«Nåværende og samvittighet»

Klimaendringene er faktisk Dhamma.
October 10, 2019
Ikke vent
October 10, 2019

«Nåværende og samvittighet»

(Vennligst finn thailandsk versjon nedenfor)

Folk gjør ofte ting uten resonnement.

De skjønner ikke hvorfor de faktisk gjør disse tingene eller ikke

vet hva som er drivkreftene i sine gjerninger.

Men hvis vi nøye vurdere før vi tar noen handlinger,

det er en liten sjanse for oss å gjøre feil som vi er

levende vesener som har samvittighet,

ikke dyr som lever av deres instinkt.

Samvittighet er makt til å skille mellom hva som er rett eller galt.

Ikke leve livet ditt drevet av strømmene uten samvittighet.

Strømninger er som kollektiv mengde drivkrefter som kunne

være naturlig eller menneskeskapte skapt for å oppnå et bestemt mål. Strømmer kan være både

bra eller dårlig.

Hvis man tilfeldigvis er i en god strøm, er det greit. Men hvis en

faller inn i en dårlig strøm, man må møte konsekvensene.

Spesielt i denne sosiale medier æra at en rekke historier

blir spunnet opp, noe som resulterer i strømmene som gjør folk til å være

aggressiv. Dette skyldes at de stadig stimuleres av provokerende

strømmer.

De fleste gode mennesker er ofte svake og redd for å stå imot

sterke strømmer. Så de lar sine sinn drive langs strømmene. Til slutt.

noen også bli byttet av den nåværende. Mens mange er villedet og gjøre

noe mot loven.

Når du blir invitert eller guidet til å gjøre noting som vil påvirke

deg på en eller annen måte, må du nøye vurdere med samvittigheten din.

Dette er fordi du vil få konsekvensene av dine handlinger

ledet av den dårlige strømmen, som blir spunnet opp.

Å la livet strømme langs strømmene er som følgende

ordspråk,

«Du rir på en tiger, men kan ikke komme ned.»

Hvis du fortsetter å ri til du går tom for energi, vil du

slutt bli mat for tigeren uansett.

Dermed må du ta hensyn til med god samvittighet

før du gjør noe.

Hvis du mener at det er bra, kan du utvikle deg med det.

Hvis du mener at det er feil, må du trekke seg tilbake.

Ikke bare la livet strømme langs strømmene uten noen

vurdering.

Ellers vil du motta Kamma av dine handlinger som ikke

ha samvittighet.

Master Acharavadee Wongsakon

9

April 2019

[Bilde]

Har du

følge dårlig strøm?

For å la

livet etter nåværende uten å ta hensyn er som ordtak:

«Du

tur på en tiger, men kan ikke komme ned»

Hvis du

fortsette å ri til du går tom for energi, vil du til slutt bli mat

for tigeren uansett

Dermed

vi må ta hensyn med god samvittighet før vi gjør noe.

Ikke

følge dårlig strøm som andre skaper.

Ellers

du vil bli mottatt Karma fra dine handlinger som ikke har samvittighet eller din

standpunkt.

Oversetter

: Suda Kanthagowit og Wisuwat Sutthakorn

«กรแสกับิตสน

บ่อยครั้งที่คนเราทอไรลงไอย่าง.

โลยไม่ร้ว่ตนทสิ่งนั้นไเกราอไ

หรอไม่ร้ว่ามีอไรลักันหรอ่อนเร้นอย

แต่หาก่อนกรทการ, เราไตร่ตรองอยย่เสม.

- Det er ikke så fint. - Det er ikke noe du kan bruke.

เกราเราคอมนุยที่มีิตสน

ไม่่สัตวที่อย่ม้วยสัาต

..

Det er ikke så enkelt å gjøre det. Det er ikke så enkelt å gjøre det, men det er ikke så enkelt å bruke det.

อย่าหายอย่ม้วยการล่อยีวิตไลไหลามกร.

โลยาคม ิตสน

้น่อว่ากรแค

การวมตัวกันองกลังับเคลุ่อน ่อน ่งมีทั้งที่เนลังตาม.

แลมีทั้งที่, สร้าง้นมาเแ่อห้บรรลุเ้าหมายอย่างลางลางนนางหน่ง

่งมีทั้งเร่องกีแลไม่ม

หากไอย่นกรแสสลาคคม ลีไหากไอย่- นกรแสไม่

ลาคม รับกรมไ

โลยเานยุคโเียลมีเคีเคม

ที่มีหลากหลายเร่องราว, ั่น้นมนลายเนลายเนลายเนลายเลาคนยุคนี้ลลายเนคนคนแรง

เกราั่นตลอลเวล

คนลีส่วนห่กมักอ่อนแ

ไม่กล้าย, นหยัก่ากรแสที่แรง,, så det er en av de mest besitterlig

«นบางคนลาคนกเนเหย่ององกรแสนั้น หลายคนกหลง

«นเกนเลยไ, ««««, kan du ««««du kan ikke bare ««, men også «du kan ikke gjøre det.

เวลาลาคม ักวน

หรอี้นห้ทอไรที่ส่งลอย่างลอย่างหน่ง

Det er ikke så enkelt at du kan gjøre det. Det er ikke så enkelt at du kan bruke det til å gjøre det.

เกรากอกรแสที่, ั่น้นมา่านไแล้

ตัวเราเอง

คอม ้ที่ต้องรับล, องลารลารลารทที่ทไตามแสนั้น

..

การล่อยีวิตไตามกรเ่น คม ล่าว่าว่

ี่หลังเสอแล้วลงไม่ไคคม

แต่หาลาลาคม ี่ต่อไนหมแรงแล้

กตกเนอาหารองเสออย่คม

คนเราต้องร้ักั่ง, ล้วยิตสน

หากแลคม าร, าแล้ว่าคาคาคคม ห้เรัยิ่ง้น

หากไตร่ตรองแล้วเนว่าไม่าไม่ต้องอ

อย่าล่อยีวิตไหลไามลรามกรแ

เกราหาไม่แล้ตัวเรา- - - ต้องรับ- ลรรม

าการกรกรทที่าคม ิตสน

แลาคม ุลยนองตนเอง

อาารยอัราวนาวลาคม วง

9 เมายน 2019

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW