«En viktigere moral...»

227 Forskrift og frigjøringOrd fra Master
October 9, 2019
Vær alltid besluttsom i å gjøre gode gjerninger med all out innsats.
October 10, 2019

«En viktigere moral...»

(Vennligst finn thailandsk versjon nedenfor)

Kjennetegn på moralske mennesker i tillegg til å holde de 5 forskriftene (i buddhismen) er å ha takknemlighet som kan kategoriseres som følger;

1. Takknemlighet mot personer. De du skylder en takknemlighet fortjener å bli tenkt på som foreldre, lærere, monarken og Herren Buddha.

2. Takknemlighet mot dyr. Vi skylder dem takknemlighet fordi de hjelper oss med våre arbeider som elefanter, hester, kyr, bøfler eller hunder som hjelper oss med å ta vare på huset. Derfor må vi ta godt vare på dem.

3. Takknemlighet mot objekter. Det er minnet om fordelene som objekter har for oss, for eksempel bøker, gir oss kunnskap eller verktøy vi bruker til å lage livene våre. Vi må behandle gjenstandene godt, ikke forlate eller ødelegge dem uvørent.

4. Takknemlighet mot naturen som vann, land, vind og sol. Vi må bruke det forsiktig og bidra til å bevare naturressurser.

En person må ha takknemlighet for nasjonen, religionen og monarken, som gir oss muligheten til å ha ly under sine regjeringer, gi oss rekkene og rettighetene uten andre nasjoner i verden. Ikke glem historien. Ikke glem hvor våre egne forfedre kom fra. Legg inn takknemlighet i hjertet ditt.

Bortsett fra å ha takknemlighet, må det være takknemlighet. Det er

annonsere hva de har gjort og betale tilbake gjelden av takknemlighet på grunn av

dem.

Takknemlighet er det 25. trinn i 38 trinn mot opplyst

levende som Herren Buddha lærte oss at en gang praktisert, vil livet bli

vellykket, fylt med vekst og vil bli velsignet.

Master Acharavadee Wongsakon

1st April 2019

Oversettelse av Hataichanok Baker

«คุรรมที่สคัยิ่งกว่...»

«นความเนมนุยนอกาลคุ, รรมเรมเรลองวล้« คความกตั,,,, ท่าน,, แนกอนลอกเนลอกเนังนี

1. bl..ตัต่อบุคคาคลคาร้มีบุคุาววี่แงรลลาค้แลามารมารลารครลารครครลาครอารยรมหากริย,

2. กตัต่อสัตวสัตวที่มีคุม ต่อเร่วยทงาน, ้เรเร่น ้าง ม้าง ม้าง ม้วาควาความ นัาบ้าน ั้นต้องอเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลาคาห้คคม

3. กตัต่อสิ่งอง คอการรล,,, บุลิ่งองทุลอย่าง ที่มีคุลาคุต่อเรเร่น หนังยอที่, หควากราเลอลี้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ี้วาาาาวาวาาวาวางีงต้องิบัตลอสิ่อสิ่งองนั้นห้ม่ทิ้งว้าง หรอทลาย่างไม่างไม่เนคนคุคุค่

4. bl.....d...,,, du kan ikke bruke det til å gjøre det.

บุคคลต้องมีความกตัต่อ.

กัตริยที่ห้โอกาสไล้มีที่กักอย่อาั, ไก้่งวรมารม

Det er ikke så enkelt at du kan gjøre det. Det er ikke så enkelt at du kan bruke det til å gjøre det, men det er ikke så enkelt å bruke det.

ควม มที่มาที่ไองบรรกน,, งเราเอง รักาความกตั,,, นบนบแน่นนนนหัว

กตันาคม แล้วต้องมีกตเวท

คอการรกาคุท่านแลตอบแทนบุลาควนบุองท่าน

ความกตัามงคลแห่งีวิต้25 นคานเร่องมงคลาคลาคลาคลีวิ38 ความสุความเ, ควาความสุความเริกเกนลานมงคลมาสลาคลีวิ

อาารยอัราวนาวลาคม วง

1 เมายน 2019

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW