”En viktigare moral...”

227 Precepts och befrielseWords från Master
October 9, 2019
Var alltid beslutsam i att göra goda gärningar med fullskalig ansträngning.
October 10, 2019

”En viktigare moral...”

(Vänligen hitta Thailändsk version nedan)

Kännetecken hos moraliska människor förutom att hålla de 5 föreskrifterna (i buddhismen) har tacksamhet som kan kategoriseras enligt följande;

1. Tacksamhet mot personer. De du är skyldig en skuld av tacksamhet förtjänar att bli tänkt på som föräldrar, lärare, monarken och Buddha.

2. Tacksamhet mot djur. Vi är skyldiga dem en tacksamhet eftersom de hjälper oss med våra verk som elefanter, hästar, kor, bufflar eller hundar som hjälper oss att ta hand om huset. Därför måste vi ta väl hand om dem.

3. Tacksamhet mot föremål. Det är minnet av de meriter som föremål har för oss, såsom böcker ger oss kunskap eller verktyg som vi använder för att leva våra liv. Vi måste behandla dessa föremål väl, inte överge eller förstöra dem vårdslöst.

4. Tacksamhet mot naturen som vatten, mark, vind och solsken. Vi måste använda den försiktigt och hjälpa till att bevara naturresurserna.

En person måste ha tacksamhet för nationen, religionen och monarken, som ger oss möjlighet att ha skydd under sina regeringar, ge oss rang och rättigheter näst efter inga andra nationer i världen. Glöm inte historien. Glöm inte var våra egna förfäder kom ifrån. Bädda in tacksamhet i ditt hjärta.

Förutom tacksamhet måste det finnas uppskattning. Det är

tillkännage vad de har gjort och betala tillbaka skulden av tacksamhet på grund av

dem.

Tacksamhet är det 25: e steget i 38 steg mot upplyst

levande som Herren Buddha lärde oss att en gång praktiseras, kommer livet att

framgångsrik, fylld med tillväxt och kommer att välsignas.

Master Acharavadee Wongsakon

1 april 2019

Översättning av Hataichanok Baker

”ครมที่ส- คัยิ่งกว่aica...”

Det är en av de många som vill ha en mycket trevlig och trevlig vistelse i det här landet. Det är en av de många som vill ha en mycket trevlig och trevlig vistelse i det här landet.

1. กตัต่อบิคค

2. กตัต่อสัตวที่มีคี่มีคี่อเร้าอเรา่วยทงานี้เรา้เรม้าม้าม้าม้าม้าม้าบ้นังนั้นต้องลเ้องลเ้อ้องลเเเเกเเเเเเเเเเกาเเเเเกาาาาาาเกาเกาาาาาาาาาเKartong

3. กตัต่อสิ่งการร้ารี่นังสิ่งที่าี่มี่คี่าเราเรลี่น หนังส้ความรนังสควาเลี่้ควาเกเลี้าเลี้ย้ยเลี้ยาเ้าเ้ยาเ้าเ้ย้ย้ย้ย้ย้ย้ย้ย้ย้ย้ยทย้ย้ยายงี

4. กตัต่อรรรมาตาติน น้

บิคลต้องมีความกตัต่อาต: าสน้าน้านีความกตั

กัตริย้ี่: อกาสไย้มีที่กอาวาีกอาวาวัไท้พรบารารม

Pompani, som är en del av den här ön, är en av de många som har en del av den här ön. Det är en av de många som har en del av den här ön, som är en del av den här ön.

มที่มาที่ไเราเราเอาเราเอราเอราเอราเอาความกตั

กตั- ล้วต้องมีกตเวทมีกตเวท.

คอการเการ้ารารเกานิลตอบทนบนนบนบนบนบนบนบนบรรายงท่าน

ความกตัคอมงคลที่งีวิต้้ีวิตนมสบความสความเกรินเกินเกาเกนมงคลมาสีวิ.

อาารยอัราวนาวงสก

1 เมายน 2019

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW