Våld mot Buddha — En hädelsens historia

Våld mot Buddha — En hädelsens historia

Gilded Buddha

Våld mot Buddha

En historia av hädelse

Kapitel:

(s.152) Våld mot Buddha

Källa:

Om du möter Buddha på vägen

Författare:

Michael Jerryson

Utgivare:

Oxford University Press

Detta kapitel behandlar det kosmiska våldet mot buddhismen, liksom det personliga våldet mot buddhister som upplever förtal och hädelse. Den buddhistiska läran identifierar kränkningen av buddhistiska bilder som skadar Buddha. Blasfemi kan signalera en nedgång i den buddhistiska läran och ankomsten av en buddistisk Sluttid. Att förtal den buddhistiska läran är inte bara en signal om de sista tiderna, den är också en av de allvarligaste synderna. Men bortom textanalyser förklarar buddhister att de skadas av sådana handlingar. Denna undersökning av hädelse kräver att buddhistiska erfarenheter, protester och rörelser inkluderas. För buddhister, som de av den vetande Buddha Organization, finns det korrekta sätt att behandla Buddha bilder. Underlåtenheten att visa ett minimum av respekt innebär hädelse.

Leave a Reply

The Buddhist News

FREE
VIEW