„Świadomość i życie mediów społecznościowych.”

Automatyczne pochylenie
October 10, 2019
Automatyczne pochylenie
October 10, 2019

„Świadomość i życie mediów społecznościowych.”

(Poniżej znajdź tajską wersję)

Kiedy pojawią się szokujące wieści, ci, którzy mają świadomość publiczną, będą rozpowszechniać wiadomości sumiennie. Będą ukrywać oskarżone twarze ze ze względów prawnych lub unikać pokazywania makabrycznych zdjęć. Nie ma potrzeby pokazywania tego wszystkiego, ponieważ każda osoba postrzega informacje inaczej w zależności od wieku i kruchości umysłu.

„Działania publiczne” to działania, które wpływają na myśli i umysły masowej ludności. Nawet te działania są kwestiami prywatnymi, po ich rozłożeniu; mogą mieć wpływ na myśli prowadzące zarówno do właściwego, jak i złego kierunku. Tak więc, ktokolwiek chciałby podzielić się informacjami, powinien zrobić to z ostrożnym rozwagą i zdrowym rozsądkiem. Tematy takie jak ten nie są w ogóle odległe, ale w rzeczywistości jest bardzo blisko, ponieważ mamy social media, takie jak Facebook i Instagram, gdzie ludzie publikują sprawy osobiste czy to zdjęcia czy pisma bez zastanowienia się dwa razy. W końcu niestosowność powraca, by ugryźć osoby, które je publikują, co sprawia, że padają ofiarami własnych działań w przeszłości.

Pomimo mówienia spraw osobistych, publikowanie rzeczy na Facebooku dzieli się nimi z innymi, czy nie? Istnieje wiele możliwości, które podmiot może rozprzestrzeniać się publicznie. Twoja tożsamość, nawyki, zachowanie i natura zostaną ujawnione własnymi rękami. Dlatego zanim coś opublikujesz, przypomnij sobie, że Facebook nie jest twoją strefą prywatną, ale publiczną. Musisz mieć świadomość społeczną, abyś nie skrzywdził ani nie nadużywał siebie i innych bardziej niż to, co już się dzieje.

Ile i jak trzeba myśleć przed wysłaniem?

Zadaj sobie te proste pytania; czy chcemy zobaczyć te zdjęcia, chcemy poznać te historie; te smutne i ostre słowa odzwierciedlające umysł bez moralności. Naprawdę chcemy je sami uznać? Jeśli nie, to nie powinniśmy dzielić się nimi innym. Osobiste historie, małe proste historie, którymi chcemy się podzielić, nawet tylko małe szczęśliwe historie, które sprawiają, że ktokolwiek widzi ich uśmiech, mogą się rozpowszechniać, biorąc pod uwagę dzisiejszy trend w mediach społecznościowych.

Media społecznościowe mogą stać się dla Ciebie doskonałą okazją, jeśli naprawdę dobrze go używasz. Tak jak wylewanie czystej wody do ziemi, aby ludzkość mogła spożywać, historie, które mogą wywołać uśmiech na czyjejś twarzy lub dobrą humorystyczną historię, aby kogoś rozśmieszać, lub po prostu dać komuś znać, że wciąż żyje i ma się dobrze. Mogą być dla tych, którzy są smutni i potrzebują kogoś, aby je rozweselić lub tych, którzy chcą, aby inni pogratulowali im czegoś.

Media społecznościowe odgrywają rolę w środku chaosu, dając nam znać, że żyjemy w pełnym nadziei społeczeństwie, a nie beznadziejnym.

Jeśli masz świadomość publiczną, zanim coś opublikujesz, możesz pomóc wesprzeć to społeczeństwo, nie będąc deficytem świadomości społecznej; urodzić się tylko po to, by być śmieciem świata, tylko czyniąc go cięższym.

Mistrz Acharavadee Wongsakon

Cytat na zdjęciu

Media społecznościowe odgrywają rolę w środku chaosu, dając nam znać, że żyjemy w pełnym nadziei społeczeństwie, a nie beznadziejnym. Jeśli masz świadomość publiczną, zanim coś opublikujesz, możesz pomóc wesprzeć to społeczeństwo, nie będąc deficytem świadomości społecznej; urodzić się tylko po to, by być śmieciem świata, tylko czyniąc go cięższym.

Źródło: Facebook 5000s Magazine z Mistrzem Acharavadee Wongsakon (16 listopada 2015)

„ิตกับพีวิตทคเคีย”

เวลามี่าวสลาวสาวมี่มี่มีิตสารที่มีิตสนารที่ากต้องการเยทร่า/มักมัมัีการน้าตาองดทงทงน คลที่างกกล่าวกล่าวยเด้นที่นที่น่าสทางกลัว่นที่นที่นที่น่าสทรงกลัวรงกลัวรงกลัวราตนวังอ้าต้เยาพกันกันกันมดเคนมีวิารับรมีวิารารับร้ต่างกันตามวัยนตามวัยความเความเคราง/ิต///

ว่าการการกรกรทต่อสา่อสารการกรที่งลต่อความรกนกนกนั้มนมว่ารว่ารว่ารว่ารกรารกรม้นั้นั้นเคนเร่องส่วนตัตัต่อเม่อเร่องราวนั้นกเยพร่อกมส่งลสวามความความคิดการี้น/ทั้งที่? ดังนั้น มทีามที่ที่พงความคิดเิดเดนอเยอไรอกมาต้องไตรองไตรองด้วยิตสนก้มา/ เร่นี้ไม่ไไไไไไไไต วเลไ่มีทียล้วมันกล้มากตั้งกตั้งทต่มียลมีเดีน เด่น เมินสตามนสตากรที่พสตเรี่องส่วนตัวกันอกย? าดการตร่งที่ไม่เมามกลับมาท้ายตัวเม่งที่ไม่เมามามกลับมาทร้ายตัวเอัวเอกลายเลายเ///////////ตน

กม้บอกเล่าเร่องราวส่วนตั/ ต่การพสต่การพสตนอม่นอม่นอ่นร้ไม่นร้ไม่니ร้ไม่/ร/่้วกล้วกาสลกอกอกาน เองทั่สา/าร/ อัตลัก///นิสั้งสั้งสั้งสันดาน กเยด้วยน้ยนเองตนเองทั้งสิ้น ดังนั้น นั้น ก่อลงไรีรลง/...เนที่ส่วนตันที่ส้นที่ส่วนตันต่เนที่สนที่สารงต้องต้องมีิตสนกต่อสนกต่อสาร? ้ายนมากว่ากว่าทียดเบียนตนมากว่ากว่าที่ที่นอย/ นอย/

พค่ไนอย่างไที่ต้องคิดก่อนพสต/?

น่าองตั้งว่ามง่ายเราอยาอยากเกเนาพบบนี้ไทาอยากรับร้เร่องทบนี้มรอเล่้อเล่/น่าสลีสงสงสงสดสงสW tym czasie, w czasie, w tym w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie, w czasie. อ่น... เร่องส่วนตัวที่เราัวที่เรามี่องเลราอ่เราอยากมีความีวามีวามีงามีงามีงามสักเลกน้อ? [...] [...] [...] [...] [...]. [...] [...] มี่อกาสนดั่งกลายเกลายเกาส้เราเนดั่งยดน้สอาที่วยเติมลงไไทลงไทลงไทลงไนพลกบนีมน????????????? องการกนร่วมดี/ไกับเ/นร่วมดีไกับเไกับเนร่วมดีไกับเ

ทียลมียลมีเดีน มีมมที่ที่นวามกลางความกลางวามสับสนวาคานวาเราอยังคมที่มีวั่มีวนวังวังวังวังวนวัวนวั, CAAK

เร่องไม่ลม่ม่น่าเกลียอนรองก่อนคยาบคาิดก่อนทมงก่อนพสต้วยมนยสต้วยิตสนกสนกสา่ไม่บกรา? เกิด่วนส่วนมี่งที่วยค้/่วยค้/ ไม่/่/ไม่/่/นได้เกิดมา/่วงน้ักนักมา/่วงน้นัก/ องล//

อาารยอัราวดวงวงสก

ที่มี: FB นิตยสาร้าม้วงมกับ. อัราวดวงสก( 16 พิกายน 2558)

.

Tłumacz: Nadda Rattanamankong

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW