Det gylne åket og den blinde skilpadde

«Det er ikke bare det.»
August 17, 2018
“Forgotten Chance” โอกาสที่ถูกลืม
August 14, 2019

Det gylne åket og den blinde skilpadde

«I en Sutra spør Buddha disipler,

Anta at det fantes et stort og dypt hav på størrelse med denne verden, og på dens overflate fløt det et gyldent åk, og på bunnen av havet bodde det en blind skilpadde som bare dukket opp én gang hvert hundre tusen år.

Hvor ofte ville skilpadden heve hodet gjennom midten av åket?

Ananda svarer at det ville være ekstremt sjeldent.

Vi er akkurat som denne blinde skilpadden, for selv om våre fysiske øyne ikke er blinde, er våre visdoms øyne. Det store og dype havet er havet av samsara. Den blinde skilpadden som gjenstår på havets bunn er som vår gjenværende i samsaras nedre riker, til overflaten inn i de heldige rikene bare én gang i hvert 100 tusen år.

Det gylne åket er som Buddhadharma, som ikke forblir på ett sted, men beveger seg fra ett land til et annet. Akkurat som gull er dyrebart og sjeldent, så Buddhadharma er dyrebare og svært vanskelig å finne. For de fleste av våre tidligere liv har vi holdt oss på bunnen av det store og dype hav av samsara, de lavere rikene. Bare veldig tidvis har vi blitt født som et menneske, og selv med et menneskeliv er det ekstremt sjeldent å møte Buddhadharma.»

The Buddhist News

FREE
VIEW