No one can design his own life entirely

Rovnoprávnost
February 24, 2020
„Každý sám za sebe, každá karma za sebe... tak jak budeme žít?“
February 24, 2020

No one can design his own life entirely

Nikdo nemůže navrhnout svůj vlastní život zcela

Protože zákon karmy také ovlivňuje náš život

Nemůžeme převzít kontrolu nad svým životem jako hrát šachy

Protože nejsme vždy hráč, ale někdy jeden z kousků ve hře

Proto musíme být na paměti. Všechno, co se nám stalo

Není žádná náhoda. To vše je způsobeno zákonem příčiny a následku

To, co jsme udělali v minulosti, bychom si výsledek, že na oplátku

Acharavadee Wongsakon

Překladatel: Pathitta Kawinchutipat

اللالالاللالالالالالالالاللالالالالالالالالالالالالالالالالال

เรารารามรามารมาร่วอกอกอกอมอมอมววารามารามาราราราร่วนาราร่วอกออ

เราลรารางวางกรางเกรารารารามามามามานกรานม่อ่อานม่อ่อานารารางางารารางาางารารา

เอราราราน่ม่ลม่รารารา่นรารางเรางอรามากากามากากามามา

Shrnečitatel:

างนังนันลกคนตวองมองตลต,... ลกอม่งอ่เกรากอรากัอกัตวเราราร

الالالالرالرالرالالالالالرالالالالالالالالالرالالالرالالالالرالالالالرالالا

เอราราล่งนั้น่งน่งนลวาราล่งเกมารา่งรา่งนรารารา

อารารอารอราวอราว่วงวงารารารอรารอารอารอราวาราวา

อ่ม่อ่มอาราราวราวราวงลวววอารอารอารยารอาวรอาวรอรารอราวาวกวงวงลมคาราราราวอานราวราวราวราวราวร

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW