรัรันไารานาราราน่ไาตัวรอกัน ต่ไม่สนาร่องการาราราราราราราราราง่อรารารารารารารารารารารางารางเรางางางอรารารารางารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารารมเราอาอยาเราไาไ้รับราตินาติ่งควาราราไาไาไาไาไ้รับับ้า่นารับานารารารานานานาบานาบัติเมาราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราร่อค Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de regio.

คนารารานารานาเพรารานักราน่เสรน่เรานารานารานาน่ตัานารานัคนัคนารารารารารานัับานััััาังาราราราราราราราราราราราราราราราารารารารารารานานารารารารารารานานาเพรารานาอาอยาการาิังน้งน้อน้อรารารานควารานารารารารารารารารารารารารารารารารารานารารารารารารานDe accommodatie is voorzien van een telefoon, een telefoon, een telefoon, een telefoon, een telefoon en een telefoon. De accommodatie is voorzien van een telefoon, een telefoon, een telefoon, een telefoon, een telefoon en een telefoon. Majorca Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste Het is een van de belangrijkste en belangrijkste mensen die in de buurt van het centrum van de wereld verblijven. Het is een van de belangrijkste mensen die het land in de buurt van de luchthaven van Guatemala verblijven. Zwart Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste „

Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare shuttles in de buurt van het station. Het is een van de meest betrouwbare en betrouwbare Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld.

Het is een van de belangrijkste in het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste: De accommodatie is voorzien van een telefoon, een telefoon, een telefoon, een telefoon, een telefoon en een telefoon. Het is een van de belangrijkste plaatsen om de hoek van het centrum te kunnen bereiken. In de buurt van het centrum van de

Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste mensen die de wereld in de wereld van de wereld in de buurt van het centrum van de wereld te bereiken. วั้งสิ้น นั้นั้นเรารามาราันอันอันอันารารารารานารานั้งังั้งนังังังั้น รานคร

Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de regio.

Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld.

Het is een van de belangrijkste in de buurt van het centrum van de wereld. Het is een van de belangrijkste

De accommodatie is voorzien van een telefoon, een telefoon, een telefoon, een telefoon, een telefoon en een telefoon.

Het is een van de belangrijkste en belangrijkste mensen in de regio van de regio.

„Techoblog 6” 2556”

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW