„Důležitější morálka...“

227 Precepts and LiberationWords from Master
October 9, 2019
Vždy buďte rozhodní dělat dobré skutky s všestranným úsilím.
October 10, 2019

„Důležitější morálka...“

(Níže najdete thajskou verzi)

Charakteristika morálních lidských bytostí kromě držení 5 přikázání (v buddhismu) je vděčnost, kterou lze rozdělit takto:

1. Vděčnost k osobám. Ti, kterým dlužíte vděčnost, si zaslouží být myšlenka na rodiče, učitele, vládce a Pána Buddhy.

2. Vděčnost zvířatům. Dlužíme jim vděčnost, protože nám pomáhají s našimi pracemi, jako jsou sloni, koně, krávy, buvoli nebo psi, které nám pomáhají starat se o dům. Proto se o ně musíme dobře postarat.

3. Vděčnost k předmětům. Je to vzpomínka na zásluhy, které pro nás mají předměty, jako jsou knihy, nám dávají znalosti nebo nástroje, které používáme pro výrobu našeho bydlení. Musíme s těmito předměty zacházet dobře, ne je opustit nebo zničit bezohledně.

4. Vděčnost k přírodě, jako je voda, půda, vítr a slunce. Musíme ji používat opatrně a pomoci zachovat přírodní zdroje.

Člověk musí mít vděčnost za národ, náboženství a monarchu, který nám dává příležitost mít útočiště za své vlády, nám dává pozice a práva na druhém místě před žádnými jinými národy na světě. Nezapomeň na historii. Nezapomeňte, odkud pocházejí naši vlastní předkové. Vložte vděčnost do svého srdce.

Kromě toho, že máte vděčnost, musí existovat uznání. To je

oznamuje, co udělali, a splácení dluhu vděčnosti kvůli

jimi.

Vděčnost je 25. krok v 38 krocích k osvícenému

živé, které nás Pán Buddha naučil, že jednou cvičil, život bude

úspěšný, naplněný růstem a bude požehnán.

Acharavadee Wongsakon

dubna 2019

Překlad Hataichanok Baker

„่งกว่รรรม่อ่อรคัม่งกว่ราราราราาาราาราาราราราร

Jak se vám to nepodaří, je to tak, že se vám to nepodaří, že by se vám to nepodaří.

1. กตารารารารารารารารารอารอารอารอารมารมารารมารมารมารมารอารอารอารอารมารยารมาากรากัตรัตัตรัตัตรัตรัตรัตรัตรัตรัตรัตรัตรัตรัตรัตรัตรอรอมมมอมม

2. กตงตงตงตงตวัตวัตวอ่อ่ม่มมอ่อเรารลงานลงานมรานลงารารมรามมงวาองกวารวางององามามางองององององนตองององอรององอราานวาองานาาานานานานานานานานานานานานานานานานานานาาราราราราราราราร

3. กตารารารารารานารารารากาการาการาราการารากอง่างองม่าอรม่อเรารลเรารล่มรารานังอ่อ่อ่อรวามรวามรมรานรานมนมนมนมนมนมมนมนมมมมมมมมมนมนมนมนมนมนมนมนมมมมนมนมนมนมนมนงวององตงต้องวางลตลต่อม่งององนงนั้น้นค่องม่องวงววาอรลายอ่างอม่างอ่างนค่างนค่ารางนค่ารารางรางรารางรานม่นม่ารางรางราราราราง

4. กตราตงต่องรรมาตงาตงมล่อ่ลรารางอรางาง่างกรางอง่าง่าง่างค่าง่ค่ค่ม่ว่ว่วรามาารากรองากรองาตตาต

Jak je to v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině.

رالالالالرالة الة الة الة اللمالة الة اللالالالة اللة الة الة الة المرالة

Jak je to v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině, v angličtině.

ตงราอง่มา่องององรรรรางองเราเราเอรักาความกตามกตากตักตัลนลน่น่นลัวัว

กตالرالرالرالالالالالالالراللالالالالالالالرال

คอการารารกามารการาน่านลลตอลนลนการารารารารารางรารารารารารารารารารารารารารารา

ความกตงตัมงองององค่งล่งววกตวารารการารงอนเร่อง่อง่อง่องควงวงควมารม่อรมารมาารงอนวอนวอนววงเ่อ่อ่อรอรัตัตอรอรอรัตัตัตัตัตัตัตอรัตราราราราราราราราราราราราราวามามามรามามามามา่วารารารกรารารารก่เกมามามามามามามามามวามวกามวลมามางวการารารารารารารารา่วา

อารารอารอราวอราว่วงวงารารารอรารอารอารอราวาราวา

1 เมายายราราราราร

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW