Tro på buddhismen

Automatisk utkast
December 2, 2013
Buddha lärde sig att mentalt lidande är en följd av mentala desfilement (kilesas)
January 7, 2018

Tro på buddhismen

Tron spelar mycket mindre roll i buddhismen än i andra religioner.

Det är som raketen krävs av en rymdfarkost för att dra sig fri från gravitationella drag av jorden.

När den har tjänat sitt syfte faller den bort.

Föremålen för tro på buddhismen är verifierbara

av varje buddhist. De borde alla sättas på prov.

Dessa inkluderar följande principer.

.

1. Allt psykiskt lidande är konditionerat av

” missbildningar som girighet, ilska, hat, svartsjuka, förvirring etc.

2. Defeningar är alla obeständiga, betingade fenomen.

3. Alla defilement kan vara helt

elimineras genom att öva åttafaldig väg.

4. Eliminering av defilement resulterar i djupgående

inre frid och fulländning av visdom och medkänsla.

5. Frihet från defilement är den största

möjliga mänskliga prestationer.

Ajahn Jayasaro

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW