“Chánh niệm” là những gì chúng ta được cho là giữ trong từng khoảnh khắc.

“Lãnh chúa vĩ đại”
February 24, 2020
Where do we go after we die?
February 24, 2020

“Chánh niệm” là những gì chúng ta được cho là giữ trong từng khoảnh khắc.

“Chánh niệm” là những gì chúng ta được cho là giữ trong từng khoảnh khắc.

“Trùng hợp ngẫu nhiên” là những gì những người muốn thoát khỏi chu kỳ tái sinh không nên tin vào.

Khi chọn đi theo con đường Dhamma, hãy giữ vững chánh niệm và tiếp tục tu hành một cách kiên trì. Do đó, điểm đến giác ngộ và sự bình an bên trong sẽ xuất hiện trong tâm trí của bạn.

Sư phụ Acharavadee Wongsakon

5 Tháng Bảy 2014

Biên dịch: Pathitta Kawinchutipat

คำคำสอน

“สต” คำนี้พงมีในทุกขะจิ

“บังเอิ” ไม่พงมีในู้หมายพ้นไปจากห้วงวัทุกข์

เมื่อกเดินสู่เส้นทางธรรมอันประเสริแล้นสู่เสู่เส้นนทางนทาน “สตน”

กระทำความเพียรให้สม่ำเสมอ แล้วปลายทางอันสว่างไสงบด้วยจะแจ้งในจ้งในจิตท่าน

อาจารย์อัจีราวดี วงศ์สก

Các sản phẩm: คำคำคำสอน อาจารย์อัจีราวดี วงศ์สก

5 Tháng Bảy 2557

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW