No one can design his own life entirely

„Równość”
February 24, 2020
„Każdy człowiek dla siebie, każda karma dla siebie... to jak będziemy żyć?”
February 24, 2020

No one can design his own life entirely

Nikt nie może zaprojektować własnego życia całkowicie

Ponieważ prawo karmy wpływa również na nasze życie

Nie możemy przejąć kontroli nad naszym życiem jak granie w szachy.

Ponieważ nie zawsze jesteśmy graczem, ale czasami jednym z elementów w grze

Dlatego musimy być uważni. Wszystko, co nam się przydarzyło

Nie ma żadnego zbiegu okoliczności. To wszystko ze względu na prawo przyczyny i skutku

To, co zrobiliśmy w przeszłości, otrzymalibyśmy rezultat tego w zamian

Mistrz Acharavadee Wongsakon

Tłumacz: Pathitta Kawinchutipat

ไม่มีครออกทบบีวิตตัวเองได้กมม

เพราเรามีกรมมาร่วมออกับด้วน

เรา/รา/ไวางกเกีวิตเกมอนมากนกรดานไม่ไดานไม่ได니니니니니.

เพรางเราไม่/่/่/้เล่น-ั่งเดียัางทีเรางทีเรากตกเนมา/

นกรดานดานคีวิตองตนเอท้เกมมันล้มมันล้มั้น

ดังนั้นทพกคนต้องมีสต/... ทกสิ่งที่เกิด้นกับตัวเร้นกับตัวเรน

ไม่มีคว่าบังเอิมันเร่องเร่องเงเไตพลััค่นเร่องเไตดัน

เพราีสิ่งนั้นมสิ่งนี้งเกิงเกิ

อาารยอัราวดวงวงสก

ที่ม: คัดากนังส„ ร้วล้วล้วล้วล้วล้” พดยอาารยอัราวดวงสก/

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW