Busyness

Đức Phật dạy rằng đau khổ tâm thần là hậu quả của phiền não (kilesas)
January 7, 2018
“Nó không chỉ là vậy.”
August 17, 2018

Busyness

Thường thì không có sự thay thế nào để bận rộn. Chúng tôi có rất nhiều trách nhiệm để hoàn thành và thời gian bị hạn chế.

Tuy nhiên, chúng ta nên cố gắng đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta bất cứ nơi nào có thể làm như vậy.

Hãy cẩn thận để cho phép bận rộn để trở thành một nghiện, để bạn luôn phải vội vàng vào điều tiếp theo.

Và hãy cẩn thận với việc sử dụng sự bận rộn như một cái cớ để không tham gia vào những vấn đề khó khăn hơn của trái tim,

Bạn phải dành thời gian với trái tim của bạn nếu bạn muốn nạc làm thế nào để chữa lành nó.

Ajahn Jayasaro

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW