“Câu hỏi và trả lời, Tập 32”

“Câu hỏi và trả lời, Tập 32”

by Sư Phụ Acharavadee Wongsakon

(Vui lòng tìm phiên bản tiếng Thái dưới đây)

Hỏi: Không tiến bộ từ thực hành thiền và cảm thấy nản lòng, làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

Trả lời: Bạn phải tự hỏi mình; bạn đã cố gắng luyện tập chăm chỉ chưa? Hoặc bạn chỉ nghĩ rằng bạn thực hành đủ? Bạn nên cân nhắc những gì bạn đang thiếu, cả khi bạn đang thiền và không thiền định. Cũng dẫn tâm trí của bạn suy nghĩ về Giáo Pháp về Nguyên Nhân và Hiệu Quả mà bất cứ điều gì bạn đã làm trong quá khứ, bạn sẽ nhận được kết quả của hành động của chính mình. Nếu kết quả không xuất hiện như bạn muốn, bạn sẽ phải tiếp tục làm việc để thu thập và đạt được sự hoàn hảo của bạn. Đừng nghĩ chỉ có lợi cho riêng bạn. Khi một số người tiến bộ trong thực hành nhanh chóng, đó là bởi vì họ đã làm những việc tốt trong quá khứ. Một khi họ tìm được con đường đúng đắn, điều này hỗ trợ họ tiến bộ quá nhanh. Để dừng lại ở giữa đường hoặc nản chí là vì những tạp chất (Kilesa) bên trong tâm trí của bạn. Và đó là một bài kiểm tra để chứng minh sự vững chắc tâm trí của bạn. Đừng suy nghĩ về lợi ích của bạn và công bằng với Giáo Pháp.

Hỏi: Phải làm gì để có kỷ luật trong hành thiền mà không có lý do gì?

Trả lời: Bạn phải trung thực và trung thực với chính mình. Trung thực là một trong những điều để hoàn thành sự hoàn hảo của bạn và trực tiếp sửa chữa kỷ luật của bạn. Bởi vì không có vấn đề gì bạn muốn dạy hoặc nói với chính mình theo những cách khác, sẽ luôn có lý do. Nhưng nếu ngươi thề, nó sẽ giúp cải thiện kỷ luật của ngươi. Trước khi có lời thề, trước tiên bạn phải đặt ý định của mình vững chắc. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể làm được, chỉ khi đó bạn lập một lời thề, để bạn sẽ mất đi sự hoàn hảo của bạn. Ví dụ, nếu bạn không chắc chắn rằng bạn có thể thiền định mỗi ngày, bạn có thể đặt ý định làm điều đó 5 ngày mỗi tuần. Sau đó, khi bạn thấy rằng bạn có thể thiền hằng ngày, hãy thề nguyện cho điều đó. Sự hoàn hảo của Vow là sự hoàn hảo có thể dễ dàng được kiểm tra. Nếu bạn vượt qua bài kiểm tra này thì tâm bạn sẽ vững chắc hơn nhiều và có thể đạt được sự hoàn hảo cao hơn bởi vì nó sẽ hỗ trợ để hoàn thành những hoàn hảo khác, chẳng hạn như kiên nhẫn, nỗ lực, bình tĩnh và trí tuệ.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có thể có liên quan đến con đường thiền định của bạn hoặc các vấn đề cuộc sống mà bạn muốn nhận được câu trả lời để giải quyết vấn đề của bạn và cung cấp cho bạn tinh thần để tiếp tục. Vui lòng gửi câu hỏi của bạn đến email, Napalada.Suriyunt@hotmail.com

Biên dịch: Wassana Sasakun

เคล็ดวิธีตีปัหา บับที่ 32

อาจารย์อัจีราวดี วงศ์สก

Pháo đài và các loại Pháo đài, Pháo đài, Pháo đài, Pháo đài,...

ตอน ก็ต้องุามตัวเองว่า พากเพียรมาพอแล้วจริงหรือได้เพียงคิดว่าทำมาทำมากแล้ะพิจาราข้องวัองวัองวงวัออวงวงวัอออวงวาวงวงวงวาวาวงวงวงวงวาวาวาวาวาวาวาวาวงวงวงวงวาวาวาวาวาวาวงวงวงวงวงวงวาวาวเอง các tổ ong าม่ไม่ได้ภาวนาและนยามภาวนา อีกทั้น้น้อมจิตคิดมว้างหลักนรมว่า บุคลเมื่อสร้างเหตุไว้เว้เว้เว้เว้เว้เว้เว้เว้เว้เช่น่นเว้เว้เว้เว่น่น่น่น่น่เว้เว้เว้เว้เว้เว้เว้เว้เว้เว้เว้เว้เว่อมได้นลเช่นั้น หากลยังไม่ไม่ได้ในแบที่ตนหวัง ก็ต้องสมสร้างบารมีต่อไมีต้องไม่คิดเข้างตัวเอีทีทีนที่นทีที่ที่ทีที่นที่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น่่่่่่่่่่่่่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ววววววี่ว่วีด้าทีที่บ ติแล้วก้าวหน้าเร็วมาน ก็แสดงว่าเขาทำเหตุไว้ดีแล้นทำไว้ดีพร้อมตั้งแต่อดีตั้งแต่อดีตุนหนห่สหาทีนหีนห่วววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววีวววววววววว่งก็ไปได้เร็วเลย การท้อยกลางคันหรือคิดน้อยเนื้อต่ำในี่กิเลสแลสแลสและเป็นการูกทดสอบความหนักแนงนันันันันันันันัน่น่นัน่น่นันันัน่น่น่นมก็เก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็เก็ก็ก็ก็น่น่นันันมก็นจิตัทั้งสิ้น ต้องไม่คิดเข้างตัวเอง ต้องให้ความเป็นธรมกับธรรมะด้วย

ทำอย่างไรจthe จะห้ตนมีวินัย่างไรัติบัติภาวนาอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีข้างม่มีข้างมีข้างาน

ตอกับต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง ต้องมีสัจารสร้างบารมีส้างมีข้อสัจจะข้อนี้นี้เรื่องการักาวนวนันันวนักาวนวนันวนวนวนวนวนวนาวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนอกอกอกอกอกอนอกอกอนวนวนอารภาวนาตรงตัน เพราะไม่ว่าจะคิดสอนตัวเองด้วยวิธีอื่นมักจะมีข้างได้างได้ตลอ้นีนีสันีนีนีสันีนีนีนีนีนีนาวนาวนาวนาวนาวนาวนาวนวนาวนาวนาวนาวนาวนาวนวนาวววนวนวนาวนาวนาวนาวนวนาวนวนาวนาวนวววือจะช่วยวางกรอบให้ตัวเองได้ แต่ก่อนที่จะตั้งสั้งสั้งนที่นที่นที่จะทำก่อกเห็นว่าทัยอั่สั่วงว่าวว่ว่วววววงววววววววววววววว่วววววววววววว่วววววว่ว่วววว่วววววววว่วาวววววววววววววาวาวววววววBlur จจมะได้ไม่เสียบารมี เช่แน่แน่แนว่าจะภาวนาได้ทุกวันตั้งมั้งมั่นว่าจะทำให้ได้ อเห็นว่าทำได้แล้วก็ให้ตั้งเป็นสัจะไปเลย สัจะเป็นบารมีทีที่จะูกทดสอบง่ายที่สุ่สุุนข้อนี้ไดี้ไดนเด้ไดนเดนเดนเดนเดเดเดววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววจะหนักแน่น้น และได้สะสมบารมีได้สูงมาด้สูงมาะเสริมบารมีข้อื่อื่วย ไม่ว่าจะเป็นันติบารารารามารารามาราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนวนว อุเบกขาบารมี

ไม่ว่าจะเป็นคำมที่เกี่ยวกับปับปับปัหาชีวินวทางการอกี่กี่ยวกี่ยวกันหรมหรือความทุที่มีต่อลูลูลูนาลูลูลูวลาลนาลาลาลว่ว่วว่ว่าลูลว่ว่ว่ว่ว่าลว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่าลว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่ว่าท่านปรารจะได้พบกับคำตอบที่ที่ทำให้ท่านเกิดความะจ่าง มีกำลังในการก้าวเดินต่งปัหาที่มาที่มาที่มาทาทาท่มาทาทาท่าราราราราราท่าราร่าราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราอีเมด่วัน: Napalada. Suriyunt@hotmail.com

Leave a Reply

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW