ژاپن برای حفظ سایت های بودایی به پاکستان کمک می کند

دالای لاما از جانبازان می خواهد تا سرود سرود را برای حاوی گسترش کروناویروس
January 30, 2020
چه چیزی باعث مفاهیم بودایی مرتبط
January 30, 2020

ژاپن برای حفظ سایت های بودایی به پاکستان کمک می کند

ستاد اعزام

-

٨ بهمن ١٣٨٥

ژاپن کمک های فنی برای حفظ، ترمیم و حفاظت از سایت های باستانی بودایی در پاکستان ارائه کرده است. این پیشنهاد در طول سفر معاون وزیر امور خارجه ژاپن Kanasugi Kenji به موزه تاکسیلا و سایت های باستانی بودایی در شهر روز شنبه صورت گرفت. به سپيده دم

کنجی در این مناسبت گفت که ژاپن اهمیت میراث فرهنگی را به رسمیت می شناسد و ارزش زیادی برای حفظ آن دارد.

وزیر محترم خاطرنشان کرد که دولت ژاپن تجهیزات به ارزش میلیون ها روپیه را برای تحقیقات باستان شناسی، حفظ و ارتقاء امکانات مورد نیاز برای حفظ میراث فرهنگی در پاکستان فراهم کرده است و در این زمینه به حمایت از کشور ادامه خواهد داد.

%d bloggers like this:
The Buddhist News

FREE
VIEW