“Sorular ve Cevaplar, Cilt 32”

“Sorular ve Cevaplar, Cilt 32”

Usta Acharavadee Wongsakon tarafından

(Aşağıda Tay sürümünü bulabilirsiniz)

Soru: Meditasyon uygulamasından ilerlememek ve cesaretini kırmak, bunu nasıl çözebilirim?

Cevap: Kendine sormalısın; yeterince sıkı çalıştın mı? Yoksa yeterince pratik yaptığını mı düşünüyorsun? Meditasyon yaparken meditasyon yaparken ve meditasyon yapmadığında nelerin eksik olduğunu düşünmelisin. Ayrıca Damma'nın geçmişte ne yaptıysanız yapın, kendi eylemlerinizin sonuçlarını alacağınıza dair Sebepler ve Etkiler hakkında öğretimini düşünmenizi sağlar. Sonuçlar istediğiniz gibi görünmediyse, mükemmelliklerinizi toplamaya ve kazanmaya devam etmek zorunda kalacaksınız. Sadece kendi lehinize düşünmeyin. Bazı insanlar pratiklerinde hızlı ilerlediklerinde bunun nedeni, geçmişte yeterince iyi işler yapmalarıdır. Doğru yolu bulduklarında, bu onları çok hızlı ilerlemelerini destekliyor. Yolun ortasında durmak ya da cesaretini kırmak zihnindeki safsızlıklardan (Kilesa) kaynaklanır. Ve bu zihninin sertliğini kanıtlamak için bir test. Kendi lehinize düşünmeyin ve Damma'ya karşı adil olun.

Soru: Herhangi bir mazeret yapmadan meditasyon pratikte disipline sahip olmak ne yapmalı?

Cevap: Kendine karşı dürüst ve dürüst olmalısın. Dürüst olmak, mükemmelliğinizi tamamlamak ve disiplininizi doğrudan düzeltmek için gereken şeylerden biridir. Çünkü ne öğretmek ya da başka yollarla kendinizi anlatmak istediğiniz önemli değil, her zaman bahaneler olacaktır. Ama yemin edersen disiplinini geliştirmeye yardımcı olur. Bir yemin etmeden önce, öncelikle niyetinizi sıkıca belirlemelisiniz. Yapabileceğinizi düşünüyorsanız, ancak o zaman bir yemin edersiniz, böylece mükemmelliğinizi kaybedersiniz. Örneğin, her gün meditasyon yapabileceğinizden emin değilseniz, haftada 5 gün yapmak niyetinizi ayarlayabilirsiniz. O zaman her gün meditasyon yapabileceğinizi gördüğünüzde, bunun için bir yemin yapın. Yemin'in Mükemmelliği, kolayca test edilebilen mükemmelliktir. Eğer bu testi geçebilirseniz, zihniniz çok daha sağlam ve daha yüksek mükemmeliyetler elde edebilecektir, çünkü sabır, çaba, eşitlik ve bilgelik gibi diğer kusursuzlukları tamamlamak için destekleyecektir.

Meditasyon yolunuz veya yaşam sorunlarınız ile ilgili sorularınız için sorunlarınızı çözmek ve devam etmek için size moral vermek için cevapları almak istiyorsunuz. Lütfen sorularınızı e-posta adresine gönderin, Napalada.Suriyunt@hotmail.com

Çevirmen: Wassana Sasakun

Bu iş için bir sorun, bir çok sorun ve bir çok sorun.

อาารอันราวนราวราวงารารนารอารนนารนาราวราราวง

Bir de bu kadar iyi bir iş.

ตอรัวเอง, าตัวเองว่องว่องากเรมารมารนองรัวเองว่ากเองว่ากอราอบว่ามากอรากนอนากอรารนองตัรนองรองรนรนวรนรนรนรนเอนามาราวนไนาม่ไาวนารนานาราวนารักั้ง, อน้น้น้น้อน้อัตนานารัก, รรัก, รรว่, บนอนารารางเักอรอนอนอนอเอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอังไังไนั้น รางไังไม่ร้างบารารางบาราต่นนั้างตนั้างไนั้างตารนั้างต่องไนนั้างางตัวเอนออนอออนออนอนอนอนอนอนออออนอนอนอนอนอออออออออออนออนอนอนอนอนอนอDer ตัราเรกาวกาวน้าเรน้าเรวาเราเราอมตัราเราเราเรารางนมารางนไว้อมตั้งรอมตั้งนนเเอนนนนนเเอานนน่งกรางันอน้อนอน้อต่่การันรางนอนอน้อตน้อนอน้อต่มาารอต่ม่กอนนากันอตนการอตนการนั่นั่นั่นนนอนนนนนนอนนนนนนนนนนนนนอนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนBir dakika, bir dakika, bir dakika, bir kaç dakika içinde, bir kaç dakika içinde, bir dakika, bir dakika içinde, bir kaç ay, bir dakika içinde, bir kaç ay, bir ay, bir ay, bir ay ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir

Soyunma, bir daha da iyi bir yer.

ตอราการารางบารัตับตัวเอองตาราร้างบารการางบารับตัวเออนาราราราการาอนการาราการาการารากนัอนัอนารรรนัอนกอนกนัอนัอนารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรราร, ารนาตรงตันาตัวนตัวนตัวเอนตัวเองไองไรารารารารารารารารนตัก, อออ้างไเ้ตอกตอตอตอตอนเอนออนออนอนอนอรนอนอนนอนนอนอนอนนอนนนนนนนอนอนนนนนนนนนนอนนนนนนนİIŞİRLİSİRLİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİRİSİSİRİRİSİRİSİSİSİRİSİSİSİRİRİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİSİS้งบราราก Lütfen, bir kaç dakika içinde, bir kaç dakika içinde, bir dakika içinde, bir kaç dakika içinde, bir dakika içinde, bir kaç dakika içinde, bir dakika içinde, bir kaç ay, bir gün içinde, bir gün, bir gün içinde, bir gün içinde, bir gün içinde, bir gün, bir gün içinde, bir gün, bir gün içinde, bir gün içinde, bir ay ay ay, bir ay ay ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, อเนว่ามอบง่ากนบารารั้งเอนว่ารารารนารารมอรารนบารนบารารั้งนารมอบง่ามอบง่าม่นาก่า่านบอไไอบอบอนอบอบอนอรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรLütfen, bir kaç ay içinde, bir kaç ay içinde, bir ay içinde, bir kaç ay, bir ay içinde, bir kaç ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay içinde, bir kaç ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay ay, ay, bir ay, bir ay, ay, bir ay, bir ay, bir ay içinde bir ay, ay, bir ay, bir ay, bir ay içinde bir ay içinde bir ay içinde อบาบารารารนนนนาบารนนารัรัรันนนนนนาการากา

ไม่ว่าอกาตับับับับรอการอกับับับัรัตรับวรรมรารอกางการอกัตัตัตัตัตรรัรอวานวานวานวาม่อราาาอออออนอออออนนนนอออออออออออออออออออออออออออออออออออนนนนนาน, รารารารกานเกับอบับครรารานารกานเกวามกรกรวามกรับนกรกรนการการกาวนต่อไนต่นต่นต่งอาราราอานาอานานาราอราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราราNapalada. Suriyunt@hotmail.com

Leave a Reply

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW