“สติ” คือสิ่งที่เราควรจะถือในทุกช่วงเวลา

“ขุนศึกที่ยิ่งใหญ่”
February 24, 2020
Where do we go after we die?
February 24, 2020

“สติ” คือสิ่งที่เราควรจะถือในทุกช่วงเวลา

“สติ” คือสิ่งที่เราควรจะถือในทุกช่วงเวลา

“บังเอิญ” คือสิ่งที่ผู้ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นอิสระจากวงจรของการเกิดใหม่ไม่ควรเชื่อใน

เมื่อท่านเลือกเดินในเส้นทางธรรมะแล้ว จงรักษาสติให้มั่นคงและฝึกอย่างต่อเนื่องดังนั้นปลายทางพุทธะและความสงบภายในจะปรากฏในใจของคุณ

อาจารย์อัชรวดี วงศ์สกล์

5 กรกฎาคม 2014

นักแปล: ปทุมตา กวินจุติพัต

คำคม คำสอน

“สติ” คำนี้มีโฮลลลลาจิต

“WHE” ไม่มีในผู้ปลอดภัยพ้นพ้นพ้นจากห้อมลอก

เมื่อใจออกเดิน เส้นทางธรรมศาสตร์ จงประคอง “สติ” ให้มั่น

มีเพียรเหม แล้วอันอันอันทอน Sabu มีเมี้ย้ยในใจ

อาจารย์วดี วงศ์คล

ที่มา: คำคม คำสอน อาจารย์วดา วงศ์คล

5 กรกฎาคม 2557

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW