“Kesedaran” adalah apa yang kita sepatutnya memegang dalam setiap saat.

“Panglima perang yang hebat”
February 24, 2020
Ke mana kita pergi setelah kita mati?
February 24, 2020

“Kesedaran” adalah apa yang kita sepatutnya memegang dalam setiap saat.

“Kesedaran” adalah apa yang kita sepatutnya memegang dalam setiap saat.

“Kebetulan” adalah apa yang mereka yang bertujuan untuk bebas dari kitaran kelahiran semula tidak boleh percaya.

Ketika memilih untuk berjalan di jalur Dhamma, tetap menjaga kesadaran dan terus berlatih terus-menerus. Akibatnya, destinasi tercerahkan dan kedamaian batin akan muncul dalam fikiran anda.

Master Acharavadee Wongsakon

5 Julai 2014

Penterjemah: Pathitta Kawinchutipat

คโคม คะสอน

“สต” คะนี้พงมีซนทุกย ะจิ

“บังเอิม” ไม่พงมีซนา ู้หมายพ้นไปจากห้วงวัทุกย ์

เม่อซจออกเดินสู่เส้นทางสรรมอันประเสริแล้า จงประคอง “สต” ซ้มั่น

กระทะความเพียรซห้สม่ิเสมแล้วปลายทางอันสว่างไสงบด้วยวยารรม แแจ้งไินจิตท่าน

อาจารยโอัจราวดวงศโสก

ที่มา: คโคม คะสอน อาจารยิอัจราวดวงศ์สก

5 กรกาคม 2557

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW