«اخلاق مهم تر...»

227 Precepts and LiberationWords from Master
October 9, 2019
و همواره در انجام دادن نيكى با كوشش و كوشش استوار باشيد.
October 10, 2019

«اخلاق مهم تر...»

(لطفا نسخه تایلندی زیر را پیدا کنید)

ویژگی های انسان اخلاقی علاوه بر نگه داشتن 5 احکام (در بودیسم) دارای قدردانی است که می تواند به شرح زیر طبقه بندی شود؛

1. قدرداني نسبت به اشخاص. کسانی که شما مدیون قدردانی هستید سزاوار این هستند که مانند والدین، معلمان، پادشاه و خداوند بودا فکر کنند.

2. قدرداني نسبت به حيوانات. ما به آنها مدیون قدردانی هستیم زیرا آنها به ما در کارهای ما مانند فیل ها، اسب ها، گاو ها، بوفالو ها یا سگ هایی که به ما کمک می کنند از خانه مراقبت کنیم، کمک می کنند. بنابراین، ما باید از آنها خوب مراقبت کنیم.

3. قدرداني نسبت به اشياء. این یادآوری شایستگی هایی است که اشیاء برای ما دارند مانند کتابها به ما دانش یا ابزارهایی را می دهند که ما برای ساختن زندگی مان استفاده می کنیم. ما باید با این اشیا خوب رفتار کنیم، نه اینکه آنها را بی پروا رها کنیم یا نابود کنیم.

4. قدردانی از طبیعت مانند آب، زمین، باد و آفتاب. ما باید با احتیاط از آن استفاده کنیم و به حفظ منابع طبیعی کمک کنیم.

یک فرد باید از ملت، دین و پادشاه قدردانی کند، که به ما این فرصت را می دهد که در حکومت های خود سرپناه بگیریم، رتبه و حقوق دوم را به هیچ ملتی دیگر در جهان به ما بدهد. تاريخ رو فراموش نکن فراموش نکنید که اجداد ما از کجا آمده اند. قدرداني را در قلبتان قرار دهيد.

علاوه بر قدرداني، بايد قدرداني هم داشته باشه. این است که

اعلام آنچه که آنها انجام داده ام و پرداخت بدهی قدردانی به دلیل

آنها.

قدردانی 25 گام در 38 گام به سوی روشنفکر است

زندگی که بودا خداوند به ما آموخت که یک بار تمرین، زندگی خواهد شد

موفق، پر از رشد و پر برکت خواهد شد.

استاد اکراوادي ونگساکون

۱۱ فروردين ۱۳۹۱

ترجمه توسط Hataichanok بیکر

«]

1.

2. پیام های مورد

3.

4.

,

εε

,

سوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

1 าน 2019

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW