Wiara w buddyzm

Results of merit from the deeds we’ve sown
December 2, 2013
Budda nauczył, że cierpienie psychiczne jest konsekwencją upośledzenia umysłowego (kilesas)
January 7, 2018

Wiara w buddyzm

Wiara odgrywa znacznie mniejszą rolę w buddyzmie niż w innych religiach.

To jak rakieta wymagana przez statek kosmiczny, by uwolnić się od grawitacyjnego pociągu ziemi.

Kiedy już spełnił swój cel, odpada.

Obiekty wiary w buddyzm są weryfikowalne

przez każdego buddysta. Wszyscy powinni zostać poddani testowi.

Należą do nich następujące zasady.

.

1. Całe cierpienie psychiczne jest uwarunkowane przez

„niegodziwości, takie jak chciwość, gniew, nienawiść, zazdrość, dezorientacja itp.

2. Sfilement to nietrwałe, uwarunkowane zjawiska.

3. Wszystkie splamiona mogą być całkowicie

wyeliminowane przez praktykowanie OIghtfold Ścieżka.

4. Eliminacja deficytów prowadzi do głęboki

wewnętrzny spokój i doskonałość mądrości i współczucia.

5. Wolność od splugań jest największą

możliwe osiągnięcie człowieka.

Ajahn Jayasaro

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW