No one can design his own life entirely

“Bình thản”
February 24, 2020
“Mỗi người cho chính mình, mỗi nghiệp cho chính mình... thì chúng ta sẽ sống như thế nào?”
February 24, 2020

No one can design his own life entirely

Không ai có thể thiết kế cuộc sống của chính mình hoàn toàn

Bởi vì luật nghiệp cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta

Chúng ta không thể kiểm soát cuộc sống của mình như chơi cờ vua

Như chúng ta không phải lúc nào cũng là một cầu thủ, nhưng đôi khi một trong những mảnh trong game

Vì vậy, chúng ta phải lưu ý. Mọi thứ đã xảy ra với chúng tôi

Không có trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là tất cả do pháp luật của nguyên nhân và hiệu quả

Những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ, chúng tôi sẽ nhận được kết quả của điều đó trong trở lại

Sư phụ Acharavadee Wongsakon

Biên dịch: Pathitta Kawinchutipat

ไม่มีใครอกแบชีวิตตัวเองได้หม

เพราะเรามีกรมาร่วมอกแบด้วย

เราจะไปวางกเก์ชีวิตเหมือนหมากระดานไม่ได้

เพราะเราไม่ม่ใู้เล่นthe บางทีเราก็ตกเป็นหมากเป็นหมากมากเพราะเพราะเพราะเพราะเราะเพราะเพราะเพราะเพราะเราะเราะเราะ

các đối thủ đang sử dụng các sản phẩm có sẵn trên các thiết kế và sản phẩm của chúng tôi.

ดังนั้นทุกคนต้องมีสต... ทุกสิ่งที่เกิดข้นกับตัวเรา

ไม่มีคำว่าบังเอินเป็นเรื่องเหตุและปัจัย

เพราะสิ่งนั้นมี สิ่งนี้จาะสิ่งเกิน

อาจารย์อัจีราวดี วงศ์สก

Các sản phẩm: คัดจากหนังสือ “รู้แล้วลุย” โดยอาจารย์อัจนาวดี วงศ์สก

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW